در حال بارگذاری ...

کریم جشنی(مشهد)

تولد  : مشهد ـ 1359‏
تخصص : کارگردان، بازیگر
تحصیلات : مهندسی کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد بیرجند؛ 1382‏
اجراها : نمایش نویسنده:‏ ‏"غروب آبی" مشهد، ‌تالار هاشمی‌نژاد؛1383‏ ‏"حماسه" مشهد، ‌تالار هاشمی‌نژاد؛ 1384‏ نویسنده، کارگردان:‏ ‏"پانتومیم" مشهد، ‌تالار هاشمی‌نژاد؛ 1378‏ کارگردان:‏ ‏"قاف" (حمید قلعه‌ای) مشهد‌، تالار وحیدی‌؛1376‏ ‏"افعی طلایی" (علی نصیریان) بجنورد، تالار گلشن؛1381 کارگردانی نمایش"کربلای بی شمر" نوشته"استاد رضا صابری"؛ مشهد؛1382 کارگردانی نمایش"شرم" نوشته"ماری شاطری، مهدی شکری"؛ مشهد؛1383 کارگردانی‌ نمایش"غروب آبی" ؛ مشهد، ‌تالار هاشمی‌نژاد؛1383 ‏ کارگردانی نمایش"تاتوره" به نویسندگی"سروش طاهری"؛ تهران، تالار نیرو ‏هوایی؛جشنواره پلیس؛1383‏ ‏"حماسه" مشهد،‌تالارهاشمی‌نژاد؛1384‏ کارگردانی نمایش"نوادا" به نویسندگی"عباس جانفدا"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1385 بازی:‏ ‏"آرش کمانگیر" (سیدجواد رحیم‌زاده)مشهد، تالار تربیت‌؛1373 ‏"چرانمی خندی " (سیدجواد رحیم‌زاده) مشهد، تالار تربیت‌؛1374 ‏"گم" (‌حمید جندقی)مشهد، ‌‌تالار نیرو هوایی‌؛1375 ‏"بامبول" (‌حمید جندقی‌) مشهد، تالار تربیت‌‌؛1375 ‏"آخرین پر" (سیدجواد رحیم‌زاده) مشهد، ‌تالار ابن میثم‌؛1375 ‏"میراث سبز" (حمید جندقی‌) نیشابور‌؛1376‏ ‏"پستو خانه" (‌‌کیوان صباغ) مشهد، ‌تالار هاشمی‌نژاد؛1378‏ ‏"ویلون ساز کره مونا" (حامد تهرانی) مشهد، ‌تالار گلستانه؛1379 ‏"روزی نه مثل هر روز" (جواد رحیم‌زاده)مشهد، ‌تالار الغدیر، خانه نمایش؛ 1379 ‏ ‏"ایراندخت" (جهانگیر صمیمی فر)مشهد،تالار الغدیر- نیشابور،تالارسیمرغ؛1380‏ ‏ ‏ ‏"پایان کبوتر" (علی حاتمی‌نژاد) مشهد، ‌تالار هاشمی‌نژاد؛1381‏ ‏"بازینامه باستان" (استاد رضا صابری)مشهد، اهواز، اصفهان، تهران؛ وحضور در ‏جشنواره فجر و ایران زمین؛1382 ‏"هفت دریا شبنمی" (رضا حسینی) مشهد، تهران؛و حضور در جشنواره فجر؛1382‏ ‏"وقایع شیفت شب و روز" (رضا حسینی) مشهد‌؛1382‏ ‏"کربلای بی شمر" (استاد رضا صابری) مشهد؛1382‏ ‏"درد بودن" (کمال الدین غراب) مشهد، تالار فردوسی؛1383‏ ‏"ته جاده" (علیرضا اسدی) مشهد، تالار الغدیر؛1383‏ ‏"سرود سرنوشت" (کمال الدین غراب) مشهد، تالار فردوسی؛ 1384 ‏"فصلی دیگر" (علی روحی) مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1384‏ ‏"مردان خورشید" به کارگردانی"محمد برومند"؛ مشهد، تالار الغدیر؛ 1385 ‏"یک خانه کوچک زیاد قدیمی نیست" (مرتضی فتاحی) مشهد، تالار هنر؛ 1385 ‏"تراژدی تردید" (استاد رضا صابری) مشهد، تالار فردوسی، تهران، تئاترشهر، تالار ‏قشقایی؛ بجنورد، تالار گلشن و اجرا در شهرهای بیرجند ،شیروان،اسفراین 1386 – ‏‏1385‏ ‏"آرام زیر بارش مهتاب خندید" (مرتضی ملتجی) تالار هاشمی نژاد؛1386‏ ‏"نقل سکوت" (عباس جانفدا) مشهد، تالار هاشمی نژاد؛1386‏ ‏"زنبور مرده"(عباس جانفدا)بجنورد، تالار گلشن؛1386 ‏ ‏"به آسمان نگاه کن" (محمد مهدی خاتمی) مشهد تالار امام رضا؛ تالار هاشمی نژاد - ‏بجنورد ،تالار گلشن ؛تهران تالار سایه، جشنواره فجر؛1387 ‏ ‏"سرزمین سفلی" (کمال الدین غراب)مشهد، تالار فردوسی؛1387‏ ‏"محراب به فریاد آمد" (علی روحی)مشهد، تالار هنر؛1387‏ ‏"مسافر" (عباس جانفدا) مشهد، تالار هنر؛1387‏ ‏"کاغذ باد" (عباس جانفدا) تهران، تالار مهر – خرمشهر، جشنواره دفاع مقدس؛1387‏ ‏"من برتولت برشت دعوت به ضیافت چای" (استاد رضا صابری) مشهد، تالار هاشمی ‏نژاد،سنندج جشنواره دفاع مقدس؛1387‏ ‏"رستم واسفندیار" (استاد رضا صابری) مشهد، آرامگاه فردوسی؛1388‏ ‏"مشق نور" (استاد رضا صابری) مشهد تالار هاشمی نژاد؛1388‏ ‏"جیکی جیکی ننه خانم" (محمد برومند) مشهد، تالار الغدیر؛1388‏ ‏ "ما همه اهل یک محله ایم" (استاد رضا صابری) حضور در جشنواره رضوی و فجر ‏مشهد، تالار هاشمی نژاد؛1388-تهران تئاتر شهر تالار اصلی؛1388‏ مجری طرح:‏ ‏"ما همه اهل یک محله ایم" (استاد رضا صابری) مشهد، تالار هاشمی نژاد، جشنواره ‏رضوی و فجر؛ 1388- تهران، تئاتر شهر، تالار اصلی؛1388‏ ‏"رستم واسفندیار" (استاد رضا صابری) مشهد،آرامگاه فردوسی؛ 1388‏ ‏"مشق نور" (استاد رضا صابری) مشهد، تالار هاشمی نژاد؛1388‏ ‏"جیکی جیکی ننه خانم"(محمد برومند) مشهد، تالار الغدیر؛1388‏ دستیار کارگردان:‏ ‏"به آسمان نگاه کن" (محمد مهدی خاتمی) مشهد، تالار امام رضا تالار هاشمی نژاد - ‏بجنورد، تالار گلشن – تهران، تالار سایه، جشنواره فجر؛1387‏ مشاور کارگردان:‏ ‏"فصلی دیگر" (علی روحی) مشهد، تالار هاشمی‌نژاد؛ 1384‏ ‏"محراب به فریاد آمد" (علی روحی) مشهد، تالار هنر؛ 1387‏ ‏ تله تئاتر بازی:‏ ‏"بازی نامه باستان" (استاد رضا صابری) شبکه استانی خراسان 1384–1383 ‏"کربلای بی‌شمر" (استاد رضا صابری) شبکه استانی خراسان؛1384 ‏ ‏ ‏ تلویزیون بازی:‏ ‏"باغ پرنده‌ها" به کارگردانی"حسین کریمی"؛ شبکه استانی خراسان؛ 1382 ‏"عشق و خاکستر" به کارگردانی"احمد شادکام"؛ شبکه استانی خراسان؛ 1383‏


جوایز: دریافت برگزیده کارگردانی "معرکه آخر" مشهد، اولین جشنواره تئاتر؛1381‏ دریافت اول کارگردانی "افعی طلایی" بجنورد، جشنواره خیابانی منطقه‌ای؛1381 ‏ دریافت اول کارگردانی جشنواره خیابانی منطقه‌ای بجنورد؛1381‏ دریافت برگزیده کارگردانی خیابانی اولین جشنواره تئاتر(فصل تئاتر) مشهد؛1381 دریافت سوم کارگردانی "تاتوره" تهران، چهارمین جشنواره سراسری تئاتر ‏پلیس؛1383 دریافت برگزیده کارگردانی "کربلا بی‌شمر" اولین دوره نمایشنامه‌خوانی؛1383‏ دریافت سوم کارگردانی چهارمین جشنواره سراسری تئاتر پلیس تهران؛1383‏ دریافت برگزیده کارگردانی اولین دوره نمایشنامه‌خوانی؛1383 دریافت اول بازیگری "فصل دیگر" مشهد،جشنواره سراسری بسیج؛1384‏ دریافت اول بازیگری جشنواره سراسری بسیج، مشهد؛1384‏ فعالیت‌ها:‏ مدیر برنامه کنسرت بزرگ (چنگیز حبیبیان)؛ بیرجند؛1380‏ مدیر برنامه کنسرت بزرگ بیرجند؛1380‏ مدیر برنامه کنسرت بزرگ محمد بیرجند؛1381 مدیر برنامه کنسرت بزرگ (محمداصفهانی)؛ بیرجند؛1381‏ مسئول واحد تئاتر و امور فوق برنامه دانشگاه آزاد واحد بیرجند؛ 1382 – 1378 عضویت در کانون قرآن و عترت، بسیج، جمعیت اسلامی دانشگاه آزاد واحد بیرجند؛ ‏‏1382 – 1378‏ کارشناس مسئول خانه نمایش در مدیریت امور هنری شهرداری مشهد 88-1387 ‏ مسئول واحد تئاتر و امور فوق برنامه دانشگاه آزاد واحد بیرجند؛ 1382 – 1378‏ عضویت در کانون قرآن و عترت، بسیج، جمعیت اسلامی دانشگاه آزاد واحد بیرجند؛ ‏‏1382 – 1378‏ 1388/11/12