در حال بارگذاری ...

مهدی جعفری (داراب ـ فارس)

تولد  : داراب، فارس ـ 1360
تخصص :
تحصیلات :
اجراها :

نمایش
نویسنده، کارگردان:

"سوسک‌های مرده هاملت"؛1380

کارگردان:
"اسیران کربلا"؛1378
"موزیکال عروسی ننه غلامحسین"؛1380
"کارگاهی رقصیدن در صفر مطلق"؛1387 ـ 1389

بازی:
"مسلخ عشق" (محسن تاجگذاری)؛1376

گریمور:
"مرد دانا" (مسلم صالحی) برگزیده منطقه پنج کشوری؛1376
"مرگ رویین تن" (امین کاظمی)؛1379
"از ترور تا ترور" (محمود جابری)؛1381

عوامل فنی:
"کشتزار پس از باران" به نویسندگی و کارگردانی سید عبدالرضا بلاغتی 1377

بازی، دستیار کارگردان:
"مسلخ عشق" (اسماعیل موحد نژاد)؛1378

سرپرست نمایش:
"شنا در آتش" (محمد حسین ضیاییان)؛1378
"چهار قدم به پس" نویسنده و کارگردان (یاسر باقری)؛1386فعالیت‌ها:
عضو هئیت امنا انجمن نمایش شهرستان داراب؛1385-1387
عضو و هئیت موسس گروه نمایش؛1376
مربی تئاتر اداره ارشاد شهرستان زرین دشت؛1382
راه اندازی و عضو شورای مرکزی گروه نمایشی دارابگرد؛1386
دبیر کمیته همراه داوران اولین جشنواره داخلی تئاتر دارابگرد؛1387

email: mehdi.jaafari59@yahoo.com
http://darabgerdtheater9.persianblog.ir/

89/7/2