در حال بارگذاری ...

هادی آموزگار ‏

تولد  : تهران ـ 1358‏
تخصص : عکاس و مدیر روابط عمومی
تحصیلات : لیسانس اقتصاد از دانشگاه آزاد تهران مرکز؛1383‏
اجراها :

نمایش ‏
دستیار کارگردان:‏

‏"واوها و ویرگول‌ها" (صابر ابر) تهران، تالار ایرانشهر؛1388‏

عکاسی:‏
‏"مانیفست" (محمد رحمانیان) تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛1387‏
‏"روایت غیر خطی ... " (حسین عبدالهی) دوازدهمین جشنواره مقاومت؛1388‏
‏"سرگذشت بازگشت" (حسین عبدالهی) نخستین جشنواره ملی جوان ایرانی؛1389‏فعالیت‌ها:‏
عوامل اجرایی اولین جشنواره کارنامه؛1386‏
عضو مؤسس کانون نمایشنامه‌خوانی کارنامه؛1386‏
دوره تحلیل فیلم امیر پوریا؛1387‏
دوره تحلیل فیلم امید روحانی؛1388‏
دوره کارگردانی سینما اصغر فرهادی؛1388‏
عضو و مدیر روابط عمومی گروه نمایش خوابگردها
hadi.Amozegar@gmail.com

89/7/20