در حال بارگذاری ...

محمد گلچین‌ساحلی

تولد  : بندر انزلی ـ 1363
تخصص :
تحصیلات : دیپلم معماری از هنرستان شهید چمران بندر انزلی؛1381
اجراها :

نمایش
نویسنده، آهنگساز:
"داستان حلزون" به کارگردانی (علیرضا شکورپور) تهران، سالن گلستان، مرکز مدیریت تئاتر عروسکی؛1388

بازی:
"همه عطرهای عربستان" (هادی مقصودیه کهن) بندر انزلی، سالن سایه‌بان؛1384
"نفس و رفت و آمد" (هادی مقصودیه کهن) انزلی، سالن کارگاه نمایش، مجتمع فرهنگی هنری شهید چمران
"مسلخ" (هادی مقصودیه کهن) اردبیل، سالن شمس عطار اردبیلی، فدک؛1387
"افسانه شال ترس مامه" (علیرضا شکورپور) تهران، سالن بوستان، مرکز مدیریت تئاتر عروسکی؛1389


آهنگساز:
"کتاب جنگل" به کارگردانی (علیرضا شکورپور) بندر انزلی، سالن شهید چمران؛1383
"تبر" نویسنده، کارگردان (علیرضا شکورپور) بندر انزلی، سالن شهید چمران؛1384
"سه ماهی" به کارگردانی (شادی قنبری) بندر انزلی، سالن شهید چمران؛1389
"خروس زری پیرهن پری" به کارگردانی (سمیه خدایاری) بندر انزلی، سالن شهید چمران؛1389
"انسان آبی" نویسنده و کارگردان (علیرضا شکورپور) بندر انزلی، سالن شهید چمران؛1389

شعر، آهنگسازی:
"مواظب شغال باش" به کارگردانی (علیرضا شکورپور) بندر انزلی، سالن شهید چمران؛1384
"شهر بچه‌ها" نویسنده و کارگردان (علیرضا شکورپور) بندر انزلی، سالن شهید آوینی؛1385
"کاکلی" به کارگردانی (معصومه متقی) بندر انزلی، سالن شهید چمران؛1387
"قلی" نویسنده و کارگردان (علیرضا شکورپور) بندر انزلی، سالن شهید چمران؛1388
"فلفلی و قلقلی" نویسنده و کارگردان (علیرضا شکورپور) رشت، سالن شهید چمران؛1388
"باباها در مدرسه" نویسنده و کارگردان (علیرضا شکورپور) بندر انزلی، سالن شهید چمران؛1388

طراحی دکور:
"آژیر بی‌صدا" به کارگردانی (هادی مقصودیه کهن) بندر انزلی، آمفی تئاتر شهید چمران؛138789/9/2