در حال بارگذاری ...

محمد جعفری (اصفهان)

تولد  : اصفهان ـ 1368
تخصص : بازیگر، دستیارکارگردان
تحصیلات :
اجراها :

نمایش
بازی:
"شعبده شیطانی نویسنده و کارگردان (عرشیا شفیعیون)
"چمچمال نویسنده و کارگردان (عرشیا شفیعیون)
تعزیه "هفت مرغان" نویسنده و کارگردانی (مرتضی صباغ)
"او خواهد آمد" به طور مشترک (محمد جعفری و بهراد مرادی)
تلویزیون
"غرورجوانی" نویسنده و کارگردان (حسام خسروی)
"منجی" نویسنده و کارگردان (امین سلیمانی فارسانی)1390/2/21