در حال بارگذاری ...

الهام جعفری

تولد  : 1364 - تهران
تخصص :
تحصیلات : لیسانس کارگردانی تئاتر عروسکی از دانشگاه سوره
اجراها :

بازی  :
 زن در خانه1382
درس 1383
من تنهام از بس که خودم نیستم 1385     
 زمستان66  1385
تولد 1387
کارگردانی:
رکوئیم کبریت های خیس:  جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان 1386
طیاره غرغرو: جشنواره بانوان (تالار مولوی) 1386
ماه پیشونی : جشمواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک (اداره تئاتر) 1387
سه پیرزن : جشنواره تئاتر سوره (سالن اکبر رادی) 1388
سیاه روی سپید بخت : جشنواره بین المللی نمایش آیینی و سنتی (اجرای عمومی تالار سنگلج) 1388
بهترین سفر زندگی من : اولین جشنواره تئاتر عروسکی ایثار 1388
آن مرد گوژپشت:  جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک (تئاتر شهر کارگاه نمایش) 1389
مگه نمی دونی جات کجاست؟:  اجرای عمومی مجموعه تئاتر شهر سالن های
کارگاه نمایش و سایه 1390فعالیت ها:
حضور در جشنواره های:

چهارمین جشنواره تئاتر کوتاه جوان 1384  (بازیگر)    
دهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی 1386(کارگردان)
ششمین جشنواره تئاتر لاله های سرخ  1386(طراح لباس)
هفتمین جشنواره تئاتر بانوان  1387(کارگردان)
دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی 1387 (کارگردان)
چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاترآئینی و سنتی 1388(کارگردان)
اولین جشنواره تئاتر سوره  1388(کارگردان)
بیست وهفتمین جشنواره بین المللی تئاترفجر1387  (بازیگر)
پنجمین جشنواره تئاتر مهر  1388(کارگردان)
نخستین جشنواره عروسکی ایثار 1388 (کارگردان)
سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک  1389 (کارگردان)
دریافت جوایز:
کارگردانی اول از دهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی1386
 طراحی لباس اول از دهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی1386
طراحی عروسک دوم از دهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی1386
کارگردانی ویژه از پنجمین جشنواره تئاتر مهر1388
کارگردانی سوم از نخستین جشنواره تئاتر عروسکی ایثار 1388

به روز شده: 1391/8/28