در حال بارگذاری ...

سعدالله آریافر (آذربایجان شرقی)

تولد  : 1352 – اهر
تخصص :
تحصیلات : لیسانس علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه پیام نور اهر؛ 1388 – فوق لیسانس علوم تربیتی گرایش تاریخ فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور خوی؛ 1390
اجراها :

نمایش
کارگردان، بازی:

"درستکارترین قاتل دنیا" نویسنده "افشین هاشمی" اهر، تالار شیخ شهاب؛ 1384
کارگردان:
"بچه تابستان" نویسنده "حسن حامد" تبریز، جشنواره تئاتر استانی؛ 1372
"وطن" نویسنده "عباس شاه محمدزاده" اهر، تالار مدرس؛ 1374
"تار و پود" نویسنده "عباس شاه محمدزاده" تبریز، جشنواره تئاتر استانی؛ 1376
بازی:
"شلمنو" به کارگردانی "حمید فرجزاده" تبریز، جشنواره تئاتر استانی؛ 1373
"صبح روز چهلم" به کارگردانی "جعفر ولی پور" تبریز، جشنواره تئاتر استانی؛ 1374
"باغ آرزوها" به کارگردانی "علیرضا آقازاده" تبریز، جشنواره تئاتر استانی؛ 1375
"تابو" به کارگردانی "عباس شاه محمدزاده" اهر، تالار مدرس؛ 1377
"یک بوته گل برای لیلا" به کارگردانی "تقی نورش" تبریز، جشنواره تئاتر استانی؛ 1378
"ارتباط" به کارگردانی "تقی نورش" اهر، تالار مجتمع فرهنگی؛ 1384
"آپارتمان" به کارگردانی "رحیم ترابی" اهر، تالار مجتمع فرهنگی؛ 1387
"سیب" به کارگردانی "تقی نورش" اهر، تالار مجتمع فرهنگی؛ 1388
"پنجره ها" به کارگردانی "تقی نورش" اهر، تالار مجتمع فرهنگی؛ 1389
"شب های بارانی" به کارگردانی "عباس خلیفه لو" مرند، جشنواره تئاتر استانی بسیج؛ 1389
"معرکه در معرکه" به کارگردانی "تقی نورش" اهر، تالار مجتمع فرهنگی؛ 1390جوایز:
دریافت مقام دوم بازیگری مرد برای نمایش "درستکارترین قاتل دنیا" از جشنواره تئاتر ارسباران "امید" ؛ 1384
دریافت مقام دوم بازیگری مرد از جشنواره تئاتر زیر پنج دقیقه؛ 1389
دریافت مقام سوم بازیگری مرد برای نمایش "شبهای بارانی" از جشنواره تئاتر استانی بسیج؛ 1389
فعالیت ها:
عضو هیئت امنای انجمن نمایش اهر در سال های 1378، 1380 و 1382
تدریس دوره بازیگری مقدماتی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر؛ 1388
ریاست انجمن نمایش اهر از  1389
دبیر ششمین جشنواره تئاتر ارسباران "امید"؛ 1390
عضویت در هیئت بازبینی و داوری در چندین دوره جشنواره تئاتر ارسباران "امید"
سرپرست گروه تئاتر اولدوز ثبت شده در طرح استقرار گروه های نمایشی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد
پست الکترونیک: Sayid.ahari@yahoo.com
وبلاگ گروه تئاتر اولدوز: Nemayeshahar.blogfa.com
به روز شده در تاریخ: 1390/11/14