در حال بارگذاری ...

حسین ابراهیمی (فردوس)

تولد  : 1349 - بجستان
تخصص : نویسنده، کارگردان
تحصیلات : فوق لیسانس کشاورزی؛
اجراها :

نمایش
نویسنده و کارگردان:

"سنگرهای کاغذی" جشنواره بین المللی تئاتر فجر ؛1373
"بچه‌های پارکینگ کیلومتر 5" همدان، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان؛ 1375 - 1374
"اتوبوس تهران مشهد" (خیابانی) جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛ 1380
"شهر در دست ترتری" همدان، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان؛ 1380
"آرزو" همدان، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ؛1377 - 1376
"میرزای چهل کیسه" ؛ 1384
"خانه پدری" جشنواره منطقه ای کشور؛1386
"حجله در آتش" جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛ 1387
"رویای تفتیده" جشنواره منطقه ای کشور؛ 1388
"در قاب پنجره" جشنواره یادمان ولایت ؛ 1390
"مرد گلدانی" خراسان، جشنواره تئاتر خراسان جنوبی ؛ 1390
"اتوبوس" خراسان، جشنواره تئاتر خراسان جنوبی؛ 1390 – یزد، جشنواره منطقه ای کشور؛ 1390
"دیدار شنل قرمزی با گرگ بدجنس در ایستگاه اتوبوس" ؛ 1390
کارگردان:
"تنهایی در حوالی مجنون" جشنواره منطقه ای کشور؛ 1378
نویسنده:
"رقص خیال" همدان، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان؛ 1378
"جای پای خالی" جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛ 1388 – جشنواره منطقه ای؛ 1388
"رویای تفتیده" جشنواره بین المللی مقاومت؛ 1390 – جشنواره بین المللی تئاتر فجر؛ 1390جوایز:
دریافت جایزه سوم نویسندگی برای نمایش "آرزو" از جشنواره کودک و نوجوان، همدان؛ 1377
دریافت جایزه اول نویسندگی برای نمایش "رقص خیال" از جشنواره کودک و نوجوان، همدان؛ 1378
دریافت مقام برگزیده برای نمایش "اتوبوس تهران مشهد" از جشنواره تئاتر فجر؛ 1380
دریافت مقام نویسنده، کارگردان و نمایش برگزیده کشور برای "شهر در دست ترتری" از جشنواره کودک و نوجوان، همدان؛ 1380
دریافت مقام نویسنده برگزیده برای نمایش "جای پای خالی" از جشنواره منطقه ای؛ 1388
دریافت جایزه اول کارگردانی برای نمایش "مرد گلدانی" از جشنواره تئاتر خراسان جنوبی؛ 1390
دریافت جایزه اول نویسندگی و کارگردانی و مقام برگزیده برای نمایش "اتوبوس" از جشنواره منطقه ای کشور، یزد؛ 1390
دریافت جایزه سوم نویسندگی و دوم کارگردانی برای نمایش "دیدار شنل قرمزی با گرگ بدجنس در ایستگاه اتوبوس"؛ 1390
دریافت جایزه ویژه طرح مروارید برای نمایش"دیدار شنل قرمزی..."از جشنواره کودک و نوجوان، همدان؛ 1390
فعالیت ها:
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
پست الکترونیک:  sib.hossein.ebrahimi@gmail.com
به روز شده در تاریخ: 1390/12/8