در حال بارگذاری ...

مریم عراقی

تولد  : 1365 - تهران
تخصص : دستیار کارگردان، بازیگر
تحصیلات : کاردانی گرافیک
اجراها :

نمایش
بازی، منشی صحنه:

"خواستگاری" به کارگردانی "سید عظیم موسوی" تهران، سنگلج،1387
بازی، دستیار کارگردان:
"مرغ دریایی دایی وانیا" به کارگردانی "برکه فروتن" تهران، چهاردهمین جشنواره آیینی و سنتی،1390
منشی صحنه:
"کیست مرا یاری کند" به کارگردانی "مرتضی زیوری" قزوین؛ 1388
دستیار کارگردان:
"سراغم نیا می خوام بخوابم" به کارگردانی "برکه فروتن" کرمان، جشنواره روبان قرمز؛ 1388
"دستمال من کجاست دزدمونا؟" به کارگردانی "برکه فروتن" تهران، چهاردهمین جشنواره دانشجویی؛ 1388
"دستمال من کجاست دزدمونا؟" به کارگردانی "برکه فروتن" آنکارا، پانزدهمین جشنواره آنکارا؛ 1389
"درحال کندن پوست پیاز" به کارگردانی "برکه فروتن" تهران، خانه کوچک نمایش؛1390
طراحی پوستروبروشور:
"سراغم نیا می خوام بخوابم" به کارگردانی "برکه فروتن" کرمان، جشنواره روبان قرمز؛1388
"دستمال من کجاست دزدمونا؟" به کارگردانی "برکه فروتن " تهران،چهاردهمین جشنواره دانشجویی،1388جوایز:
فعالیت ها:
به روز شده در تاریخ: 1390/12/20