در حال بارگذاری ...

اسحق آزاد بخش

تولد  : بندرعباس – 1357
تخصص : بازیگری، مجری گری و گزارشگری
تحصیلات :
اجراها :

نمایش
بازی:

"هشدار" (عبدالرضا بلوچ نژاد ) سالن سازمان تبلیغات؛ 1368
"میثم تمار" (عبدالرضا بلوچ نژاد ) سالن سازمان تبلیغات؛ 1369
"ماه بانو" (مهدی عطایی و عبدالرضا بلوچ نژاد ) ؛ 1373 و 1375
"معراج" 1370
"سی چه؟" (عبدالرضا بلوچ نژاد )  جشنواره اولین نمایش کوتاه، میناب، سالن شهید بهشتی؛ 1378
"دیرا بوت" (یاسین بهرامی )قشم، سالن شهید ذاکری؛ 1381
"صفردرجه زیرصفر درگرما" فرهنگسرای شهیدآوینی؛ 1383
"زینب" (مهدی عطایی دریایی) فرهنگسرای شهیدآوینی؛ 1375
"شبی از خاک تا افلاک" فرهنگسرای شهیدآوینی؛ 1375
"قصه آن شب ماه و پری" ( علی ذاکری ) سالن سید احمدخمینی، شهید آوینی؛ 1376
"وقت رفتن زیر باران"(عبدالرضا بلوچ نژاد ) جشنواره میناب؛ 1376

تلویزیون:
به عنوان بازیگر نمایشهای رایویی و تلویزیونی از سال 1375 با صدا و سیمای مرکز خلیج فارس همکاری داشته از سال 1381 به بعد  به عنوان گزارشگر و مجری به صورت حرفه ای باز به همکاری ادامه داده ام.

فعالیت ها:
مدیر پروژه اولین ایستگاه ورزش در فرهنکسرای دوراهی امینی در سال 1389 باهمکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباسجوایز:
جایزه بازیگری دوم در نمایش ماه بانو ؛ 1375

پست الکترونیکی :      issgeazadbakhsh@yahoo.com

به روز شده: 1391/2/18