در حال بارگذاری ...

علی ذاکری

تولد  : بندر عباس- 1346
تخصص : بازیگر و نویسنده
تحصیلات : خدمات فنی برودتی – دیپلم ادبیات
اجراها :

نمایش :
بازی:

"گل آقا" (حسین خراشی) آمفی تئاتربرق منطقه؛ 1371
"آزادی به ازبند" (نعمت ا... صفت زاده) بندرعباس؛ 1374
"ماه بانو" ( بلوچ نژاد) بندر عباس، حاجی آباد؛ 1376
"معراج" ( یاسین بهرامی ) بندرعباس؛ 1379
"قصه آنشب ماه و پری" (عبدالرضا بلوچ نژاد) بندرعباس، خرم آباد؛ 1378
"وقت رفتن زیر بارونه" ( عبدالرضا بلوچ نژاد ) بندرعباس، میناب؛ 1378
"مهدایسماء" (عبدالرضا بلوچ نژاد) بندرعباس، رودان؛ 1379
"دخترک چادری" ( علی ذاکری) بندرلنگه؛ 1380
"معشوقه من خواب است" ( عبدالرضا بلوچ نژاد )  قشم؛ 1380
"یک ساز در کوک"( علی ذاکری)  میناب؛ 1381
"بی تو بی نامم"( علی ذاکری)  حاجی آباد؛ 1381
"نرسیده به درخت"( علی ذاکری)  بندرعباس؛ 1382
"صفر درجه زیر صفر" (یاسین بهرامی ) بندرعباس، شیراز؛ 1382
"بوی پیراهن" ( رامک نیک) جزیره هرمز؛ 1383
"پیشگامان خورشید"( علی ذاکری)  قم، جزیره هرمز؛ 1386
"افسانه گراز کوشون" (رضا غریب زاده دریایی) میناب، بندرعباس؛ 1388 و 1389

نویسند گی:
" پیشگامان خورشید" ( علی ذاکری ) قم، جزیره هرمز؛ 1386
 " افسانه گراز کوشون" (رضا غریب زاده) میناب، بندرعباس؛ 1388 و 1389
 "بوی پیراهن" ( رامک نیک ) جزیره هرمز؛ 1383
" صفر درجه زیرصفر" ( یاسین بهرامی ) بندر عباس، شیراز؛ 1382
"نرسیده به درخت" (علی ذاکری) بندرعباس؛ 1382
"بی نام تو بی نامم" ( علی ذاکری) حاجی آباد؛ 1381
"یک ساز درکوک" (علی ذاکری) میناب؛ 1381
"وقت رفتن زیر بارونه" (بلوچ نژاد ) بندرعباس، میناب؛ 1378

کارگردانی :
"نرسیده به درخت" (علی ذاکری) بندرعباس؛ 1382
"بی نام تو بی نامم" ( علی ذاکری) حاجی آباد؛ 1381
"یک ساز درکوک" (علی ذاکری) میناب؛ 1381
"دخترک چادری"(رحمانی) بندر لنگه؛ 1380
" پیشگامان خورشید" ( علی ذاکری ) قم، جزیره هرمز؛ 1386

سینما یی:
بازی:

"غروب شد..." (انسیه شاه حسینی)

تلویزیون:
بازی:

"خانه خالو" ( محمد نورخرمی و محمد عادل زاده ) سریال؛ 1382
"کوچه پیرمردها" (رضا کمالی زرکانی ) سریال
"عینک دودی" ( خداکریمی) سریالفعالیت ها:
موسس انجمن نمایش جزیره هرمز و ایجاد کلاسهای آموزشی بندر لنگه و جزیره هرمز
عضو انجمن نویسندان بسیج استان
همکاری با سازمان صدا وسیما ی مرکز خلیج فارس از سال 1374 تا کنون
مری پرورشی آموزش و پرورش دبیرستان دخترانه هفده شهریور بمدت یکسال
شرکت درتمامی کلاسهای آموزشی جشنواره ها
داور بازبینی سومین جشنواره تئاتر بسیج؛ 1384
داور بازبینی و بازخوانی اولین جشنواره تئاتر خیابانی جزیره؛ 1384

جوایز:
بازیگری ویژه جشنواره استانی تئاتر جوان سوره حوزه هنری
بازیگری ویژه درهشتمین جشنواره تئاتر استانی
مقام دوم کارگردانی پنجمین جشنواره نمایشهای کوتاه استانی؛ 1381
مقام دوم کارگردانی اولین جشنواره تئاتر خیابانی؛ 1381
نویسندگی برتر اولین جشنواره تئاتر خیابانی استان؛ 1381
نویسندگی دوم پنجمین جشنواره تئاتر کوتاه استان
نویسندگی برتر اولین جشنواره تئاتر بسیج استان هرمزگان؛ 1382
نویسندگی برتر سومین جشنواره تئاتر بسیج استانها؛ 1383
مقام دوم کارگردانی دومین جشنواره تئاتربسیج استانها
نویسندگی برتر سومین جشنواره تئاتر بسیج استانها؛ 1384
نویسندگی دوم بیست ودومین تئاتر استان
دیپلم افتخار سومین جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس
نویسندگی مشترک پانزدهمین تئاتر استانی؛ 1382

به روز شده: 1391/2/18