در حال بارگذاری ...

احمد صادقی نژاد

تولد  : 1361 آبادان
تخصص :
تحصیلات : مهندسی صنایع دانشگاه اهواز
اجراها :

سوابق نمایشی :
1-    " تهرن" کارگردان : علی غلامی - جشنواره منطقه ای خوزستان  ( بازیگر و دستیار کارگردان ) 13782-
2-  بچه گنجشک ها"کارگردان : عبدالرضا سواعدی- جشنواره منطقه ای خوزستان  ( بازیگر و دستیار کارگردان) 1379
 3-"نسترن آتش"  کارگردان : افشین القاسی- جشنواره بین المللی ایران زمین اهواز  (بازیگر و دستیار کارگردان) 1381    
4-    " گیسوانم کجاست؟ " – جشنواره منطقه ای خوزستان و  اجرای عموم   (نویسنده و کارگردان) 1382
5-    " غروب در دیاری غریب" نویسنده : بهرام بیضایی – بخش دانشگاهی جشنواره تئاتر فجر  ( کارگردان) 1382
6-    " مرگ در میزند " نویسنده : وودی آلن  -  اجرای عموم، خوزستان ( کارگردان) 1383
7-    " کنتاکت"  (نویسنده و کارگردان ) – اجرای عموم، خوزستان  1384
8-    " با دهانی پر از سیب"  نویسنده : محمد چرمشیر – دومین دوره نشست های نمایشنامه خوانی آو  (نقش خوان و کارگردان) 1390
9-    "پرفورمنس گدرینگ کاهنه های باکوس"  کارگردان : بابک مهری – برنامه سی شب، سی پرفورمنس گالری ایست، تهران       ( اجراگر) 1390
10-    " اپیزودهای زندگی" کارگردان: افسانه مسگرزاده – نخستین جشنواره مونولوگ مکث ( نوسینده و بازیگر) 1390
11-    " ادیپوس در کلونوس " نوشته : سوفکل – اولین دوره برنامه عصرانه و چای با ادبیات نمایشی گروه تئاتر آو  ( نقش خوان و کارگردان) 1390
12-    " تیتوس آندرانیکوس" نوشته : شکسپیر - دومین دوره برنامه عصرانه و چای با ادبیات نمایشی گروه تئاتر آو  ( نقش خوان) 1390      
13-    " رمئو و ژولیت" نوشته : شکسپیر – دومین دوره برنامه عصرانه و چای با ادبیات نمایشی گروه تئاتر آو       ( نقش خوان و کارگردان) 1390
14-    " میز شام به افتخار پسرخوانده" نوشته: بهزاد وزیری – اولین جشن نمایشنامه خوانی گروه تئاتر دیوار – (کارگردان) 1391
15-    " اتللو " ( نمایشنامه خوانی)  نوشته : شکسپیر - دومین دوره برنامه عصرانه و چای با ادبیات نمایشی گروه تئاتر آو   ( نقش خوان ) 1391   1-    هیئت موسس و سرپرست گروه تئاتر فردوس
2-    عضو گروه تئاتر آو 

پست الکترونیک : Ahmad.sadeghinejad@gmail.com

به روز شده: 1391/3/22