در حال بارگذاری ...

مریم ذحن

تولد  : اندیمشک 1356
تخصص : بازیگر تئاتر
تحصیلات : آموزش دیده تئاتر در آموزشگاه آزاد تابع وزارت ارشاد، لیسانس جغرافیا از دانشگاه پیام نور
اجراها :

بازی :
" سوار" ( اسماعیل فیروزی ) خوزستان؛ 1372
" سوار" ( اسماعیل فیروزی ) برگزیده جشنواره منطقه ای ، تبریز؛ 1372
" بانو " ( اسماعیل فیروزی ) سیزدهمین جشنواره بین المللی فجر، تئاتر شهر، سالن اصلی، جشنواره سراسری تئاترلاله های سرخ، خوزستان؛ 1373
" پای درخت اقاقی " ( مهدی شفیعی ) جشنواره سراسری تئاتر لاله های سرخ، خوزستان، چهاردهمین جشنواره تئاتر سراسری فجر، تهران، موزه آزادی؛ 1374
" دختران قالی باف " ( مهدی شفیعی و مریم ذحن ) جشنواره سراسری تئاتر لاله های سرخ، خوزستان؛ 1378
" دومرغ آخرعشق" ( مهدی شفیعی ) جشنواره منطقه ای کشور، سنندج، جشنواره تئاتر استان خوزستان، ماهشهر، سیزدهمین جشنواره بین المللی آئینی سنتی، تئاترشهر، تالارنو؛ 1383
کارگردانی :
" دختران قالی باف" کارگردانی مشترک ، جشنواره سراسری تئاتر لاله های سرخ، خوزستان؛ 1378توضیحات :
-    کسب عنوان بازیگر برتر استان خوزستان در سه دوره جشنواره تئاتر استان
-    کسب عنوان بازیگرزن اول در جشنواره مناطق کشوردر سه دوره جشنواره منطقه ای
-    کسب عنوان بازیگر برتر در شش دوره جشنواره سراسری تئاترلاله های سرخ
-    کسب عنوان نویسنده و کارگردان برتربرای نمایش " دختران قالی باف" جشنواره سراسری تئاتر لاله های سرخ
-    کسب عنوان دومین بازیگر زن کشور از سیزدهمین جشنواره بیین المللی آئینی سنتی کشور
-    کسب عنوان بازیگر و کارگردان برتر در چندین دوره جشنواره های دانش آموزی
-    تدریس " تئاتر خلاق" درکانون پرورش فکری

به روز شده: 1391/6/4