در حال بارگذاری ...

شهربانو هادی(سقز)

تولد  : تهران 1363
تخصص : بازیگر تئاتر
تحصیلات : کارشناسی روانشناسی – دانشگاه پیام نور سقز – سال 1387
اجراها :

بازیگری :
بازی در نمایش " قلمرو ممنوع " به کارگردانی " فریدون احمدی " ؛  سقز ،  سالن ارشاد اسلامی ؛  1385
بازی در نمایش " دیگر" به کارگردانی " پرویز احمدی " ؛  سقز ،  پلاتوی انجمن نمایش ؛  1386
بازی در نمایش " نهرفیروزآباد" ( نمایشنامه خوانی ) به کارگردانی " اسماعیل پاشایی "  ؛ سقز ،  سالن ارشاد اسلامی – سنندج، پلاتوی مجتمع فجر ؛  1388
بازی در نمایش " زن و باران" ( خیابانی ) به کارگردانی " داریوش رفعتی " ؛ سقز ، مریوان ؛  1388
بازی در نمایش " در راه" ( نمایشنامه خوانی ) به کارگردانی " داریوش رفعتی " ؛ سقز ،  سالن ارشاد اسلامی ؛  1389
بازی در نمایش " میراث" ( نمایشنامه خوانی ) به کارگردانی " اسماعیل پاشایی " ؛ سقز ،  سالن ارشاد اسلامی ؛  1389
بازی در نمایش " سماع فکر" به کارگردانی " کاوان فتحی " ؛ سقز ،  سالن ارشاد اسلامی ؛ 1389
بازی در نمایش " چهار روایت کوتاه از مرگ" به کارگردانی " اسماعیل پاشایی " ؛ سقز ،  سالن ارشاد اسلامی ؛  1389
بازی در نمایش " لطفاً بلیط بخرید" ( خیابانی ) به کارگردانی " اسماعیل پاشایی " ؛ سقز ؛ مریوان ؛ بوکان ؛  1389
بازی در نمایش " اپرایی در طبقه 1 یا 1014 تیمارستان" به کارگردانی " تریفه کریمیان " ؛ سقز ،  سالن ارشاد اسلامی – بوکان سالن ارشاد ؛  1389
بازی در نمایش " نویسنده نازنین" به کارگردانی " داریوش رفعتی " ؛ سقز ،  سالن ارشاد اسلامی ؛  1390جوایز:
رتبه اول بازیگری زن از هفتمین جشنواره استانی کوثر ؛ 1385
دریافت لوح تقدیر در رشته بازیگری از نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی وتار؛  1388
رتبه سوم بازیگری زن از چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان ؛  1388
رتبه دوم بازیگری زن از نهمین جشنواره تئاتر کردی سقز ؛  1389
رتبه اول بازیگری زن از دومین جشنواره تئاتر خیابانی سقز ؛  1389
رتبه سوم بازیگری زن از نخستین جشنواره منطقه ای شهروند سقز ؛  1390
دریافت لوح تقدیر در مراسم اردیبهشت تئاتر ایران ؛  1391

پست الکترونیکی :  shahrbanoo.hadi@yahoo.com

به روز شده: 1391/7/10