در حال بارگذاری ...

مهدی ضیغمی نژاد

تولد  : متولد 1359
تخصص :
تحصیلات : دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت امور فرهنگی
اجراها :

بازی:
گرزگاورو )دهمین جشنواره استانی تئاتر ماه سال 1380 و جشنواره بین المللی آیئن و سنتی تهران سال 1382(
 موش وگربه )جشنواره های استانی فجر 1382، بین المللی ایران زمین 1383، بین المللی طنزاصفهان 1383، بین المللی فجر 1383)
عینک اضطراری (چهارمین جشنواره تئاتر کارگاهی بوشهر 1380)
ماشوه شوم(هشتمین جشنواره استانی و منطقه ای سوره بوشهر سال 1378)
 تارهای سبز (جشنواره تئاتر دانشجویی بوشهر1377)
 زیر چتر اکسیژن (سیزدهمین جشنواره استانی فجر 1380)
دمای انجماد (جشنواره کارگاهی بوشهر سال 1388
 از ت تا میم (جشنواره استانی فجر بخش خیابانی ، بوشهر 1384، جشنواره منطقه ای خیابانی مریوان 1384، جشنواره بین المللی فجر 1384)
جوزف دات کام ( جشنواره استانی فجر 1384)
ندای باغبان ( اجرای آزاد 1375 )  
بی ربط ( جشنواره سراسری کوتاه جوان تهران1383 )
 از شین تا پ ( پنجمین جشنواره تئاتر کارگاهیبوشهر 1383 )
دنیای ما دنیای شما ( پنجمین جشنواره تئاتر کارگاهی 1383)
 سیفون ( جشنواره بین المللی مهر آئین 1384)
 فام( ششمین جشنواره تئاتر کارگاهی 1387 )
لیوا ( دوم جشنواره استانی تئاتر بچه های مسجد سال 1380 )
 شهر خدا(اولین جشنواره استانی تئاتر بچه های مسجد سال 1379 )
کُله(چهارمین جشنواره تئاتر کارگاهی بوشهر 1380)
پوتین(اولین جشنواره استانی دین معرفت و هنر، بوشهر1383)
 مجنون در پیتی(بخش خیابانی شانزدهمین جشنواره تئاتر استانی فجر 1383 )
زار( اولین جشنواره بین المللی پانتومیم تهران 1380 )
مختک(اجرای آزاد خیابانی تهران محوطه حوزه هنری 1390)
تیغ افتو ( جشنواره منطقه ای دانشجویی زنجان 1389)
 آهای شما روی صندلی من پا گذاشتید ( اجرای آزاد بوشهر 1391)
هنگ مرزی ( بخش خیابانی جشنواره بسیج دانشجویی ، بوشهر1389 )
پلی استیشن ( جشنواره کوتاه جوان ، زاهدان 1384)
کارگردانی:
گرزگاورو ( جشنواره لاله های سرخ ، اندیمشک 1387 )
دقیقه نود ( سومین جشنواره تئاتر کارگاهی بوشهر 1377)
 دمای انجما د (جشنواره کارگاهی بوشهر سال 1388)
–- یک زن ، یک قطار ، یک مسابقه ( جشنواره استانی تئاتر فجر بوشهر 1388 و جشنواره لاله های سرخ ، اندیمشک 1388)
 مجنون در پیتی (بخش خیابانی شانزدهمین جشنواره تئاتر استانی فجر 1383 )
– یک خوراک اپیزود برای ده نفر ( اجرا در کارگاه نمایش حوزه هنری بوشهر 1377)
 ری اکشن ( اجرا در کارگاه نمایش حوزه هنری بوشهر 1390)
- مختک(اجرای آزاد خیابانی تهران محوطه حوزه هنری 1390)
 تیغ افتو(جشنواره منطقه ای دانشجویی زنجان 1389)فعالیت ها:
بازی در فیلم نیمه بلند توامان 1386
بازبین نهمین جشنواره استانی تئاتر کارگاهی حوزه هنری استان بوشهر 1388
داور اولین جشنواره اتود حوزه هنری 1386
دبیر اجرای هشتمین، نهمین، دهمین،یازدهمین جشنواره استانی تئاتر کارگاهی و اتود حوزه هنری استان بوشهر از سال 1387 تا 1390
دبیر اجرای ششمین ، هفتمین ، هشتمین ، نهمین جشنواره تئاتر استانی ماه حوزه هنری از سال 1387 تا 1390
دبیر اجرای اولین جشنواره استانی نمایشنامه نویسی حوزه هنری استان بوشهرسال 1390
دارای مدرک درجه 2 بازیگری از حوزه هنری استان هرمزگان 1383
مسئول کارگاه نمایش حوزه هنری استان بوشهرازسال1387 تا کنون    
عضو واحد نمایش صداوسیما سال 79 و 80
گزارشگر برنامه های تلویزیونی شونشینی و  برنامه در استان ،تولید سیمای مرکز بوشهر سال 88و89
مجری برنامه  و مراسم های  داخل و خارج از استان 1387 تا 1390
همکاری با گروه بین المللی موسیقی مروارید لیان به عنوان طراح و اجرای حرکات موذون 1388
مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان بوشهر از سال 1388 تا کنون
همکاری با هفته نامه های محلی استان  و سراسری کشور
شرکت در جشنواره های :
بین المللی پانتومیم ( یک دوره 1380 )
 بین المللی فجر ( دو دوره 1383 و 1384 )
بین المللی مهر آئین ( دو دوره 1383 و 1384 )
بین المللی ایران زمین ( یک دوره 1383 )
بین المللی طنز اصفهان ( یک دوره 1383 )
بین االمللی طنز  تهران  ( یک دوره 1382)
جشنواره استانی و سراسری سوره  ( دو دوره 1377 و 1380)
جشنواره کارگاهی ( یازده دوره از سال 1375 تا 1390 )
جشنواره  استانی دانشجویی ( دو دوره 1387 و 1389)
جشنواره استانی فجر ( شش دوره 1380،1382، 1383 ،1384 ، 1387 ، 1388)
جشنواره سراسری لاله های سرخ ( دو دوره 1378 و 1388 )
جشنواره سراسری تئاتر کوتاه جوان ( دو دوره 1383 و 1384 )
جشنواره دین و معرفت،هنر ( یک دوره 1383 )
جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی مریوان( یک دوره )
جشنواره سراسری تئاتر دانشجوئی زنجان ( یک دوره )
جشنواره تئاتر دانشجوی دفاع مقدس ( یک دوره )
جوایز :
بازیگر اول جشنواره تئاتر کارگاهی «2 دوره» (بوشهر) 1384 و 1387
بازیگر دوم و سوم جشنواره تئاتر کارگاهی(بوشهر) 1380 و1382
بازیگر اول کشور در جشنواره سراسری لاله های سرخ اندیمشک 1387
بازیگر دوم جشنواره استانی تئاتر دین ، معرفت ، هنر 1383
بازیگر دوم جشنواره تئاتر دانشجویی «بهار نمایش» (بوشهر)1387
بازیگرسوم جشنواره استانی بچه های مسجد  (بوشهر) 1379
بازیگر برتر جشنواره تئاتر مهر آئین «2 دوره» (بوشهر) 1386 و 1384
طراح بروشور برتر جشنواره سراسری بچه های مسجد (یزد) 1380
کارگردان سوم جشنواره استانی فجر" 2 دوره " (بوشهر) 1387 و 1388
هنرمند برتر سال 1387 در رشته نمایش و تجلیل درروزجهانی تئاتر

به روز شده: 1391/9/6