در حال بارگذاری ...

راضیه ذاکری نانگی

تولد  : 1358 بندرعباس
تخصص : بازیگر - نویسنده
تحصیلات : دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق
اجراها :

بازی:
بازی در نمایش "مروارید" به کارگردانی فرشید ایران پرست/ بندرعباس 1376
بازی در نمایش نخل ناخدا به کارگردانی رضا فتحی مقدم/ بندرعباس 1376
بازی در نمایش "هیمه و هامون" به کارگردانی حمید حیدری/بندرعباس 1377
بازی در نمایش "کیدی" به کارگردانی طلعت کمال زاده/جشنواره تئاتر کوثر. تهران 1377
بازی در نمایش " مرثیه " به کارگردانی کیانوش حاتمی/بندرعباس 1378
بازی در نمایش " باشومه سر" به کارگردانی کیانوش حاتمی/ بندرعباس 1378
بازی در نمایش "ارتفاع" به کارگردانی کیانوش حاتمی/ بندرعباس 1378
بازی در نمایش "دوباره زن در آئینه" به کارگردانی محمد صدقی نسب/ بندرعباس 1379
بازی در نمایش "عروسک مومی" به کارگردانی محمد صادقی نسب / بندرعباس 1379
بازی در نمایش "مرثیه" به کارگردانی محمد صادقی نسب / بندرعباس 1380
بازی در نمایش "نذر" به کارگردانی محمد صادقی نسب / بندرعباس 1380
بازی در نمایش " برده" به کارگردانی ذبیح الله توکلی / بندرعباس 1380
بازی در نمایش " شکار سپید" به کارگردانی جواد انصاری / بندرعباس 1381
بازی در تله تئاتر "عارفانه" به کارگردانی رضا جوشعار / شبکه استانی مرکز خلیج فارس 1382
بازی در نمایش "زینب" به کارگردانی مجید سرنی زاده / بندرعباس 1385
بازی در نمایش سیمای عاشقان به کارگردانی مجید سرنی زاده / بندرعباس 1387
بازی در نمایش زهد ریایی به کارگردانی راضیه ذاکری / بندرعباس 1388
بازی در نمایش خانواده وینگفیلد به کارگردانی مجید جمشیدی / بندرعباس 1390
نویسندگی
نمایش نامه "گل و آتش" / بندرعباس 1387
نمایش نامه "جلنگ حور" بندرعباس 1380عضو گروه تئاتر کارگاه بندرعباس

به روز شده: 1391/9/18