در حال بارگذاری ...

حسین عباس زاده(بیرجند)

تولد  : بیرجند1349
تخصص :
تحصیلات : کارشناس هنرهای تجسمی فارغ التحصیل مشهد، سال 1379
اجراها :

فعالیت های نمایشی:
بازیگری:

حدیث عشق- کاروانی به سوی خوشبختی- با کاروان نینوا- علف های هرز- تخصص- فاتحان قادسیه- سهراب شنبه- تازیانه بهرام- چولی قزک- ترنج امید- هملت به روایت دیگر- همراه- ماجراهای آقا میرزا- از حرف تا عمل- زار -آخرین پر- هتل نیمکت- نقالی مجلس سهراب کشون- قلعه- داغستان- میز- آرش شیوا تیر، و  بازی در بیش از پنجاه قطعه کوتاه نمایشی و جشنهای مختلف
کارگردانی:
حدیث عشق- همراه- پهلوان- ز مثل زلزله- آخرین پر- خروس زری پیرهن پری- عصای کارگشا- خورشید حسنک- کارنامک- لعبتکان- نقل سهراب- میرآب-روز برفی - ماجرای آمیرزا-نقل کاروان -فصل صبوری – سجیل –باد که می نویسد –خلأ- ایلیا را به من نشان بده – یه شب ماه میآد  - گرگم و گه می برم – مترسک – گندم های طلایی – ببین چه برفی میاد - سحر میان خوراکی ها .مترسک ( عروسکی و خیابانی فجر ) – بازسازی واقعه غدیر خم
نویسندگی:
حدیث عشق -نقل سهراب- ز مثل زلزله- - خورشید حسنک-روز برفی - خلأ -  ایلیا را به من نشان بده –       زاغه بان - یه شب ماه میآد- گرگم و گله می برم – مترسک – گندم های طلایی .
بازنویسی نمایش های میرآب- خروس زری پیرهن پری- عصای کارگشا- حکایت ما زنان خوشبخت-فصل صبوری وسجیل.
(نمایشنامه های راهروی ای سی یو ، آشغالی ها،آسانسوری برای همه ،خانه مادر بزرگ ها در حال نگارش )
وطراحی صحنه بیش از ده نمایش و طراحی پوستر و بروشور نمایش ها
 داوری تئاتر استان خراسان جنوبی و استان خراسان رضوی
جشنواره ها:
نمایش و تئاتر :

شرکت در سومین، چهارمین، پنجمین، ششمین، هفتمین، هشتمین و سیزدهمین جشنواره تئاتر استان خراسان و کسب رتبه بازیگری دوم و کار برگزیده ششمین جشنواره استان (آخرین پر) و کسب رتبه سوم بازیگری هفتمین جشنواره تئاتر استان خراسان (سبزوار- ترنج امید) و هشتمین جشنواره و کسب رتبه سوم بازیگری (نیشابور- 1376)
شرکت در جشنواره های منطقه ای رشت، یزد، کرمان و کسب رتبه سوم بازیگری منطقه 5 کشور (کرمان 1373- آخرین پر) و کاندیدای بهترین بازی جشنواره یزد (1371- تازیانه بهرام)
شرکت در جشنواره تئاتر دانشجویان مراکز تربیت معلم کشور (1373) و کسب رتبه اول بازیگری کشور
شرکت در جشنواره تئاتر دانشجویان دانشگاههای آزاد کشور (نوشهر و چالوس 1375) و کسب رتبه سوم بازیگری کشور
شرکت در نخستین جشنواره نمایش های خیابانی (1374 مشهد- هتل نیمکت)
شرکت در همایش تعزیه استان خراسان (1381 با کاروان نینوا)
شرکت در چهارمین جشنواره تئاتر عروسکی استان (بیرجند 1380- 1381) با نمایش های خروس زری پیرهن پری (کار برگزیده چهارمین جشنواره) و عصای کارگشا.
شرکت در نهمین جشنواره بین المللی عروسکی یونیمای تهران (خروس زری پیرهن پری- 1382)
شرکت در دهمین جشنواره بین المللی عروسکی بونیمای تهران (خورشید حسنک- 1383) و کسب جایزه بهترین طراحی عروسک
منتخب حضور در دوازدهمین جشنواره سراسری کودک و نوجوان کشور (عصای کارگشا- 1382)
شرکت در ششمین و هفتمین جشنواره تئاتر دانشجویان مراکز آموزشی عالی فنی و حرفه ای کشور و کسب رتبه اول کارگردانی و کار برگزیده ششمین جشنواره با نمایش کارنامک و لعبتکان.
شرکت در نخستین جشنواره تئاتر استان خراسان جنوبی و کسب رتبه اول کارگردانی با نمایش لعبتکان (1383)
شرکت در جشنواره تئاتر بیرجند (1374) و کسب رتبه اول بازیگر بیرجند با نمایش زار   
شرکت در چهارمین و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه (نمایش های مجلس سهراب کشون ونقل کاروان  
شرکت در جشنوار های تئاتر هلال احمر (کار برگزیده جشنواره منطق ای یزد –جشنواره سراسری زنجان  با نمایش کارنامک )   
شرکت در شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان (نمایش خورشید حسنک-1388-رتبه اول موسیقی )
کسب رتبه های اول کار گردانی . طراحی صحنه و موسیقی و نویسندگی دوم نخستین جشنواره تئاتر  عروسکی استان خراسان جنوبی با نمایش "مترسک " تیرماه 1391
شرکت در جشنواره منطقه 4 کشوری ماه – مشهد مقدس – شهریورماه 1391
شرکت در سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر (بخش خیابانی )با نمایش مترسک و کاندیدای دریافت جایزه کارگردانی ، ایده و طرح و موسیقی . موفق به دریافت جایزه برگزیده بخش مویسقی این جشنواره – بهمن ماه 1391
کسب رتبه اول داستان نویسی  مرحله استانی با داستان : دست های بی صدا "در جشنواره پرسش مهر 88
کسب رتبه دوم نمایشنامه نویسی پرسش مهر سال 88 با نمایشنامه "سجیل "
کسب رتبه اول نمایشنامه نویسی در جشنواره پرسش مهر استانی با نمایشنامه "زمثل زلزله " -1390
کسب رتبه دوم استانی تئاتر صحنه ای با نمایش " زمثل زلزله "-1390
کسب رتبه برگزیده نمایشنامه نویسی تئاتر بسیج استان  - آذر ماه 1391
کسب رتبه اول کشوری برای بازسازی واقعه غدیر خم در بیرجند – آبانماه 1391
شرکت در سومین جشنواره استان خراسان جنوبی (نمایش خلأ-1388-کسب رتبه اول طراحی صحنه )
فیلم :
فیلمنامه نویسی  :  

نقره زار  - قوچ آ سمانی  - سیب - مدرسه – نیمدری – چوب رختی – دو اپیزود  یک روز کاری  -مستند برکه نور – چارپایه -  طرح مجموعه 25 قسمتی "خود کرده را تدبیر چیست ؟؟" (برای  مرکز سیمای خراسان جنوبی  )
 تولید فیلم :
قوچ آسمانی و سیب . فیلم نیمدری –مستند برکه نور – دو اپیزود آموزشی یک روز کاری – چارپایه
جشنواره ها :
شرکت در سی و یکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران با فیلم " نیمدری " – مهرماه 1391
کسب رتبه اول فیلم کوتاه "قوچ آسمانی " در جشنواره پرسش مهر سال 88
فیلم برگزیده جشنواره "وقف چشمه همیشه جاری " با فیلم قوچ آسمانی - 1389
نویسندگی و کارگردانی فیلم مستند داستانی "سیب" – تابستان 1390
فعالیت های تجسمی : (طراحی و نفاشی
فعالیت جدی در زمینه طراحی و نقاشی  از سال 1373 آغاز و همچنان با تاسیس آموزشگاه آزاد هنری مهراب در بیرجندادامه دارد.
استادان: غلامحسین سهرابی- محمد حسین جاجویی- علیرضا صباغیان.
نمایشگاهها:
شرکت در نمایشگاه جمعی دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی (1373)
شرکت در نمایشگاه جمعی دانشجویان ثامن الحجج مشهد (1379)
شرکت در نمایشگاه جمعی انجمن هنرهای تجسمی بیرجند در نگار خانه میرک (مشهد- 1379)
برپایی نمایشگاه انفرادی تکنیک های طراحی با موضوع پرتره (بیرجند- 1380)
برپایی نمایشگاه انفرادی در بیرجند (1381- فروردین)
برپایی نمایشگاه انفرادی در طبس و نهبندان.                
 نمایشگاه گروهی هنر های تجسمی در سال 89.
برپایی نمایشگاه " یک فنجان طراحی " دیماه 90
برپایی ورک شاپ " یک فنجان طراحی " آذر ماه 1390
برپایی نمایشگاه  انفرادی " تمام های ناتمام " خرداد ماه 1391
عضو کمیسون زیباسازی شهر بیرجند و شورای نگار خانه های استان و داوری جشنواره های تجسمی استان و شهرستان .مدیر مسئول گروه نمایشی "مهراب" بیرجند

رتبه ها و جوایز:
کسب رتبه اول طراحی سال 84
کسب رتبه دوم کشوری هشتمین کنگره پرسش مهر ریاست جمهوری –سال87
کسب رتبه اول استانی در زمینه نقاشی پرسش مهر سال  88
کسب رتبه سوم نقاشی هفته معلم "1390 " و پوستر برگزیده با موضوع آینده "
  تدریس :
تدریس طراحی در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
تدریس در مرکز آموزش عالی سپیده کاشانی (گرافیک و فرش)
تدریس در مراکز تربیت معلم امام سجاد و شهید باهنر بیرجند
- تدریس طراحی در مراکز آموزش عالی به ویژه دانشگاه آزاد واحد بیرجند (گرافیک و معماری)
- تدریس در مراکز آموزش عالی سپیده کاشانی (گرافیک و فرش)
- تدریس در دانشگاه جامع علمی- کاربردی صنایع و معادن (نقشه کشی صنعتی)
-تدریس در آموزشکده سما بیرجند( معماری )
- تدریس در هنرستان های بیرجند(خلیج فارس –خضراء-رسالت-کوثر)
-تدریس دوره های آموزش ضمن خدمت همکاران فرهنگی ( رشته های هنر راهنمایی- هنر ابتدایی – خلاقیت نمایشی و مو سیقی ابتدایی و پرورشی – همکاران بدو استخدام  )
برپایی چند نمایشگاه دانشجویی و برگزاری اولین همایش نقاشی کودک و طراحی جوانان و نوجوانان و نخستین جشنواره هنرهای تجسمی بیرجند و تهیه و انتشار نشریه سه رنگ، رنگ آبه و خبر نامه با موضوع هنرهای تجسمی و تدریس طراحی و نقاشی در مرکز فرهنگی و هنری اندیشه و مرکز آفرینش های هنری بیرجند- تهیه و انتشار فصلنامه باقران- اولین فصلنامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیرجند- سر دبیر نشریه دانشجویی نگاه سپید و هفت مجموعه ویژه نامه دانشجویی مرکز آموزش عالی سپیده کاشانی بیرجند.

پست الکترونیک: abbaszadehhossein@yahoo.com

به روز شده: 1392/2/10