در حال بارگذاری ...

اکبر هادی نژاد

تولد  : زنجان 1364
تخصص : کارگردان و بازیگر
تحصیلات : دیپلم انسانی ، دبیرستان منتظری ، دیپلم بازیگری اداره ارشاد استان زنجان
اجراها :

کارگردانی و بازیگری:
کارگردانی و بازیگری نمایش "آقای خوشبخت به مسافرت می رود"، زنجان تالار هنر، 1387
کارگردانی و بازیگری نمایش "کات زنجان"، تالار هنر 1388 ،  تهران تالار الهیه 1388
کارگردانی و بازیگری نمایش "دن کیشوت و دیگران در پرده سوم در انتظار گودو" زنجان تالار هنر، 1389
بازی :
بازی در نمایش "کارنامه" به کارگردانی اصغر محمدی، زنجان تالار هنر، 1389
بازی در نمایش "آفاق" به کارگردانی حسین عباسی نیا زنجان فرهنگسرای امام خمینی ، دانشگاه سراسری ، دانشگاه آزاد و پیام نور، 1390
بازی در نمایش "دیر راهب" به کارگردانی حمیرضا قزلباش، زنجان تالار هنر، 1390
بازی در نمایش "سور ابلیس" به کارگردانی حمید رضا قزلباش، زنجان تالار هنر، تهران تالار مهر، 1391
بازی در نمایش "برهوت" به کارگردانی علی عسگری، تهران تالار مهر، 1392
بازی در نمایش "سربازهای چوبی" به کارگردانی حمیدرضا قزلباش، زنجان تالار هنر، 1393
بازی در نمایش "شازده کوچولو" به کارگردانی یعقوب حسنی، زنجان تالار هنر، 1393
نویسندگی نمایشنامه های:
"کات"
"دن کیشوت و دیگران در پرده سوم در انتظار گودو"
"هبل المتین"
"سرخی من از تو"
"پشت تمبرهای پست"
"آغا"
طراحی :
طراحی پوستر و بروشور نمایش "آقای خوشبخت به مسافرت می رود"، 1387
طراحی لباس نمایش "کات"، تهران تالار الهیه ، زنجان تالار هنر، 1388
طراحی صحنه نمایش "دن کیشت و دیگران ..."، زنجان تالار هنر، 1389
طراحی پوستر و بروشور نمایش "کات"،  1388
طراحی پوستر و بروشور نمایش "دن کیشوت و یگران در پرده سوم در انتظار گودو"، 1389
طراحی پوستر و بروشور نمایش "کارنامه" به کارگردانی اصغر محمدی، زنجان تالار هنر، 1389
طراحی پوستر و بروشور نمایش "هبل در آتش" به کارگردانی حمیدرضا قزلباش، زنجان تالار هنر، 1392
طراحی پوستر و بروشور نمایش "برهوت" به کارگردانی علی عسگری، تهران تالار هنر، 1392
طراحی پوستر و بروشور نمایش "سربازان چوبی" به کارگردانی حمیدرضا قزلباش، زنجان تالار هنر، 1393جوایز :
کارگردانی دوم از جشنواره استانی زنجان، 1388
نویسندگی دوم از جشنواره استانی زنجان، 1388
طراحی لباس از جشنواره استانی زنجان، 1388
طراحی پوستر و برشور از جشنواره استانی زنجان، 1393
حظور به عنوان بازیگر، کارگردان و طراح در دوره هایی از جشنواره های : دانش آموزی ، استانی ، منطقه ای ، ماه ، بهزیستی ، بسیج
پست الکترونیکی: akbar.hadinezhad@hotmail.com

به روز شده: 1393/7/5