در حال بارگذاری ...

کیوان نخعی

تولد  : تهران
تخصص : نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس، کارگردان و منتقد
تحصیلات : فارغ التحصیل رشته تئاتر گرایش کارگردانی
اجراها :

نگارش نقد تئاتر و سینما در جراید، از سال 1371 تا1381
شروع فعالیت زیر نظر دکتر رکن الدین خسروی و دستیار ایشان در نمایش های  "وراجیاثر سروانتس"، "نقصاثر یونسکو"، "سگی آمریکایی" اثر ایلی فیوس مسافران
نمایشنامه های چاپ شده: "تنگنا"، "مترسک"، "تابستان"
نمایشنامه های در دست  چاپ: "جایی که پیاده روتموم میشه"، "سرشاخ"، "پارازیت"
نگارش و کارگردانی نمایش "هپروت" و دریافت جایزه متن و بازیگری،  اجرا سالن گوشه
نمایش "غریب طوس" چهارمین جشنواره تئاتر رضوی، سالن شماره 2 تئاترشهر
کارگردانی نمایش "خشم شدید فیلیپ هوتس" اثر ماکس فریش اجرا در خانه نمایش اداره تئاتر و.......
نگارش نمایشنامه " سرشاخ" به کارگردانی رادمهرکشانی
نگارش نمایشنامه "پیاده رو" به کارگردانی رادمهر کشانی
مدیر اجرا در نمایش "پنجره ها" به کارگردانی فرهاد اییش
سینما و تلویزیون
نگارش فیلمنامه بلند سینمایی "نامه های باد" به کارگردانی علیرضا امینی درسال 1379 و اکران آن از چندین کشور خارجی
نگارش تله فیلم "جاده باریک می شود" به کارگردانی امینی
بازنویسی فیلمنامه های متعدد نگارش نمایشنامه های رادیویی و........
نگارش و ساخت فیلم کوتاه "آسمان سربی"از اعضای هیات موسس انجمن نویسندگان و منتقدان خانه تئاتر
عضو کانون ملی منتقدان تئاتر تا سال 1380
داور جشنواره تئاتردر استان های کشور
مدیر روابط عمومی اداره برنامه های تئاتر
مدیر تماشاخانه سنگلج از سال 1380 تا 1384
مدیر کتابخانه تخصصی تئاترشهر تا اواخر سال 1388
فعالیت در هماهنگی تئاتر داستانهای کشور، سال 1393

به روز شده: 1393/8/4