در حال بارگذاری ...

ندا شاهرخی

تولد  :
تخصص :
تحصیلات : دانشجوی دکترای تئاتر در دانشگاه پاریس 8 (فرانسه)
اجراها :

مدیر آموزش مدرسه تئاتر خانه هنر خرد
مدیر آموزش موسسه فرهنگی هنری فانوس هنر پارس
کارگردانی نمایش "مار و پله"، تئاتر محیطی، اجرای عموم در خانه هنرمندان ایران
کارگردانی نمایش چند زبانه "آخرین بار کجا دیدمش"،  جشنواره دو هفته فرهنگ ایران، فرانسه (استراسبورگ)
کارگردانی نمایش "سه نقطه"،جشنوارهLes fous de la remp ، فرانسه (کان) و شهرهای پاریس و استراسبورگ
اجرای عموم نمایش "آدم، آدم است"، تالار مولوی
طراح لباس در نمایش "انتهای آسمان کجاست" به کارگردانی علی راضی، جشنواره فجر، پاریس
کارگردانی نمایش "سه نقطه"، جشنوارهHigh fest  ارمنستان
همکاری با گروه "لیو" در سال های 83 و 84 در سمت دستیار کارگردان و منشی صحنه، در نمایش هایی چون "در انتظار گودو"، "متل خون برای استیک"، "خرس و خواستگاری"و "شهرهای نامرئی"به روز شده: 1393/9/3