در حال بارگذاری ...

نرگس آمنده

تولد  : مشهد 1364
تخصص : بازیگر
تحصیلات :
اجراها :

تئاتر
بازیگر:

بازی در نمایش «یکی دوتا میوتا» به کارگردانی سعید علیزاده، اجرای عمومی، ۱۳۸۰
بازی در نمایش «مویه های شام» به کارگردانی شاپور ترکمن سرابی، اجرای عمومی، ۱۳۸۲
بازی در نمایش «زشت زیبا» به کارگردانی سید حجت طباطبایی، اجرای عمومی، نخستین جشنواره تئاتر مشهد، ۱۳۸۳
بازی در نمایش «مثنوی سرخ» به کارگردانی رضا حسینی، دومین جشنواره عاشورائیان، اجرای عمومی، ۱۳۸۴
بازی در نمایش « هیس اینجا چندمانکن خوابیده اند» به کارگردانی سید جواد اشکذری، اجرای عمومی،  جشنواره تئاتر استانی، ۱۳۸۴
بازی در نمایش «مناجات» به کارگردانی محمد جواد استادی، جشنواره دانشجویی، ۱۳۸۵
بازی در نمایش «جنگ زیر نورافکن» به کارگردانی محمد الهی، اجرای عمومی، ۱۳۸۵
بازی در نمایش «بیژن ومنیژه» به کارگردانی محسن عرب امیری، جشنواره 25بین المللی تئاتر فجر، ۱۳۸۵
بازی در نمایش «روزازنوروزی ازنو» به کارگردانی محسن عرب امیری، اجرای عمومی، ۱۳۸۶
بازی در نمایش «سرهنگ و پرندگان» به کارگردانی سید حجت طباطبایی، جشنواره تئاتر دانشجویی، اجرای عمومی، 1386
بازی در خوانش «ماه و پلنگ» به کارگردانی مزدک شیدایی، جشنواره نمایش خوانی مشهد، ۱۳۸۶
بازی در نمایش «زنان نوغان» به کارگردانی رضا حسینی، اجرای عمومی، ۱۳۸۷، جشنواره رضوی، ۱۳۸۸
بازی در نمایش «غربت زدگان» به کارگردانی علیرضا صنعتی، جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی، اجرای عمومی، ۱۳۸۹
بازی در نمایش «خوانش یک کاست لته» به کارگردانی بهناز طبسی، جشنواره نمایشنامه خوانی مشهد، نخستین جشنواره ملی راه روشن، ۱۳۹۰
بازی در نمایش « دست نوشته های اسماعیل» به کارگردانی رضا احمدی، اجرای عمومی، ۱۳۹۰
بازی در نمایش «پلاستیک فریزر» به کارگردانی مهدی ضیاء چمنی، اجرای عمومی، ۱۳۹۱
بازی در نمایش « دوچرخ موازی » به کارگردانی عباس جانفدا- دهمین جشنواره استانی و سراسری بسیج،  اجرای عمومی مشهد و ۲ اجرا جشنواره صاحبدلان تهران. تئاتر شهر، 1391
بازی در نمایش «رقص روی پشت کژدم ها» به کارگردانی سحر رضوانی، جشنواره ۲۳ تئاتر استانی خراسان رضوی واجرای عمومی، ۱۳۹۲
بازی در نمایش « اینگرید برگمن بابوی قرمه» به کارگردانی رضا احمدی، هفتمین جشنواره تئاتر دانشگاه آزاد، ۱۳۹۲
بازی در نمایش خروس به کارگردانی رضا احمدی، اجرای عمومی، 1393
عوامل نمایش ها:
منشی صحنه نمایش «دیده بیدار» به کارگردانی رضا حسینی، جشنواره تئاتر رضوی، ۱۳۸۵    
عضو گروه اجرایی نمایش «وقتی به ماه رسیدی» به کارگردانی رضا حسینی، جشنواره سراسری دفاع مقدس، اجرای عمومی، ۱۳۸۶
منشی صحنه نمایش «فتح نامه سلطان ماضی» به کارگردانی رضا حسینی، اجرای عمومی، ۱۳۸۶
منشی صحنه نمایش «روزگاران» به کارگردانی محمد مهدی خاتمی، اجرای عمومی، ۱۳۸۶
مدیر اجرایی نمایش «مردان همیشه به خانه…» به کارگردانی عبدا…برجسته، جشنواره تئاترفجر.اجرای عمومی، ۱۳۸۸
مدیر اجرایی نمایش «زمین مقدس» به کارگردانی بهناز طبسی، بیست و دومین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی، 1391
مسئول روابط عمومی نمایش «شهربازی» به کارگردانی محمد بهاران، جشنواره بیست وسوم تئاتر استان خراسان رضوی واجرای عمومی، 1392شروع فعالیت ۱۳۷۹
عضو هیئت مدیره گروه تئاتر خرداد
شروع فعالیت ۱۳۷۹
عضو هیئت مدیره گروه تئاتر خرداد
افتخارات:
تقدیر بازیگری نمایش «زشت زیبا»، نخستین جشنواره تئاتر مشهد، ۱۳۸۳
بازیگر برگزیده روز جهانی تئاتر (مشهد)، ۱۳۸۵
بازیگر برگزیده نمایش «سرهنگ وپرندگان»، دهمین جشنواره منطقه ای تئاتر دانشگاهی، ۱۳۸۶
بازیگر برگزیده همایش فعالان عرصه فرهنگ عفاف وحجاب استان خراسان رضوی، ۱۳۸۹
بازیگر سوم خوانش «یک کاست لته»، هشتمین جشنواره نمایشنامه خوانی مشهد، ۱۳۹۰
بازیگر دوم نمایش «دو چرخ موازی»، دهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج، ۱۳۹۱
بازیگر سوم نمایش »دو چرخ موازی»، دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج،۱۳۹۱
بازیگر سوم نمایش «اینگرید برگمن»، هفتمین جشنواره تئاتر دانشگاه آزاد، 1392
تقدیر بازیگری نمایش «زشت زیبا»، نخستین جشنواره تئاتر مشهد، ۱۳۸۳
بازیگر برگزیده روز جهانی تئاتر (مشهد)، ۱۳۸۵
بازیگر برگزیده نمایش «سرهنگ وپرندگان»، دهمین جشنواره منطقه ای تئاتر دانشگاهی، ۱۳۸۶
بازیگر برگزیده همایش فعالان عرصه فرهنگ عفاف وحجاب استان خراسان رضوی، ۱۳۸۹
بازیگر سوم خوانش «یک کاست لته»، هشتمین جشنواره نمایشنامه خوانی مشهد، ۱۳۹۰
بازیگر دوم نمایش «دو چرخ موازی»، دهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج، ۱۳۹۱
بازیگر سوم نمایش »دو چرخ موازی»، دهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج،۱۳۹۱
بازیگر سوم نمایش «اینگرید برگمن»، هفتمین جشنواره تئاتر دانشگاه آزاد، 1392

 به روز شده: 1393/9/3