در حال بارگذاری ...

مهدی آشنا

تولد  : تهران 1361
تخصص : عکاس خبری، عکاس سینما، عکاس تئاتر، عکاس تلویزیون
تحصیلات : فارغ التحصیل رشته گرافیک (کاردانی)
اجراها : تئاتر: عکاسی نمایش "هملت ماشین" (ناصر حسینی مهر) عکاسی نمایش "تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند، مکبث" (ابراهیم پشت کوهی) عکاسی نمایش "زمان لرزه" (مهدی صباغی) عکاسی نمایش "کافه مک ادم" (محمود استادمحمد) عکاسی نمایش "هفت شب با مهمان ناخوانده" (فرهاد آئیش) عکاسی نمایش "عروسک های سکوت" (سمانه زندی نژاد) عکاسی نمایش "P2" (مرتضی میرمنتظمی) عکاسی نمایش "(a+b)" (کلودیا سواچه)-ایتالیا عکاسی نمایش "مخاطب خاص" (علی شمس) عکاسی نمایش "آنا کارنینا" (هما روستا) عکاسی نمایش "لو" (کلودیا سواچه)-ایتالیا عکاسی نمایش "ویتسک" (ناصر حسینی مهر) عکاسی نمایش "سقراط" (حمیدرضا نعیمی) عکاسی نمایش "نویسنده مرده است" (آرش عباسی) و ... تصویر: عکاسی مجموعه "کلاه قرمزی" عکاس سریال "آسمان همیشه ابری نیست" عکاسی فیلم "نخل گریان" عکاسی فیلم "پابوسی" عکاسی فیلم "مروارید" عکاسی فیلم "سبز به رنگ زمرد" عکاسی فیلم "سایه " عکاسی فیلم "ستاره" و ...


عضویت انجمن ها:
عضو انجمن عکاسان مطبوعات ایران
عضو انجمن عکاسان ایران
عضو فدراسیون جهانی عکاسی فیپ (FAIP) فرانسه
عضو انجمن عکاسان تئاتر
عضو انجمن آسینما
فعالیت مطبوعاتی:
دبیر بخش عکس هفته نامه هنرمند
دبیر بخش عکس ماهنامه تخصصی تجیر
دیر بخش عس سایت اسیتیج
دبیری و جشنواره ها:
دبیر بخش نگاه هنرمند سومین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران
دبیر بخش پوستر و عکس هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی
دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی
دبیر بخش عکس و پوستر سومین جشنواره تئاتر شهر
و ...
جوایز:
برگزیده بخش عکس جشنواره تصویر سال در سال های 88، 89، 90، 91، 92 و 93
برگزیده چندین دوره جشنواره تئاتر فجر
برگزیده ونفر سوم سیمین جشنواره تئاتر فجر
برگزیده بخش عکس دومین جشنواره فیلم یاس و کاندید در سه فیلم
و ...
پست الکترونیکی: mehdiashna21@gmail.com
به روز شده:1394/4/21