در حال بارگذاری ...

سمیه عباس تبار بزرودپی

تولد  : بابل -1359
تخصص : کارگردان تئاتر
تحصیلات :
اجراها :


آثار هنری : نفس حق ، خوان خون ، در سایه سار سوگ سکوت ، کسی نیست تا همه این داستان ها را به یاد بیاورد ، قرار ملاقات ،خورشید خانم زندانی شده  ،اتاق16،مکعب ،داور حق ،بختک ، زن در آینه ، گل پری ،پاشو پاشو وقت خواب نیست ، روباه و خروس ، در انتظار ،مناجات ، متولد 1 سال و 1 ماه و 1 روز 

15سال سابقه ی کاری

تاریخ به روز رسانی:1395/1/25