در حال بارگذاری ...

هادی عسکری

تولد  : 1358شاهین شهر
تخصص : تخصص:نویسنده،کارگردان،بازیگر
تحصیلات : تحصیلات:فوق دیپلم حسابداری
اجراها :


اجراها:

بازی در نمایش "شور شیرین" سالن تئاتر بسیج خانه کارگر 1375

بازی در نمایش "لطفا زل نزنید" سینما یاسمن شاهین شهر 1380

بازی در نمایش خیابانی "لطفا زل نزنید" در شهرهای اصفهان،خمینی شهر و نجف آباد1380

بازی در نمایش "خودم فقیر،بختم فقیر"در شانزدهمین جشنواره تئاتر اصفهان شهریور1383

بازی در نمایش "سیم کشی،سم کشی"سالن تئاتر سینما یاسمن شاهین شهر 1383

بازی در نمایش "آوای فاخته" سالن دانشگاه مالک اشتر 1379 و 1383

بازی در نمایش "صلیب سرخ" سالن دانشگاه مالک اشتر 1383

بازی در نمایش "در بسته" دانشکده سوره اصفهان 1384

بازی در نمایش "لا موزیکا" دانشکده سوره اصفهان 1384

بازی در نمایش "شیطان در تابستان" دانشکده سوره اصفهان 1384

بازی در نمایش "سلما" دانشکده سوره اصفهان 1385

بازی در نمایش "آینه" دانشکده سوره اصفهان 1385

بازی در نمایش "هملت به روایت سهراب" دانشکده سوره اصفهان 1385

بازی در نمایش "پدر خوانده ناپلی" دانشکده سوره اصفهان 1385

بازی در نمایش "خوش به حال خرس ها" بیستمین جشنواره تئاتر استان اصفهان 1387

بازی در نمایش "فصل بد خوابی" آمفی تئاتر اداره ارشاد شاهین شهر 1382 و 1388

بازی در نمایش "شوم بر بوم" آمفی تئاتر اداره ارشاد شاهین شهر 1388

بازی در نمایش کمدی "پول" اولین جشنواره نمایش های طنز و پانتومیم 1389

بازی در نمایش "بگو خانه ابراهیم کجاست" پانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج سالن فرشچیان 1389

بازی در نمایش "امروز چهلستون" در اولین جشنواره سراسری ایثار شیراز و تهران

بازی در نمایش "آستین خالی علمدار" فرهنگسرای اشراق شاهین شهر 1389

بازی در نمایش "آن سوی فرات" فرهنگسرای اشراق شاهین شهر 1389

بازی در نمایش "شیرین شکر خوای تو خوش" دومین جشنواره تئاتر ایثار تالار هنر و جشنواره بین المللی فجر تهران بخش جشنواره ها 1389

بازی در نمایش "مجنون لیلای خودت باش" در دومین جشنواره تئاتر کمدی اصفهان تالار هنر 1390

بازی در نمایش "حنان" در پنجمین جشنواره نئاتر بومی زاگرس مسجد سلیمان

بازی در نمایش "پرت و پلای بطری و شنا در آب شور" جشنواره استانی اصفهان

بازی در نمایش "شبانه" سالن آمفی تئاتر اداره ارشاد 1390

بازی در نمایش "بیست و سه"  بیست و چهارمین جشنواره استانی اصفهان 1391

بازی در نمایش "آواز گرگها،آنجا که بره ها خاموشند" فرهنگسرای اشراق 1392

بازی در نمایش "مولای عرشیان" تالار شیخ بهایی شاهین شهر 1392

بازی در نمایش "آب های کرخه" تالار شیخ بهایی 1392

بازی در نمایش "پرپین" تالار هنر اصفهان

بازی در نمایش "انار مقدس" فرهنگسرای شهروند 1393

بازی در نمایش "اپرای محزون واگنر" تالار شیخ بهایی 1393

بازی در نمایش "چهار اپیزود از هشت" سالن آمفی تئاتر شاهین شهر

بازی در نمایش "رد تیغ بر زبان زنان شروه خوان" بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان 1394

بازی در نمایش "بابور" دانشکده هنر و معماری تهران 1394

بازی در نمایش "عروسی خون" دانشکده هنر و معماری تهران 1394

بازی در نمایش "اسم من مژگانه ... اینجا خونه ی منه" فرهنگسرای ادب و هنر شاهین شهر 1395

بازی در نمایش "اسم من مژگانه، اینجا خونه ی منه" در 28 جشنواره تئاتر استان اصفهان 1395

 

نویسندگی و کارگردانی:

کارگردان نمایش "لطفا زل نزنید" سینما یاسمن شاهین شهر 1380

نویسنده و کارگردان نمایش "سیم کشی سم کشی" سینما یاسمن شاهین شهر 1383

نویسنده نمایشنامه "آوای فاخته" دانشگاه مالک اشتر 1383

نویسنده و کارگردان نمایش "صلیب سرخ" دانشگاه مالک اشتر اصفهان 1383

نویسنده و کارگردان نمایش "سلما" دانشکده سوره اصفهان 1385

نویسنده و کارگردان نمایش "آینه" دانشکده سوره اصفهان 1385

نویسنده و کارگردان نمایش "هملت به روایت سهراب" دانشکده سوره اصفهان 1385

نویسنده و کارگردان نمایش "پدر خوانده ناپلی" دانشکده سوره اصفهان 1385

نویسنده و کارگردان نمایش "آن سوی فرات" تالار شیخ بهایی 1389

نویسنده نمایش "پرت و پلای بطری" جشنواره استانی اصفهان

نویسنده و کارگردان نمایش "آواز گرگها،آنجا که بره ها خاموشند" فرهنگسرای اشراق 1392

نویسنده و کارگردان نمایش "اسم من مژگانه...اینجا خونه منه" فرهنگسرای ادب و هنر 1395

نویسندگی نمایش "اسم من مژگانه، اینجا خونه ی منه 1395"

کارگردانی نمایش "اسم من مژگانه، اینجا خونه ی منه 1395"

 

جوایز:

رتبه ی اول برای کارگردانی نمایش "اسم من مژگانه...اینجا خونه منه" در 28 جشنواره استان اصفهان 1395

رتبه ی دوم نویسندگی برای نمایش "اسم من مژگانه...اینجا خونه منه" در 28 جشنواره استان اصفهان 1395

دیپلم افتخار و رتبه اول بازیگری برای بازی در نمایش "خودم فقیر،بختم فقیر" شانزدهمین جشنواره استانی اصفهان 1383

رتبه اول نویسندگی برای نمایشنامه "بیست و سه" در بیست و چهارمین جشنواره استانی اصفهان1391

رتبه اول نویسندگی برای نمایشنامه "آوای فاخته" در دهمین جشنواره سراسری بسیج سمنان 1391

رتبه دوم بازیگری برای نمایش "خوش به حال خرسها" در بیستمین جشنواره تئاتر استانی اصفهان 1387

رتبه دوم بازیگری برای بازی در نمایش "شیرین شکر خوای تو خوش" در دومین جشنواره سراسری تئاتر ایثار 1389

رتبه دوم بازیگری برای بازی در نمایش "پول" در اولین جشنواره تئاتر کمدی اصفهان 1389

رتبه سوم بازیگری برای بازی در نمایش "بگو خانه ابراهیم کجاست" در پانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج استان اصفهان 1389

رتبه سوم بازیگری برای بازی در نمایش "حنان" در پنجمین جشنواره تئاتر بومی منطقه ای زاگرس

تقدیر برای بازی در نمایش "امروز چهلستون" در اولین جشنواره منطقه ای تئاتر ایثار شیراز

تاریخ انتشار:1395/07/18