در حال بارگذاری ...

حمید ابراهیم نژاد

تولد  : ۱۳۵۶
تخصص : نویسنده ، کارگردان ، بازیگر
تحصیلات : لیسانس معماری
اجراها :


نمایش

نویسنده:‏ حمید ابراهیم نژاد
"اسم نمایش" شهر، مکان اجرا ؛ سال اجرا
" افسون " اصفهان، تالار اندیشه؛ ۱۳۷۶
"شام آخر " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛۱۳۷۷
"شکست آخرین توطئه" اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۷۷
" گدایان " اصفهان ، تالار اندیشه ، ۱۳۷۹
" جنگل رنگین کمون " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۸۰
"الی و روبی و گرگ بلا " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛۱۳۸۲
"اتل متل توتوله" اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۸۳
"گردونه " اصفهان ، سالن انتقال خون ؛۱۳۸۴
"سبز سفید قرمز " هنرسرای خورشید ، ۱۳۸۴
"دروغ تو روز روشن " کانون فرهنگی تربیتی امام ؛۱۳۸۵
" اسکناس تا نخورده" مجتمع فرشچیان ؛ ۱۳۸۷
" از زمین به آسمون " سالن سوره ؛ ۱۳۸۸


کارگردان:‏حمید ابراهیم نژاد
"اسم نمایش" شهر، مکان اجرا ؛ سال اجرا
" افسون " اصفهان، تالار اندیشه؛ ۱۳۷۶
"شام آخر " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛۱۳۷۷
"شکست آخرین توطئه" اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۷۷
" گدایان " اصفهان ، تالار اندیشه ، ۱۳۷۹
" جنگل رنگین کمون " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۸۰
"الی و روبی و گرگ بلا " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛۱۳۸۲
"اتل متل توتوله" اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۸۳
"گردونه " اصفهان ، سالن انتقال خون ؛۱۳۸۴
"سبز سفید قرمز " هنرسرای خورشید ، ۱۳۸۴
"دروغ تو روز روشن " کانون فرهنگی تربیتی امام ؛۱۳۸۵
" اسکناس تا نخورده" مجتمع فرشچیان ؛ ۱۳۸۷
" از زمین به آسمون " سالن سوره ؛ ۱۳۸۸

بازی:‏
‏"اسم نمایش" (اسم نویسنده وکارگردان) شهر اجرا، مکان اجرا؛ سال اجرا
"اسم نمایش" شهر، مکان اجرا ؛ سال اجرا
" افسون " اصفهان، تالار اندیشه؛ ۱۳۷۶
"شام آخر " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛۱۳۷۷
"شکست آخرین توطئه" اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۷۷
" گدایان " اصفهان ، تالار اندیشه ، ۱۳۷۹
" جنگل رنگین کمون " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۸۰
"الی و روبی و گرگ بلا " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛۱۳۸۲
"اتل متل توتوله" اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۸۳
"گردونه " اصفهان ، سالن انتقال خون ؛۱۳۸۴
"سبز سفید قرمز " هنرسرای خورشید ، ۱۳۸۴
"دروغ تو روز روشن " کانون فرهنگی تربیتی امام ؛۱۳۸۵
" اسکناس تا نخورده" مجتمع فرشچیان ؛ ۱۳۸۷
" از زمین به آسمون " سالن سوره ؛ ۱۳۸۸

دستیاری کارگردان:‏
‏"اسم نمایش" (اسم نویسنده یا کارگردان) شهر، مکان؛ سال
" نفسهای بریده " (مجید فولادگر) اصفهان ، تالار فرهنگیان  ۱۳۷۸
"تعبیری به سرخی خون " (محمد ذاکری)سینما فلسطین ؛ ۱۳۸۹"اسم نمایش" شهر، مکان اجرا ؛ سال اجرا
" افسون " اصفهان، تالار اندیشه؛ ۱۳۷۶
"شام آخر " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛۱۳۷۷
"شکست آخرین توطئه" اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۷۷
" گدایان " اصفهان ، تالار اندیشه ، ۱۳۷۹
" جنگل رنگین کمون " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۸۰
"الی و روبی و گرگ بلا " اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛۱۳۸۲
"اتل متل توتوله" اصفهان ، تالار فرهنگیان ؛ ۱۳۸۳
"گردونه " اصفهان ، سالن انتقال خون ؛۱۳۸۴
"سبز سفید قرمز " هنرسرای خورشید ، ۱۳۸۴
"دروغ تو روز روشن " کانون فرهنگی تربیتی امام ؛۱۳۸۵
" اسکناس تا نخورده" مجتمع فرشچیان ؛ ۱۳۸۷
" از زمین به آسمون " سالن سوره ؛ ۱۳۸۸

پست الکترونیکی:ebrahimnezhad1356@gmail.com
شماره همراه:09133688284و۰۹۱۲۰۲۱۸۷۸۴و ۰۹۳۳۳۶۸۸۲۸۴

به روز رسانی : 1396/04/07