در حال بارگذاری ...

شیما عضدانلو مطلق

تولد  : 13 /01 / 1369
تخصص : کارگردان
تحصیلات : کارشناس ادبیات / کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر
اجراها :


کارگردان:‏
‏"اسم نمایش" شهر، مکان اجرا؛ سال اجرا
‏"مهمانان ماه" گرگان، آمفی تئاتر شهرک ترافیک ؛1388
‏"آرزوی آدم برفی" گرگان، تالار فخرالدین اسعدگرگانی ؛1393
‏"آرزوی مترسک" گرگان، کانون آفرینش ؛1395
‏"هفت" گرگان، تالار فخرالدین اسعدگرگانی ؛1395
‏"هتل ایران" گرگان، تالار فخرالدین اسعدگرگانی ؛1396
‏"بهترین مامان این حوالی" گرگان، تالار فخرالدین اسعدگرگانی ؛1397

بازی:‏
‏"اسم نمایش" (اسم نویسنده وکارگردان) شهر اجرا، مکان اجرا؛ سال اجرا
‏"سپیدپر و مرد حرا" ( نویسنده:مرتضی ملک محمودی،کارگردان:محدثه اخلاقی) گرگان، تالارفخرالدین اسعد گرگانی ؛ 1388‏
‏"وقتی باران گریه میکند" ( نویسنده:مرتضی ملک محمودی،کارگردان:محدثه اخلاقی) گرگان، تالارفخرالدین اسعد گرگانی ؛ 1389‏
‏"ماجرای آقا خرگوشه و تک درخت سیب" ( نویسنده:فریبا چوپان نژاد ،کارگردان:فریبا چوپان نژاد) گرگان، تالارفخرالدین اسعد گرگانی ؛ 1389‏
‏"اعترافاتی درباره زنان" ( نویسنده:محمدامیریارمحمدی،کارگردان:حمیدرضامیرگزی) گرگان، تالارفخرالدین اسعد گرگانی ؛ 1389‏
‏"پیراهن هزار یوسف" ( نویسنده:علیرضا حنیفی ،کارگردان:احمد سمیعی) گرگان، تالارفخرالدین اسعد گرگانی ؛ 1390‏
‏"صد ماهی" ( نویسنده:فریبا چوپان نژاد ،کارگردان:فریبا چوپان نژاد) تهران، تالارهنر؛ 1390‏
‏"پینوکیا" ( نویسنده:استفانو بننی،کارگردان:صالح خواجه) گرگان، سینمابهمن ؛ 1390
‏"دومرغابی درمه" ( نویسنده:حسین پناهی،کارگردان:وحیدشهرآبادی) گرگان، تالارفخرالدین اسعد گرگانی ؛ 1392
‏"آرزوی آدم برفی" ( نویسنده:امیرمشهدی عباس،کارگردان:شیما عضدانلومطلق) گرگان، تالارفخرالدین اسعد گرگانی ؛ 1393
‏"آتیسها و پاتیسها" ( نویسنده: ابوالقاسم مهدوی،کارگردان:احسان رجبلو) گرگان، تالارفخرالدین اسعد گرگانی ؛ 1393
‏"شب بیادموندنی 1" ( نویسنده:مسعودطاهری راد،کارگردان:مسعودطاهری راد) گرگان، سینما بهمن ؛ 1394
‏"آتیسها و پاتیسها" ( نویسنده: ابوالقاسم مهدوی،کارگردان:احسان رجبلو) همدان، مجتمع فرهنگی هنری بو علی ؛ 1393

نویسنده:‏
"اسم نمایش" شهر، مکان اجرا ؛ سال اجرا
‏"هفت" گرگان، تالار فخرالدین اسعدگرگانی ؛1395
‏"آرزوی مترسک" گرگان، کانون آفرینش ؛1395

پست الکترونیکی:Motlaq2014@yahoo.com

شماره همراه: 09117522180