در حال بارگذاری ...

: حمیدرضا گل محمدی تواندشتی

تولد  : 4 /11/ 1337 از تهران
تخصص : : طراحی صحنه، کارگردانی تئاتر
تحصیلات : کارشناس نمایش، گرایش کارگردانی، از دانشگاه علم و فرهنگ"موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی سابق" 1377
اجراها :


 

    نویسنده:‏

"مرغابی بازیگوش" ساری، جشنواره تئاتر مهدکودک های بهزیستی مازندران، تالار سازمان بهزیستی؛ شهریور 1369

"هفت خوان رستم" تهران، از سوی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، تالار ناصر خسرو دانشگاه تهران؛ اردی بهشت 1374

"روباه و کلاغ دانا" بهنمیر، جشنواره تئاتردانش آموزی؛ اسفند1376

"روباه وکلاغ دانا" ساری، جشنواره تئاتر دانش آموزی استان؛ فروردین1376

"یلدا" بهنمیر، جشنواره دانش آموزی شهرستانی، اسفند 1377

"میهمان ناخوانده" بابلسر، سالن آمفی تئاترکتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1378

"عقبه اخلاص" بابلسر، دومین همایش نمایش نامه خوانی، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی؛ مرداد 1388

"عقبه اخلاص" بابل، دومین همایش نمایش نامه خوانی، سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرداد 1388 

"دکتر قصاب زاده" بابلسر، سومین همایش نمایش نامه خوانی، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرداد 1389

"استاد ودانشجو" بهشهر، مرکز آموزش کوتاه مدت جهاد دانشگاهی مازندران؛ فروردین 1389

"آمارگیری" ساری، جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ اردی بهشت 1390     

"روانشناسی کودک" ساری، جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ اردی بهشت 1390      

"انتخاب" بابلسر، محوطه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پردیس دانشگاه مازندران؛ اسفند 1390  

"زخم زبون" ساری، گروه نمایش مدرسه راهنمایی دخترانه فاطمیه سرخدشت بهنمیر، حضوردرجشنواره دانش آموزی مازندران، سالن آمفی تئاتر حوزه هنری؛ فروردین 1390

"قطره خون" بابل، سالن آمفی تئاتر مرکزعلمی کاربردی جهاد دانشگاهی مازندران؛ بهمن 1391

"قدر عافیت" بابلسر، سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران؛ مهر 1392

"آلوده" بابلسر، محوطه دانشکده علوم پایه پردیس دانشگاه مازندران؛ اردی بهشت 1392

"سپاس گزاری" بابلسر، سالن آمفی تئاتردانشکده علوم انسانی و اجتماعی پردیس دانشگاه مازندران؛ تیر 1392

"سوء تفاهم" بابلسر، سالن آمفی تئاتردانشکده هنر و معماری پردیس دانشگاه مازندران؛ اردی بهشت 1392

"سوء تفاهم" بابل، سالن آمفی تئاتردانشگاه علوم پزشکی بابل؛ اسفند 1392

"آلوده" خوزستان،  راهیان نور،  منطقه عملیاتی جنوب؛ اسفند  1392

"آلوده" بابلسر، سالن آمفی تئاتر روباز پارک لاله باقرتنگه؛ بهار1394

"آلوده" فریدونکنار، محوطه پارک لاله فریدونکنار؛ بهار 1394

"آلوده" ساری، محوطه پارک ساحلی رودخانه تجن؛ بهار 1394

"آلوده" ساری، محوطه ساحل دریای فرح آباد؛ بهار 1394

"سپاس گزاری" بابلسر، جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده الهیات و معارف دانشگاه مازندران، سالن آمفی تئاتردانشکده علوم انسانی و اجتماعی پردیس دانشگاه مازندران؛ مرداد 1395

"چفیه" نور، مرحله بازبینی جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، سالن آمفی تئاتر امورتربیتی آموزش و پرورش نور؛ آذر 1396

"فک افسرده" بابلسر، پارکینگ دو، محوطه ساحل دریا؛ شهریور1397

"زخم زبون" نور، ایزد شهر، پلاتو موسسه فرهنگی هنری پژواک هنرآرمان؛ بهار 1398

"سپاس گزاری" بابلسر، پارکینگ دو، محوطه ساحل دریا؛ مرداد 1398

"سپاس گزاری" بابلسر، پارکینگ دو، محوطه ساحل دریا؛ شهریور 1398

"آلوده" آمل، جشنواره دانش آموزی، سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چاکسر؛ اسفند 1398

 

کارگردان:‏
‏"اسم نمایش" شهر، مکان اجرا؛ سال اجرا

"مرغابی بازیگوش" ساری، جشنواره تئاتر مهد کود ک های بهزیستی مازندران، تالار سازمان بهزیستی؛ شهریور 1369

‏"هفت خوان رستم" تهران، از سوی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، تالار ناصر خسرو دانشگاه تهران؛ اردی بهشت 1374

‏"هتل نیمکت" تهران، سالن آمفی تئاتردانشکده علوم پایه دانشگاه خواجه نصیر؛ آذر 1374

‏"عیادت مریض" تهران، سالن آمفی تئاتردانشکده علوم پایه دانشگاه خواجه نصیر؛ اردی بهشت 1374

"روباه وکلاغ دانا" بهنمیر، جشنواره دانش آموزی شهرستانی؛ فروردین 1376

"دام" بابلسر، سالن آمفی تئاترکتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1378

"میهمان ناخوانده" بابلسر، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1378

"یک پیراهن یک ویلون" بابلسر، اولین همایش نمایش نامه خوانی، سالن آمفی تئاتر کتابخانه  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1378

"عقبه اخلاص" بابلسر، دومین همایش نمایش نامه خوانی، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرداد 1388

"دکتر قصاب زاده" بابلسر، سومین همایش نمایش نامه خوانی، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرداد 1389

"اتاق انتطار"بابلسر، سالن آمفی تئاتر دانشکده شیمی پردیس دانشگاه مازندران؛ فروردین 1390

"آمارگیری" ساری، جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ اردی بهشت 1390     

"روانشناسی کودک" ساری، جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ اردی بهشت 1390      

"انتخاب" بابلسر، محوطه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پردیس دانشگاه مازندران؛ اسفند 1390  

"حاجی فیروز" بابلسر، منطقه پارک جنگلی ساحل میرود بهنمیر؛ اسفند 1390  

"حاجی فیروز" محمود آباد، پارک شورای اسلامی؛ فروردین 1391

"حاجی فیروز" بابلسر، پارک شورای اسلامی؛ فروردین  1391

"حاجی فیروز" بهنمیر، پارک جنگلی ساحل دریای میرود؛ فروردین 1391

"قطره خون" سالن آمفی تئاتر مرکزعلمی کاربردی جهاد دانشگاهی؛ بهمن 1391

"قدر عافیت" بابلسر، سالن آمفی تئاتردانشکده علوم پایه پردیس دانشگاه مازندران؛ مهر 1392

"سوء تفاهم" بابلسر، سالن آمفی تئاتردانشکده هنر و معماری پردیس دانشگاه مازندران؛ اردی بهشت 1392

"سپاس گزاری" بابلسر، سالن آمفی تئاتردانشکده علوم انسانی و اجتماعی پردیس دانشگاه مازندران؛ تیر 1392

"سوء تفاهم" بابل، سالن آمفی تئاتردانشگاه علوم پزشکی بابل؛ اسفند 1392

"سوء تفاهم" بابلسر، سالن آمفی تئاتردانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران؛ اردی بهشت 1392

"حراج" بابلسر، یادواره شهدای دانشگاه مازندران، مسجد  پردیس دانشگاه مازندران؛ آذر 1392

"حراج" بابل، محوطه دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ آذر 1392

"حراج" تهران، محوطه دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران؛ اسفند 1392

"حراج" تهران، محوطه دانشگاه صنعتی شریف تهران؛ اسفند 1392

"آلوده" خوزستان، راهیان نور، منطقه عملیاتی جنوب؛ اسفند 1392

"آلوده" بابلسر؛ سالن آمفی تئاتر روباز پارک لاله باقرتنگه؛ فروردین1394

"آلوده" فریدونکنار، محوطه پارک لاله فریدونکنار؛ فروردین 1394

"آلوده" ساری، محوطه ساحل دریای فرح آباد؛  فروردین 1394

"حراج" آمل، محوطه پارک آفتاب آمل؛  فروردین 1394

"حراج" ساری، محوطه پارک رودخانه تجن ساری؛ فروردین 1394

"حراج" آمل، جشنواره تئاتر خیابانی کوچه به کوچه، میدان شهید فهمیده؛ خرداد 1394

"حراج" آمل، جشنواره تئاتر خیابانی کوچه به کوچه، پارک فجر؛ خرداد 1394

"حراج" محمودآباد، محوطه مصلی نماز جمعه؛ اسفند 1395

"حراج" سرخرود، محوطه مصلی نماز جمعه؛ اسفند 1395

"حراج" بابلسر، محوطه یادمان شهدای گمنام پردیس دانشگاه مازندران؛ اسفند 1395

"فک افسرده" بابلسر، پارکینگ دو، محوطه ساحل دریا؛  مرداد 1397

"آلوده" آمل، جشنواره دانش آموزی، سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چاکسر؛ بهمن 1398

 "زخم زبون" ایزد شهر، سالن بلاک باکس  موسسه فرهنگی هنری پژواک هنرآرمان؛ اردی بهشت 1398

"سپاس گزاری" بابلسر، محوطه ساحل دریا، پارکینگ دو؛ مرداد 1398

"سپاس گزاری" بابلسر، محوطه ساحل دریا، پارکینگ دو؛ شهریور 1398

 

                       انتخاب موسیقی:‏       

‏"اسم نمایش" شهر، مکان اجرا ؛ سال اجرا

"مرغابی بازیگوش" ساری، جشنواره تئاتر مهد کودک های بهزیستی مازندران، تالار سازمان بهزیستی؛ شهریور 1369

‏"هفت خوان رستم" تهران، از سوی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، تالار ناصر خسرو دانشگاه تهران؛ اردی بهشت 1374

"روباه و کلاغ دانا" بهنمیر، جشنواره تئاتردانش آموزی؛ اسفند1376

"روباه و کلاغ دانا" ساری، جشنواره تئاتر دانش آموزی استان؛ فروردین1376

"دکتر قصاب زاده" بابلسر، سومین همایش نمایش نامه خوانی، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرداد 1389

"اتاق انتطار" بابلسر، سالن آمفی تئاتر دانشکده شیمی پردیس دانشگاه مازندران؛ فروردین 1390

"آمارگیری" ساری، جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ اردی بهشت 1390     

"روانشناسی کودک" ساری، جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ اردی بهشت 1390      

"انتخاب" بابلسر، محوطه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پردیس دانشگاه مازندران؛ اسفند 1390  

"قطره خون" بابل، سالن آمفی تئاتر مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ بهمن 1391

"قدر عافیت" بابلسر، سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه پردیس دانشگاه مازندران؛ مهر 1392

"سوء تفاهم" بابلسر، آمفی تئاتردانشکده هنر و معماری پردیس دانشگاه مازندران؛ اردی بهشت 1392

"آلوده" ساری، محوطه ساحل دریای خزرآباد؛  فروردین 1394

"حراج" آمل، جشنواره تئاتر خیابانی کوچه به کوچه آمل؛ خرداد 1394

"زخم زبون" نور، سالن بلاک باکس موسسه فرهنگی هنری پژواک هنر آرمان ایزدشهر؛ بهار 1398

"سپاس گزاری" بابلسر، پارکینگ دو، محوطه ساحل دریا ؛ تابستان 1398

                   

بازنویسی:‏

‏"اسم نمایش" شهر، مکان اجرا ؛ سال اجرا

"دام" بابلسر، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1378

"دکتر قصاب زاده" بابلسر، سومین همایش نمایش نامه خوانی، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مرداد 1389

"حراج" بابلسر، یادواره شهدای دانشگاه مازندران، مسجد  پردیس دانشگاه مازندران؛ آذر 1392

 

بازی:‏

‏"اسم نمایش" (اسم نویسنده وکارگردان) شهر اجرا، مکان اجرا؛ سال اجرا


‏‏"شب آخر" (نویسنده محسن مخملباف،کارگردان محمد قلی زاده)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر شهید کدخدایی دانشگاه مازندران؛ بهمن 1366

‏‏"گفتگوی شبانه" (نویسنده فردریک دورنمات، کارگردان شاهین کامروز)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر شهید کدخدایی دانشگاه مازندران؛ بهمن 1367

‏‏"بایگانی" (نویسنده محمدکاسبی، کارگردان شاهین کامروز)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر شهید کدخدایی دانشگاه مازندران؛ بهمن 1368

‏‏"انتقام" (نویسنده و کارگردان محمد قلی زاده)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر متل بانک ملی؛  بهمن 1377

‏‏"مرگ در پاییز" (نویسنده اکبر رادی،کارگردان لیلی کوهستانی)، تهران، ارایه بخش عملی پایان نامه کارشناسی، سالن آمفی تئاتر موسسه اموزش عالی جهاد دانشگاهی"دانشگاه علم و فرهنگ"؛ پاییز 1378

‏‏"تختخواب آبرهام" (نویسنده کوروش نریمانی،کارگردان  گروهی)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1378

‏‏"سه پاس ازحیات طیبه بسیج" (نویسنده علیرضا نادری، کارگردان سیروس فرهادی)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1379

‏‏"پایوس" (نویسنده وکارگردان حمید رادخو)، بابلسر، سالن آمفی تئاترکتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1384

‏‏ فیلم کوتاه "پری" (نویسنده وکارگردان ناصر طاهریان)، بابلسر؛ اسفند 1380

"مجموعه طنز های نمایشی تلویزیونی روجین" (نویسنده وکارگردان آرش رمضانی)، ساری، محصول شبکه تبرستان؛  مهر1383

"سپاس گزاری" (نویسنده و کارگردان حمیدرضا گل محمدی تواندشتی)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پردیس دانشگاه مازندران؛ تیر 1392

"آمارگیری" ( نویسنده وکارگردان حمیدرضا گل محمدی تواندشتی) ساری، جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ اردی بهشت 1390    

"فیلم کوتاه سربازی که به خانه برگشت" ساری، (نویسنده مهدی فلاح، کارگردان افشین رشیدی)؛  شهریور1391

"فیلم کوتاه سهممان ازندگی" (نویسنده وکارگردان ناصر طاهریان)، بابلسر؛ مهر 1391

"سوء تفاهم" (نویسنده وکارگردان حمیدرضا گل محمدی تواندشتی)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری پردیس دانشگاه مازندران؛ اردی بهشت 1392

"مجموعه طنز های نمایشی تلویزیونی گزلاق" (نویسنده وکارگردان آرش رمضانی)، ساری، محصول شبکه تبرستان؛ مهر1393

"سریال روزگارتلخ و شیرین" (نویسنده وکارگردان آرش رمضانی)، ساری، محصول سیمای امور استان ها، مازندران؛ تیر 1394

"باز سازی واقعه غدیر" (کارگردان و تهیه کننده آرش رمضانی فوکلایی)، جویبار، منطقه انارمرز؛ شهریور 1394

‏"باز سازی واقعه غدیر" (کارگردان و تهیه کننده آرش رمضانی فوکلایی)، جویبار، منطقه انارمرز؛ شهریور 1396

‏"باز سازی واقعه غدیر" (کارگردان و تهیه کننده آرش رمضانی فوکلایی)، بابل، منطقه کمربندی شرقی؛ مرداد 1398

فیلم کوتاه "ساخت ایران" (نویسنده گلسا اسدی، کارگردانی مشترک گلسا اسدی، محمد نورانی) بابلسر؛ بهار 1398

 

طراحی صحنه:

‏"اسم نمایش" (اسم نویسنده یا کارگردان) شهر، مکان؛ سال


"شب آخر" (نویسنده محسن مخملباف،کارگردان محمد قلی زاده)، بابلسر، آمفی تئاتر شهید کدخدایی ساز مان مرکزی دانشگاه مازندران؛ بهمن 1366

‏‏‏‏"انتقام" (نویسنده وکارگردان محمد قلی زاده)، بابلسر، ساالن آمفی تئاتر متل بانک ملی بابلسر؛ بهمن 1367

‏‏"گفتگوی شبانه" (نویسنده فردریک دورنمات، کارگردان شاهین کامروز)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر شهید کدخدایی ساز مان مرکزی دانشگاه مازندران؛ بهمن 1367

‏‏"بایگانی" (نویسنده محمدکاسبی،کارگردان شاهین کامروز)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر شهید کدخدایی سازمان مرکزی دانشگاه مازندران؛ بهمن 1368

"عشق به افق خورشید" (نویسنده سید مهدی شجاعی، کارگردان شراره رخام)، تهران، سالن آمفی تئاتر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی (دانشگاه علم و فرهنگ)؛ پاییز 1376

"مرگ کلارا" (کارگردان مریم وجدان صفت)، تهران، سالن آمفی تئاتر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی (دانشگاه علم و فرهنگ)؛ پاییز 1377

"مرگ در پاییز" (نویسنده اکبر رادی، کارگردان لیلی کوهستانی)، تهران، ارایه بخش عملی پایان نامه کارشناسی،  سالن آمفی تئاتر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی(دانشگاه علم و فرهنگ)؛ پاییز 1377

"تختخواب آبرهام" (نویسنده کوروش نریمانی، کارگردان گروهی)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر کتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1378

"یک پیراهن یک ویلون" (نویسنده آندره پراگا، کارگردان حمیدرضا گل محمدی تواندشتی)، بابلسر، اولین همایش نمایش نامه خوانی، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تیر 1378

"سه پاس ازحیات طیبه بسیج" (نویسنده علیرضا نادری، کارگردان سیروس فرهادی)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1379

‏‏"پایوس" (نویسنده وکارگردان حمید رادخو)، بابلسر، سالن آمفی تئاترکتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1384

‏‏"دلدار" (نویسنده حسین نوری، کارگردانیایمان فلاحت پیشه)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ آذر 1387

‏‏"پل" (نویسنده محمد رحمانیان، کارگردانی ایمان فلاحت پیشه)، بابلسر، سالن آمفی تئاترکتابخانه عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1387

‏‏"خاک سبز" (نویسنده حسین فدایی حسین، کارگردان احترام حسین پور)، آمل، همایش استانی تئاترحکایت سرخ، سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل؛ مهر 1390

‏‏"خاک سبز" (نویسنده حسین فدایی حسین، کارگردان احترام حسین پور)، محمود آباد، سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ آبان 1390

‏‏"آستان بندگی" (نویسنده اصغر بمانی،کارگردان احترام حسین پور)، فریدونکنار، سالن آمفی تئاتر اردو گاه کمیته امداد امام خمینی(ره)؛ مرداد 1391

‏‏‏‏"آستان بندگی" (نویسنده اصغر بمانی،کارگردان احترام حسین پور)، فریدونکنار، سالن آمفی تئاتر اردو گاه کمیته امداد امام خمینی(ره)؛ شهریور 1391

"آستان بندگی" (نویسنده اصغر بمانی، کارگردان احترام حسین پور)، محمودآباد؛ سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری غدیراداره اداره فرهنگ وارشاد اسلامی؛ شهریور 1391

‏‏" آستان بندگی" (نویسنده اصغر بمانی،کارگردان احترام حسین پور)، فریدونکنار، پارک ساحلی لاله؛ مرداد 1391

‏‏" خاک سبز"(نویسنده حسین فدایی حسین، کارگردان احترام حسین پور)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پردیس دانشگاه مازندران؛ اردی بهشت 1391

"قدرعافیت" (نویسنده و کارگردان حمیدرضا گل محمدی تواندشتی)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه پردیس دانشگاه مازندران؛ پاییز 1392

"باز سازی واقعه غدیر" (کارگردان و تهیه کننده آرش رمضانی فوکلایی)، جویبار، منطقه انارمرز؛ شهریور1394

"پروانه های سوخته" (نویسنده ابراهیم اطهری، کارگردان شیدا کاویانپور)، محمود آباد، سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مهر 1395

‏"باز سازی واقعه غدیر" (کارگردان و تهیه کننده آرش رمضانی فوکلایی)، جویبار، منطقه انارمرز؛ شهریور 1396

" باران مایه‌های دختری از جنس من" (نویسنده امیر لشکری، کارگردان امین باقری)، جویبار، سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ وارشاد اسلامی؛ بهمن 1396

‏"باز سازی واقعه غدیر" (کارگردان و تهیه کننده آرش رمضانی فوکلایی)، بابل، منطقه کمربندی شرقی؛ مرداد 1398

 

                      دراماتورژی:‏

‏"اسم نمایش" (اسم نویسنده یا کارگردان) شهر، مکان؛ سال

‏‏" خاک سبز" (نویسنده حسین فدایی حسین، کارگردان احترام حسین پور)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پردیس دانشگاه مازندران؛ اردی بهشت 1391

 

"آستان بندگی" (نویسنده اصغر بمانی،کارگردان احترام حسین پور)، محمودآباد؛ سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری غدیراداره اداره فرهنگ وارشاد اسلامی؛ شهریور 1391

"عتیقه" (نویسنده پژمان شاهوردی، کارگردان مهدی نصراله زاده)، شهرستان نور؛ ساحل دریای نور، مرداد 1396

‏"بن بست" (نویسنده و کارگردان مهدی نصراله زاده)، شهرستان نور، ایزدشهر؛ ساحل دریا؛ شهریور 96

‏"عاشقانه" (نویسنده وکارگردان مهدی نصراله زاده)، شهرستان نور، ایزدشهر، ساحل دریا؛ شهریور1396

‏"خفگی درجه 3 " (نویسنده وکارگردان مهدی نصراله زاده)، شهرستان نور، ایزدشهر، ساحل دریا؛ زمستان 1396

‏"اقیانوس هایی به عمق یک بند انگشت" (نویسنده و کارگردان مهدی نصراله زاده)، شهرستان نور، ایزدشهر، بلاک باکس موسسه فرهنگی و هنری پژواک هنرآرمان، اسفند 1398

 

                       مشاور کارگردان:‏

‏‏"اسم نمایش" (اسم نویسنده یا کارگردان) شهر، مکان؛ سال


‏‏"قصه جهنم" (نویسنده وکارگردانی شاهین کامروز)، بابل، از سوی جهاد دانشگاهی مازندران، سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه مازندران؛ زمستان 1364   

‏‏ ‏‏"طلعت" (نویسنده مسعود سمیعی، کارگردان صدیقه رییسی)، تهران، جشنواره تئاتر بسیج، سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای بهمن؛ پاییز 1380

"پایوس" (نویسنده و کارگردان حمید رادخو)، بابلسر، سالن آمفی تئاترکتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1384

 ‏‏"دلدار" (نویسنده حسین نوری،کارگردان ایمان فلاحت پیشه)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر کتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛  تابستان 1387

‏‏"پل" ( نویسنده محمد رحمانیان،کارگردان ایمان فلاحت پیشه)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر کتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بهمن 1387

‏‏"آهای من می خواهم کمک کنم" (نویسنده حسن دولت آبادی، کارگردان احترام حسین پور)، محمودآباد، سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تابستان 1389    

‏‏"عقبه اخلاص" ( نویسنده حمیدرضا گل محمدی تواندشتی، کارگردان احترام حسین پور)، محمودآباد، سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری غدیراداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تابستان 1389    

‏‏"خاک سبز" (نویسنده حسین فدایی حسین، کارگردان احترام حسین پور)، آمل، همایش استانی تئاتر حکایت سرخ؛ تابستان 1390

‏‏"خاک سبز" (نویسنده حسین فدایی حسین،کارگردان احترام حسین پور)، محمود آباد، سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمود آباد؛ تابستان 1390

‏‏"آستان بندگی" (نویسنده اصغر بمانی،کارگردان احترام حسین پور)، فریدونکنار، سالن آمفی تئاتر اردو گاه کمیته امداد؛ تابستان 1391

‏‏" خاک سبز" (نویسنده حسین فدایی حسین،کارگردان احترام حسین پور)، بابلسر، سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پردیس دانشگاه مازندران؛ بهار 1391

‏‏"دختری که بخت در خانه اش را زد" (کارگردان احترام حسین پور)، بابلسر، دومین جشنواره تئاتر معلولین منطقه خزر، اردوگاه شهید عطیمی بهزیستی ؛ دی 1391

"پروانه های سوخته" (نویسنده ابراهیم اطهری، کارگردان شیدا کاویانپور)، محمود آباد، سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری غدیر؛ مهر 1395

‏‏"گزارش یک تابوت" (نویسنده پژمان شاهوردی ،کارگردان مهدی نصراله زاده)، بابلسر، محوطه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پردیس  دانشگاه مازندران؛ بهار 1397

"فک افسرده" (نویسنده حمیدرضا گل محمدی تواندشتی ، کارگردان افسانه طبیب پور)، بابلسر، ساحل دریا پارکینگ دو؛ تابستان 1397

‏"باز سازی واقعه غدیر" ( کارگردان و تهیه کننده آرش رمضانی فوکلایی)، جویبار، منطقه انار مرز؛ تابستان 1394

‏"باز سازی واقعه غدیر" (کارگردان و تهیه کننده آرش رمضانی فوکلایی)، جویبار،منطقه انار مرز؛  تابستان 1396

‏"باز سازی واقعه غدیر" (کارگردان و تهیه کننده آرش رمضانی فوکلایی)، بابل، کمربندی شرقی؛ تابستان 1398

"حرکت خون در رگ های خشکیده" (نویسنده آرش عباسی، کارگردان احترام حسین پور)، محمود آباد، سالن بلاک باکس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی؛آذر 1398

"حرکت خون در رگ های خشکیده" (نویسنده آرش عباسی، کارگردان احترام حسین پور)، ساری، جشنواره تئاتر بسیج مازندران، دی ماه 1398

برنامه ریز:‏

‏"اسم نمایش" (اسم نویسنده یا کارگردان) شهر، مکان؛ سال

‏‏"گزارش یک تابوت" (نویسنده پژمان شاهوردی، کارگردان مهدی نصراله زاده)، بابلسر، دانشگاه مازندران؛  بهار 1397

"پروانه های سوخته" (نویسنده ابراهیم اطهری و کارگردان شیدا کاویانپور)، محمود آباد، سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری غدیراداره فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مهر 1395

 

آثار منشر شده:‏

‏"اسم اثر" اسم انتشارات ؛ سال انتشار

"جنبه های نمایشی در آئین ها، مراسم و بازی های محلی مازندران" پایان نامه دوره کارشناسی، در 400 صفحه،  استاد راهنما دکتر حسین جعفری سال تحصیلی؛ ۷۷-۷۸

"جنبه های نمایشی در بازی های محلی مازندران" مجموعه مقاله های نخستین همایش هنر تبرستان (گذشته و حال)؛ انتشارات موسسه آموزش عالی مارلیک؛ بهار 1392

"عقبه اخلاص" شامل 10 نمایش نامه عقبه اخلاص، تولمی، آمارگیری، استاد ودانشجو، قطره خون، خواستگاری،روز های آخر زمستان، قدرعافیت، غلام درو غگو" سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران، چاپ اول؛ 1394

 

جوایز:

دریافت بیش از 60 لوح تقدیر، لوح سپاس، تندیس  و جایزه از سوی اداره کل و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، بنیادشهید،  آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، جهاد دانشگاهی ودانشگاه مازندران به خاطر اجرای نمایش، شرکت در جشنواره و فعالیت های تئاتری در سطح استان و دانشگاه های مازندران

سایر فعالیت‌ها:‏

عضو هیئت یا موسس و سرپرست و مسئول گروه یا مدیر و .....  همراه با سال


عضو جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ 1362
مسئول واحد فوق برنامه دفتر دانشکده علوم پایه جهاد دانشگاهی واحد مازندران مستقردر پردیس دانشگاه مازندران؛ 1368
مسئول واحد فوق برنامه دفتر دانشکد‌ه‌ علوم انسانی جهاد دانشگاهی واحد مازندران مستقر در پردیس دانشگاه مازندران؛ 1369

مسئول واحد فوق برنامه دفتر دانشکد‌ه‌ علوم پایه جهاد دانشگاهی واحد مازندران، مستقر درپردیس دانشگاه مازندران؛ 1369

 مسئول فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرطوسی تهران؛ 1374
مسئول امور فوق برنامه و تبلیغات جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ 1377
مسئول امور سمعی، بصری جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ 1378

مسئول دفترخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مازندران؛  1379 الی 1385
مدیر اجرایی خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) شعبه مازندران؛ ۱۳۸۵ الی ۱۳۸9
داور مرحله نهایی اولین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، بهشهر؛ 1380
داور مرحله نهایی دومین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ 1381
داور مرحله بازخوانی سومین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ 1382

داور مرحله بازبینی سومین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ 1382

مسئول نقد و بررسی سومین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ 1382

مسئول کانون فعالیت‌های هنری و ادبی جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ 1382
مدیر اداره فعالیت‌های دینی، هنری، ادبی جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ 1383 الی 1392
داور بازبین چهارمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ 1383
داور نهایی چهارمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ 1383

داور نهایی پنجمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ 1384
داور بازخوان ششمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ ۱۳۸۵ 

داور بازبین ششمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ ۱۳۸۵ 
داور بازخوان هفتمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ ۱۳۸۶

داور بازبین هفتمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ ۱۳۸۶
عضو شورای ارزشیابی و نظارت برنمایش شهرستان بابلسر؛ 1379
عضو شورای ارزشیابی و نظارت برنمایش شهرستان بابلسر؛ ۱۳۸۴
رییس انجمن هنر های نمایشی شهرستان بابلسر؛ ۱۳۸۳ الی ۱۳۸5 
مسئول کمیته اجرایی هشتمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ ۱۳۸۸

تدریس اصول و مبانی بازیگری وکارگردانی در دو ترم  بهار و تابستان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر؛ 1383

تدریس اصول و مبانی بازیگری و کارگردانی در دو ترم  بهار و تابستان ، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بابلسر؛ 1384

تدریس  اصول و مبانی بازیگری و کارگردانی در دو ترم بهار و تابستان ، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بابلسر؛ 1385
داور جشنواره تئاتر دانش آموزی شهرستانی بابلسر؛ 1379

داور جشنواره تئاتر دانش آموزی شهرستانی بابلسر؛ 1380

تدربس اصول مبانی بازیگری، درگروه تئاترهمرهان محمود آباد، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی؛ تابستان 1384

تدریس اصول و مبانی بازیگری و کارگردانی تئاتر از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد مازندران به مدت سه ترم در دانشگاه پیام نور تحت نظارت جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ 1383 الی 1384

داور جشنواره تئاتر دانش آموزی بهنمیر؛  ۱۳۸۵

تدریس اصول و مبانی بازیگری از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد مازندران به مدت یک  ترم در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد قائم شهر؛ 1385 

مربی آموزشی تئاتر کانون فرهنگی و تربیتی  عروج بهنمیر؛ ۱۳۸۵

تدریس اصول و مبانی بازیگری، اصول و مبانی کارگردانی و نمایش نامه نویسی از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد مازندران  به مدت چهار ترم در مرکز علمی کار بردی جهاد دانشگاهی بابل؛ 1384 الی 1385

مربی آموزشی تئاتر کانون فرهنگی و تربیتی عروج بهنمیر؛ ۱۳۸6

داور جشنواره تئاتر دانش آموزی بهنمیر؛  ۱۳۸6

مربی آموزشی تئاتر کانون فرهنگی و هنری عروج  بهنمیر؛ ۱۳۸7

 داور جشنواره تئاتر دانش آموزی بهنمیر؛ 1387

داور جشنواره تئاتر دانش آموزی فریدونکنار؛ 1388

عضو و دبیر شورای انجمن نمایش بسیج هنر مندان استان مازندران؛  ۱۳۸۸

مربی آموزشی تئاتر کانون فرهنگی و هنری عروج  بهنمیر؛ ۱۳۸8

داور جشنواره تئاتر دانش آموزی بهنمیر؛  ۱۳۸8

تدریس اصول و مبانی بازیگری،کارگردانی و نمایش نامه نویسی از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد مازندران به مدت شش ترم در پردیس دانشگاه مازندران؛ 1388 الی 1390 
سرگروه فوق برنامه طرح ضیافت اندیشه مازندران بخش برادران؛ تابستان  1389
مسئول گروه واحد ادبی هنری طرح ضیافت اندیشه مازندران بخش خواهران؛ تابستان 1389
عضو ستاد نهمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ 1389

 مسئول نشر و اطلاع رسانی انجمن نمایش بسیج هنرمندان مازندران؛ 1389

مسئول نشر و اطلاع رسانی انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان مازندران؛ تابستان 1390

تدریس اصول و مبانی بازیگری و نمایش نامه نویسی، درگروه تئاترهمرهان محمود آباد، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی؛ تابستان 1392

عضو شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستان بابلسر؛ 1396
مسئول دفتر انجمن هنر های نمایشی شعبه مازندران شهرستان بابلسر؛  1396
عضو شورای انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان مازندران؛ 1396

 مسئول نشر و اطلاع رسانی انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان مازندران؛ 1396
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ 1396  

تدربس اصول و مبانی بازیگری، درگروه تئاترهمرهان محمود آباد، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی؛ تابستان 1396
داور مرحله بازخوانی جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ 1396

داور مرحله بازبینی جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ 1396
مدیر فضای مجازی سازمان بسیج هنرمندان استان مازندران؛ 1396
دبیر انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان مازندران؛  1389
عضو شورای انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان مازندران؛  1389

موسس کانون تئاتر سیاوشان جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛  1393

داور مرحله بازبینی جشنواره استانی تئاتر خیابانی کوچه به کوچه آمل؛ خرداد 1394

داور مرحله نهایی جشنواره استانی تئاتر خیابانی کوچه به کوچه آمل؛ خرداد 1394

تدریس اصول و مبانی بازیگری وکارگردانی تئاتر از سوی مرکز آموزش کوتاه مدت جهاد دانشگاهی و کانون تئاتر سیاوشان جهاد دانشگاهی واحد مازندران به مدت شش ترم درپردیس دانشگاه مازندران؛ 1390 الی 1392
داور مرحله باز خوانی دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران؛ 1391

داور مرحله بازبینی دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران؛ 1391
عضو شورای انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان مازندران1391الی1392

مسئول نشر و اطلاع رسانی انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان مازندران؛ 1391الی1392
عضو انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان مازندران؛  1392الی1393

مسئول نشر و اطلاع رسانی انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان مازندران؛  1392الی1393
داورمرحله بازخوانی و بازبینی یازدهمین جشنواره تئاتر بسیج هنرمندان استان مازندران؛ 1393

مسئول کانون تئاتر سیاوشان جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ 1393 الی 1398

دبیر انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان مازندران؛  1393الی 1394

 مسئول نشر و اطلاع رسانی انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان مازندران؛ 1393الی1394

داور نهایی اولین جشنواره استانی تئاتر خیابانی کوچه به کوچه آمل؛  1394

مسئول گروه تئاتر کانون بسیج هنرمندان شهرستان بابلسر؛ 1394

داور بخش نمایش نامه نویسی جشنواره دانشجویی تئاتر جوانه دانشگاه مازندران، زمستان؛  1396

عضو شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستان بابلسر؛ 1396
مسئول دفتر انجمن هنر های نمایشی شهرستان بابلسر؛ 1396
عضو  و مسئول نشر و اطلاع رسانی انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان مازندران؛ 1396
 مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران، ساری؛ پاییز 1396  

 داور بازخوان دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران؛ 1396
داو بازبین دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج استان مازندران؛ 1396

 مدیر فضای مجازی سازمان بسیج هنرمندان استان مازندران؛ 1396

 مدرس کارگاه آموزشی دو روزه با سرفصل "تاریخچه ورود تئاتر به ایران، آداپتاسیون، نمایشنامه‌نویسی در ایران، اخلاق در تئاتر، جنبه‌های نمایشی در بازی‌های محلی مازندران" از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد  مازندران و با همکاری انجمن هنر های نمایشی شعبه مازندران، کجور نوشهر؛ آذر 1396

داور مرحله بازخوانی بخش تئاتر خیابانی اولین اشکواره حسینی استانی آمل؛ 1397

داور مرحله بازبینی بخش تئاتر خیابانی اولین اشکواره حسینی استانی آمل؛  1397

داور مرحله نهایی بخش تئاتر خیابانی اولین اشکواره حسینی استانی آمل؛ 1397

سرپرست گروه تئاترسیاوشان جهاد دانشگاهی واحد مازندران؛ 1397الی 1385

عضو و دراماتورژ شورای مرکزی گروه استقرار تئاتر همرهان محمودآباد؛   1397الی1398

 مدرس کارگاه آموزشی یک روزه  با سرفصل تاریخچه کارگردانی، کارگردان وکارگردانی، انواع کارگردان، خصوصیت عمدة کارگردان، گروه کارگردانی،  از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد مازندران با همکاری گروه راتا ایزد شهر و اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان نور، پارک جنگلی شهرستان نور؛ تابستان 1397

داورجشنواره نمایش نامه خوانی دانش آموزی در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم شهرستان آمل؛ دی ماه 1397

داور جشنواره تئاتر دانش آموزی در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم  شهرستان آمل؛ دی ماه 1397

عضو هیات موسس موسسه فرهنگی هنری پژواک هنر آرمان ایزد شهر؛ 1397

 مسئول گروه تئاتر  موسسه فرهنگی هنری پژواک هنر آرمان ایزد شهر؛ 1397 الی 1398

مدرس تئاتر موسسه فرهنگی و هنری پژواک آرمان ایزد شهر؛ 1395  الی 1398

داور نهایی بخش تئاتر خیابانی دومین همایش استانی اشکواره حسینی، آمل؛ مهرماه 1398

داورکانون تئاتر پیشکسوتان انجمن هنر های نمایشی شعبه مازندران در مرحله نهایی سی و یکمین جشنواره تئاتر استان مازندران، ساری؛ آبان ماه 1398

مدیر روابط عمومی عکسواره سراسری عاشورایی، ایزد شهر؛ 1398

 مدیر روابط عمومی سی و یکمین جشنواره تئاتر استان مازندران؛ 1398

مدیر روابط عمومی انجمن هنر های نمایشی شعبه مازندران و پورتال ایران تئاتر، تئاتر مازندران؛ 1398

 

پست الکترونیکی:kadoazin@yahoo.com

وبلاگ: http://siavashantheatercenter.mihanblog.com/

تلگرام: https://t.me/mazanihonar

وب سایت:...........................

شماره همراه:09192121124