در حال بارگذاری ...

فاطمه جاده

تولد  : 1361 تهران
تخصص :
تحصیلات : گذراندن دوره بازیگری زیر نظر”میکائیل شهرستانی“؛ 1382دانشجوی رشته نمایش در دانشگاه سوره؛ ورودی 1383
اجراها :

منشی صحنه در نمایش”خاکستری“ به کارگردانی”شهرام کرمی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار نو؛ 1384
بازی در نمایشنامه‌خوانی”قصه‌های باد“ به کارگردانی”جمال جعفری‌آثار“؛ تهران، اداره تئاتر؛ 1384
مدیر صحنه در نمایش”قصه خوب خدا“ به کارگردانی”شهرام کرمی“؛ تهران، تالار هنر؛ 1384
منشی صحنه در نمایش”محال هم ممکن است“ به کارگردانی”سیروس همتی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره 2؛ 1384به روز شده: 1385/7/21