در حال بارگذاری ...

محمد چرم‌شیر

تولد  : 1339تهران
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای دراماتیک؛ ورودی 1358 فارغ‌التحصیل 1366
اجراها :
نگارش داستان کوتاه"شب گل"؛ (چاپ نشده است)؛ 1358 
نگارش فیلمنامه"من آن ستاره‌ را دیدم"؛ (چاپ نشده است)؛ 1358 
نگارش نمایشنامه"دادگاه نور نبرگ"؛ (چاپ نشده است)؛ 1362 
نگارش نمایشنامه"خروس و روباه"؛ (چاپ نشده است)؛ 1363 
نگارش نمایشنامه"قتل در پیاده رو"؛ (چاپ نشده است)؛ 1363 
نگارش نمایشنامه"حریم خلوت دل"؛ (چاپ نشده است)؛1363 
نگارش نمایشنامه"پژهان‌های مردی که خانه‌اش ویران بود(نفرین) اقتباس از گوئرنیکا نوشته"آرابال"؛ 1365 به کارگردانی"لیلا پرویزی" (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"آن گاه که ماه بالا می‌آید" اقتباس شده"از طلوع ماه" نوشته"لیدی گریگوری"؛ 1365 به کارگردانی"قاسم زارع"؛ 1365(چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"گریه در آب"؛ 1366 ‌ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 به کارگردانی"حسین خلیلی‌فر"؛ 1366 
نگارش فیلمنامه"صبح چهلمین روز"؛ 1366 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"باغ آرزوها"؛ 1364 به کارگردانی"قاسم زارع"؛ 1364 ‌ نشر جهاد دانشگاهی؛ 1366 
نگارش نمایشنامه"مسیح هرگز نخواهد گریست"؛ 1364 به کارگردانی"اسماعیل خانی"؛ 1364‌ نشر جهاد دانشگاهی؛ 1366 
نگارش نمایشنامه"برجاماندگان یحیی ؟؟"؛ 1365 به کارگردانی"حسین جعفری"؛ 1366 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"چکامه نخست(صفر) "؛ 1367 به کارگردانی"حسین عاطفی"؛ ؛ (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"باز باران"؛ 1367 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"تراژدی"؛ 1367 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"من اشتباه کردم"؛ 1368 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"متوری"؛ 1369 به کارگردانی"شهره لرستانی"؛ 1369 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"اسماعیل اسماعیل"؛ 1369 (کارگردانی و چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"وصله بر سوسوی فانوس نیاویخته بر این درخت زیتون"؛ 1369 به نگارش نمایشنامه"نجواهای شبانه"؛ 1370 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"مضحکه نامه دن کیشوت لامانچایی" اقتباس شده از"دن کیشوت" نوشته"سروانتس"؛ 1370 
نگارش نمایشنامه"بی‌بی سرباز ول"؛ 1370 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"واقعه خوانی جهاز جادو"؛ 1370 به کارگردانی"آتیلا پسیانی"؛ 1370 
نگارش نمایشنامه"تنگنا"؛ 1371 (چاپ ‌‌نشده است) 
نگارش نمایشنامه"شازده کوچولو" (تعزیه) اقتباس شده از"شازده کوچولو" نوشته"آنتوان دوسنت اگزوپری"؛ 1371 به کارگردانی"حسین احمدی‌نسب"؛ 1372 
نگارش نمایشنامه"غزل در حریر"؛ 1371 به کارگردانی"امیر دژاکام"؛ 1372 
نگارش نمایشنامه"بوی خون معطر"؛ 1372 به کارگردانی"سیروس کهوری‌نژاد"؛ 1373 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"ساعت مکاشفه" (افسانه ماه رنگ پریده)؛ 1373 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"چهل گیس"؛ 1373 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"وقتی که شهر شلوغ می‌شه قورباغه... "؛ 1374 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"خلوتگاه"؛ 1374 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"دوچرخه و سیرک"؛ 1374 ‌ 
نگارش نمایشنامه"شهود"؛ 1373 به کارگردانی"مریم کاظمی"؛ 1377 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"شرحی کشاف در باب زندگی و مرگ نابهنگام زنی در مطبخ"؛ 1365 به کارگردانی مشترک"حمید قطبی و سیمین خرم"؛ 1372 ‌ روز‌نامه‌ آفتاب امروز؛ 1378 
نگارش نمایشنامه"روزگار و نغمه‌هایش"؛ 1373 به کارگردانی"کرامت رودساز"؛ سال(؟) نشر ‌صنوبر؛ 1378 
نگارش نمایشنامه"گفت‌وگوی بی پایان ستاره با مادرش به وقت مردن"؛ 1373 به کارگردانی"سپیده نظری‌پور"؛ سال(؟) ‌ نشر صنوبر؛ 1378 
نگارش نمایشنامه"بحرالغرایب" اقتباس از"طوفان" نوشته"ویلیام شکسپیر"؛ 1372 ‌ نشر صنوبر؛ 1379 
نگارش نمایشنامه"در قاب خالی مانده"؛ 1366‌ نشر نیستان؛ 1380 
نگارش نمایشنامه"پشت شیشه‌ها"؛ 1365 ‌‌‌ نشر صنوبر؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"خداحافظ"؛‌‌ 1364 به کارگردانی"حسین جعفری"؛ 1366 ‌نشر کارگاه نمایش ایران؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"بانوان و آقایان"؛ 1364؛ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"اسب"؛ 1364 به کارگردانی"بهرام عظیم‌پور"؛ 1369‌ نشر صنوبر و مجله‌ی سینما تئاتر؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"شب و گربه و زیر طاقی"؛ 1364 به کارگردانی"محمد اطبایی"؛ 1373 نشر صنوبر و مجله‌ی دوران؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"یک غزل غمناک" (گزارش)؛‌ 1368 ‌‌نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 مجله کارنامه، شماره اول 
نگارش نمایشنامه"مروارید"؛ 1369 به کارگردانی"حسین احمدی‌نسب"؛ 1372 ؛ ‌ انتشارات روزبهان؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"شام آخر"؛ 1369 (اجرای دانشجویی)، نشر ‌در کارگاه تئاتر ایران؛‌ 1381 
نگارش نمایشنامه"تصویری کهنه بر قاب قدیمی"؛ 1370 به کارگردانی"حسین عاطفی"؛ 1371 نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"حشمت"؛‌ 1373 به کارگردانی"بهرام عظیم‌پور"؛ 1378 – 1373 ‌ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 کارگردانی"حسین عاطفی"؛ 1369 ‌مجله گردون، شماره 20
نگارش نمایشنامه"بودن یا نبودن"؛ 1372 به کارگردانی"آتیلا پسیانی"؛ 1373 – 1372 ‌ نشر کارگاه تئاتر ایران با همکاری شرکت شبکه آفتاب کیش؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"فاطمه عنبر"؛ 1371 به کارگردانی"آتیلا پسیانی"؛ 1373‌ نشر روزبهان؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"روزی از زندگی یک آدم عشق پیت"؛ 1372 به کارگردانی"شکوفه ماسوری"؛ نشر صنوبر؛ ‌ 1381 
نگارش نمایشنامه"یادگاری‌ها"؛ 1373 به کارگردانی"رویا کاکاخانی"؛ 1381 ‌ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"تو را دریا خوابی است"؛ 1375 به کارگردانی"امیر دژاکام"؛ 1375 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"آبی که گاوی خورد شیر می‌شود"؛ 1375 به کارگردانی"آتیلا پسیانی"؛ 1375 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"البته واضح و مبرهن است که... "؛ 1375 (اجرای دانشجویی شده است) ‌ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 ‌ مجله سینما ـ تئاتر، سال 4، شماره 20؛ 1376 
نگارش نمایشنامه"شرفنامه یحیی تیره بخت"؛ 1374 به کارگردانی"سیروس کهوری‌نژاد"؛ 1375 مجله نمایش؛ شماره 6؛ 1377 
نگارش نمایشنامه"یک بوته گل برای لیلا"؛ 1374 چاپ نشر جهاد دانشگاهی؛ 1378 ‌ مجله صحنه، شماره 2؛ 1377 
نگارش نمایشنامه"ساز سحرآمیز"؛ 1375 به کارگردانی"ستاره پسیانی"؛ 1377 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"رضا موتوری"؛ 1377 به کارگردانی"معصومه تقی‌پور"؛ 1377 
نگارش نمایشنامه"عاشق کشون"؛ 1377 به کارگردانی"سیاوش طهمورث"؛ 1377 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"در شب سر زمستانی"؛ 1378 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"خواب بی‌وقت حوریه"؛ 1374 به کارگردانی"عباس غفاری"؛ ‌ نشر صنوبر؛ 1378 
نگارش نمایشنامه"شبانه"؛ 1375 به کارگردانی"حسن سرچاهی"؛ 1378 ؛ سال(؟)؛ چاپ نشر صنوبر؛ 1378 
نگارش نمایشنامه"دشنه و دل"؛ 1378 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"مرغ‌هایی که از تخم‌مرغ‌های پخته به دست می‌آید"؛ 1377 به کارگردانی"سیروس کهوری‌نژاد"؛ 1377 ‌ مجله صحنه، شماره 4؛ 1378 
نگارش نمایشنامه"سفرنامه مرجان(ما بودیم که آن‌ها آمدند) "؛ 1379 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"کوچه اقاقیا"؛ 1376 به کارگردانی"حسین محب‌اهری"؛ 1379 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"مکبث" اقتباس شده از نمایشنامه"مکبث" نوشته"ویلیام شکسپیر"؛ 1379 به کارگردانی"فرهاد مهندس‌پور"؛ 1379 ‌ نشر نمایش، ؛ 1380
 نگارش نمایشنامه"دیر راهبان" اقتباس شده از رمان"دیر راهبان" نوشته"دوکاسترو"؛ 1380 به کارگردانی"فرهاد مهندس‌پور"؛ 1380 ‌ نشر صنوبر؛ 1380 
نگارش نمایشنامه"ابر در فنجان"؛ 1378 به کارگردانی"رویا کاکاخانی"؛ 1379 ‌ نشر نیستان؛ 1380 
نگارش نمایشنامه"با دهانی پر از سیب"؛ 1380 به کارگردانی"امیر دژاکام"؛ 1380 ‌نشر صنوبر؛ 1380 
نگارش نمایشنامه"روز رستاخیز" اقتباس شده از"محشر صغری" نوشته"کونویتسکی"؛ 1380 به کارگردانی"فرهاد مهندس‌پور"؛ 1380 
نگارش نماشنامه"ناتمام" (واگویه)؛ ‌1374 به کارگردانی"آناهیتا اقبال‌نژاد"؛ 1381‌ نشر نیستان؛ 1380 
نگارش نمایشنامه"بهجت"؛ 1378 به کارگردانی"زهرا صبری"؛ 1380 و"حسین عاطفی"؛ 1379 چ‌ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 
نگارش"سه پنجره از شادی"؛ 1374 ‌نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"شیش و بش"؛ 1376 ‌ نشر نیلا؛ 1381 نگارش نمایشنامه"پچپچه"؛ 1376 به کارگردانی"فاطمه نقوی"؛ 1377 ‌نشر صنوبر؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"مادرم گودزیلا"؛ 1377 ‌ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 ‌ مجله گزارش فیلم، سال7، شماره 89؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"خاموشی ماه"؛ 1377 به کارگردانی"رویا کاکاخانی"؛ 1381 – 1380 نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"قلاده برای سگ مرده"؛ 1378 به کارگردانی"سیروس کهوری‌نژاد"؛ 1378 ‌ نشر صنوبر؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"شاباش خوان"؛ 1378 ‌ نشر صنوبر؛ 1381
 نگارش نمایشنامه"فانوس خیس"؛ 1379 به کارگردانی"آناهیتا اقبال‌نژاد"؛ 1379 ‌ نشر صنوبر؛ 1381
نگارش نمایشنامه"آمین گفتن خفتگان در عنبر" (مرد پنجم)؛ 1378 ‌ نشر صنوبر؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"کباب قناری بر آتش سوسن و یاس"؛ 1378 ‌ نشر صنوبر؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"بسه دیگه خفه شو! "؛ 1380 به کارگردانی"آتیلا پسیانی"؛ 1381 ‌ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"کالیوگولا شاعر خشونت"؛ 1381 نوشته"آتیلا پسیانی"؛ 1381 ‌ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"آرامش در حضور دیگران"؛ 1381 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"کسی نیست تا این همه داستان را به یاد آورد"؛ 1381 به کارگردانی"رضا حداد"؛ 1381 ‌ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"در مصر برف نمی‌بارد"؛ 1381 به کارگردانی"علی رفیعی"؛ 1381 
نگارش نمایشنامه"مادام کامیون"؛ 1379 ‌‌ نشر درود؛ 1382 
نگارش نمایشنامه"روایت عاشقانه‌ای از مرگ در ماه اردیبهشت"؛ 1382 
نگارش نمایشنامه"رقص مادیان‌ها" اقتباس از"یرما" نوشته"گارسیا لورکا"؛ 1382 
نگارش نمایشنامه"دیرم شده باید بروم" اقتباس از"خیابان بوتیک‌های تاریک" ؛ 1382 به کارگردانی"محمد عاقبتی"؛ 1383
نگارش نمایشنامه"هاهاها"؛ 1378 ‌نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1383 
نگارش نمایشنامه"بتیل‌ها"؛ 1378‌ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1383 
نگارش نمایشنامه"زمین صفر"؛ 1380 به کارگردانی"آتیلا پسیانی"؛ 1383 
نگارش نمایشنامه"با دهان بند سکوت"؛ 1380 به کارگردانی"رضا حداد"؛ 1382 نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1383 
نگارش نمایشنامه"می‌بوسمت و اشک" اقتباس شده از نامه‌های"واتسلاو هاول به همسرش الگا"؛ 1382 به کارگردانی"محمد عاقبتی"؛ 1382 نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1383 
نگارش نمایشنامه"کسی در خانه را می‌زند در ساعت پنج عصر"؛ 1381 ‌ نشر کارگاه تئاتر ایران؛ 1383 
نگارش نمایشنامه"رویای بسته شده به اسبی که از پای نمی‌افتد" براساس"یادداشت‌های روزانه کریستف کلمب"؛ 1383 به کارگردانی"آروند دشت‌آرای"؛ 1383 ‌ مجله هفت؛ مرداد 1383 
نگارش نمایشنامه"آداب متبرک سکوت" اقتباس از"شاه لیر" نوشته"ویلیام شکسپیر"؛ 1383 به کارگردانی"کامبیز اسدی"؛ 1383 
نگارش نمایشنامه"دلواپس اشک‌های من نباش"؛ 1383 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"عاشقانه‌های صفورا"؛ 1383 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"کبوتری ناگهان"؛ 1382 به کارگردانی"عباس غفاری"؛ 1384 ‌ نشر نیلا؛ 1384
نگارش نمایشنامه"عصر معصومیت"(خون مثل استیک) اقتباس شده از"فرانکشتاین" نوشته"مری شلی"؛ 1380 به کارگردانی"حسن معجونی"؛ 1384 
نگارش نمایشنامه"سفر دور و دراز و فراموش نشدنی سلطان به دیار فرنگ به روایتِ مردی مشکوک"؛ 1374 به کارگردانی"سیروس کهوری‌نژاد"؛ 1374 ‌نشر نیلا؛ 1384 
نگارش نمایشنامه"می‌خواستم اسب باشم" اقتباس از"خاطرات یک دختر جوان" نوشته"آن فرانک"؛ 1383 چاپ نشر نیلا؛ 1384 
نگارش نمایشنامه"پروانه و یوغ" براساس"نامه‌های ونگوگ"؛ 1384 به کارگردانی"آروند دشت‌آرای"؛ 1384 
نگارش نمایشنامه"آسمان روزهای برفی" بازخوانی فیلمنامه‌"بانی و کلاید"؛ 1384 
نگارش نمایشنامه"خواب آهسته مرگ" بازخوانی رمان"ماجرای عجیب دکتر جکیل و مستر هاید"؛ 1384
نگارش"تنها خدا حق دارد بیدارم کند" اقتباس از"اسکارو خانم صورتی" نوشته"اریک امانوئل اشمیت"؛ 1383 به کارگردانی"محمد عاقبتی"؛ 1385 
نگارش نمایشنامه"خم می‌شوم و ماه را می‌بوسم" (اعتراف)؛ 1382 به کارگردانی"آروند دشت‌آرای"؛ 1385 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"قدم زدن روی ابر با چشمان بسته" بازخوانی"یادداشت‌های روزانه ویرجینیا وولف"؛ 1384 به کارگردانی"آروند دشت‌آرای"؛ 1385 
نگارش نمایشنامه"بر بال‌های کلاغ شب" بازخوانی"یادداشت‌های فروید"؛ 1385 (چاپ نشده است) 
نگارش نمایشنامه"سرزمین آسمان" بازخوانی نمایشنامه"ژاک و اربابش" نوشته"میلان کوندرا"؛ 1384 ‌ مجله هفت، 
نگارش نمایشنامه"گذر پرنده‌ای از کنار آفتاب"؛ 1384 ‌ 
نگارش نمایشنامه"روزگار نازنین طلعت مهربان"؛ 1377 به کارگردانی"سیروس کهوری‌نژاد"؛ 1377 ‌ مجله دنیای تصویر 
نگارش نمایشنامه"جایی گوشه قلبم منتظر ‌چیزی هستم"؛ 1376 ‌ مجله دنیای تصویر، شماره 56 
نگارش نمایشنامه"زمان سکوت برای زندگان"؛ 1374 به کارگردانی"سیروس کهوری‌نژاد"؛ 1375 ‌مجله نمایش، ؛ گردآوری"مژگان نفریه" 


به روز شده: 1385/7/21