در حال بارگذاری ...

محمدرضا آزاد

تولد  : 1347 - قم
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
اجراها :

نمایش:
بازی:
”صندوق مار“به کارگردانی”احمد فتاحی“؛ قم؛ 1359
”مرگ یزدگرد“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ قم؛ 1362
”چرخ“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ قم؛ 1363
”حلوت خورشید“به کارگردانی”محمد احمد“؛ قم، اراک؛ 1363
”هالو نباش ژنرال“به کارگردانی”علی بیطرمان“؛ مناطق جنگی؛ 1366
”در انتهای فصلی سرد“به کارگردانی”محمدرضا عباسی“؛ تهران، قم؛ 1366
”صد بار...“به کارگردانی”جواد طاهری“؛ تهران، قم؛ 1370
”به گل نشستگان“به کارگردانی”علی فرحناک“؛ قم؛ 1374
”تپه افلاک“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1375
”غمنامه فرات“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، تالار اندیشه؛ 1375
”کانال کمیل“به کارگردانی”کورش زارعی“؛ تهران، تالار مولوی؛ 1377
”آینه‌ای توی سقف“به کارگردانی”کورش زارعی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه، آلمان؛ 1379
”هذیان“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1379
”بانوی بی‌نشان“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، تالار اندیشه؛ 1379
”غریبه شام“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، تالار اندیشه و فرهنگسرای بهمن؛ 1379
”فیروزه که می‌خواند“به کارگردانی”کورش زارعی“؛ تهران، تالار سایه؛ 1380
”پایان روز دوم“به کارگردانی”محمدعلی خبری“؛ قم، بندرعباس؛ 1380
”رنگ خاطرات نرگس“به کارگردانی”احمد سلیمانی“؛ قم، اهواز؛ 1380
”شب مویه‌ها“به کارگردانی”کورش زارعی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1384
”سوسوی فانوس آویخته“به کارگردانی”علی فرحناک“؛ اهواز، قم، اصفهان؛ 1382
طراحی نور، ساخت دکور:
”شام غریب“به کارگردانی”حسین فدایی‌حسین“؛ قم،تالار قدس؛ تهران،تئاتر شهر،تالار قشقایی؛ 1367
”شبیه پدر“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1375
”کانال کمیل“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، تالار مولوی؛ 1377
”تپه افلاک“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، تالار مولوی؛ 1377
”غمنامه فرات“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ قم؛ 1378
”بانوی بی‌نشان“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، فرهنگسرای بهمن و تالار اندیشه؛ سال(؟)
”آینه‌ای توی سقف“به کارگردانی”کورش زارعی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1379
”فیروزه که می‌خواند“به کارگردانی”کورش زارعی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1380
”پایان روز دوم“به کارگردانی”محمد خبری“؛ بندرعباس، قم؛ 1380
”دور گردون“به کارگردانی”سیدحسین فدایی‌حسین“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1381
”قصیده بلند باران“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1382
”غریبه شام“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، فرهنگسرای بهمن و تالار اندیشه؛ 1383
طراحی نور، مشاور کارگردان و ساخت دکور:
”زنان مهتابی، مردان آفتابی“ به کارگردانی”کورش زارعی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1382
”شب محبوبه“به کارگردانی”کورش زارعی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1383
دستیار کارگردان و طراح نور:
”حضور“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، تالار اندیشه؛ 1368
”گل شیپوری“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ قم،تالار قدس؛ 1373
طراح نور:
”جنگلبان“به کارگردانی”سیدحسین فدایی‌حسین“؛ تهران، فرهنگسرای بهمن؛ 1370
”هذیان“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1379
دستیار کارگردان:
”خورشید کاروان“به کارگردانی”حسین مسافرآستانه“؛ قم، ارومیه؛ 1378
ساخت عروسک، عروسک‌گردان و طراح نور:
”شهر دندان‌ها“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ قم؛ 1372
ساخت عروسک و عروسک‌گردان:
”کچل خورشید“به کارگردانی”حسین پارسایی“؛ قم؛ 1372
ساخت عروسک:
”مینا و جبنلو“به کارگردانی”علی فرحناک“؛ قم؛ 1377پست الکترونیکی: mre2a-a2ad2004@yahoo.com

به روز شده: 1386/5/1