در حال بارگذاری ...

امیرحسین آسانی‌یزدی

تولد  : تهران ـ 1353‏
تخصص : دستیار کارگردان
تحصیلات : کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد،کارشناسی نمایش با گرایش کارگردانی از دانشگاه آزاد اسلامی، تهران؛1379
اجراها :

نمایش
کارگردان:‏ ‏

"آنات" تهران – بلغارستان‏
بازی:‏
‏"پروانه ویوغ" (آروند رشت آرا) پاریس
‏"پرفورمنس" (آروند رشت آرا)‏
‏"خوابهای خاموشی" (کاظم میاحی و ساناز بیان) اسپانیا، هلند
دستیار کارگردان:‏ ‏
"جولیس سزار"‏
‏"قدم زدن با ..."‏به روز شده: 1388/11/11