در حال بارگذاری ...

آهو آل‌آقا

تولد  : 1352 - تهران
تخصص : دستیار کارگردان
تحصیلات : کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران؛ 1378
اجراها :

نمایش:
دستیار کارگردان:
”بازگشتی نیست“ به کارگردانی”گلچهره‌ سجادیه“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1378
”اتاق خصوصی“ به کارگردانی”حسینعلی طباطبایی“؛ تهران؛ 1379
”ارداویراف نامه“ به کارگردانی”شهرو خردمند“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1379
”لیلی و مجنون“ به کارگردانی”شهرو خردمند“؛ تهران، خانه هنرمندان؛ 1380
”مده‌آ“ به کارگردانی”گلچهر‌ه‌ سجادیه“؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره2؛ 1384
”گفت‌وگو“ به کارگردانی”خسرو خورشیدی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1384نگارش نقد تئاتر در سایت اینترنتی تهران اونیو Tehran avenve از سال 1382
پست الکترونیکی: play@tehranavenve.com

به روز شده: 1385/7/19