در حال بارگذاری ...

مهشید ابراهیمیان

تولد  : 1352 - اصفهان
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی نمایش با گرایش عروسکی از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران؛ 1378
اجراها :

نمایش
نگارش ، کارگردانی:

”سفید برفی و هفت کوتوله“ (پایان نامه) ؛ تهران، تالار تجربه دانشگاه تهران؛ 1380
نگارش:
”ستاره‌های کوچک خاموشی“ به کارگردانی”علیرضا اولیایی“؛ تهران، تالار مولوی؛ 1376
”بی‌کس و کارها“ به کارگردانی”علیرضا اولیایی“؛ تهران، تالار مولوی، تئاترشهر، تالار خورشید؛ 1380 ـ 1377
”زنی که زیاد می‌دانست“ به کارگردانی”علیرضا اولیایی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار کوچک؛ 1383 - 1382
”علی بونه گیر“
”اصول و روش‌های پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان“
”کسی به من چیزی نگفته“
”بعد از تاریخ“
بازی:
”بی‌کس و کارها“به کارگردانی”علیرضا اولیایی“؛(جشنواره دانشجویی) تهران،تئاتر شهر،تالار،خورشید؛ 1380 ـ 1377عضو گروه تئاتر”مهر“
جوایز:
کاندیدای دریافت جایزه بهترین نمایشنامه از جشنواره سراسری دانشجویی برای نمایشنامه”ستاره‌های کوچک خاموشی“؛ 1376
دریافت جایزه بهترین نمایشنامه از جشنواره سراسری دانشجویی برای نمایشنامه”بی‌کس و کارها“؛1377

به روز شده: 1385/9/24