در حال بارگذاری ...

علیرضا احمدزاده

تولد  : 1348 - کرج
تخصص : منتقد ، نویسنده ، استاد دانشگاه (تئاتر و سینما)
تحصیلات : کارشناسی سینما از دانشکده سینما و تئاتر؛ کارشناسی ارشد نمایش از دانشکده سینما و تئاتر
اجراها :

نگارش نقد و مقاله از سال 1994 در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز
دبیرسرویس تئاتر هفته نامه مهر، روزنامه گزارش روز، مشارکت، روز هفتم
سردبیر ماهنامه تخصصی نمایش”صحنه“؛1381 -1380
داور چند جشنواره استانی و دانشجویی فجر؟؟؟؟
منتقد و سخنران جشنواره‌های متعدد
نگارش کتا‌ب‌:
”تدوین گران سینما“
”آهنگسازان فیلم“
”مترجم“
”راشومون“
”تئاتر آوانگارد و آمریکا“
چاپ نمایشنامه‌:
”شبانه“
”استخوان، فالخن و چیزهای دیگر“
”فکر کردن ممنوع“عضو کانون ملی منتقدان تئاتر
عضو کانون بین‌المللی تئاتر زیر نظر یونسکو
عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی کشور”خانه سینما“
پست الکترونیک: ahmadzadeh2001@yahoo.com

به روز شده: 1386/3/14