در حال بارگذاری ...

خسرو احمدی

تولد  : 1342 - تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم رشته تجربی؛ 1359
اجراها :

نمایش ‏
بازی:

"چوب بدستهای ورزیل" (عبدالهی و حسینعلی بینوایی ) قائم شهر؛ 1359
‏ "عمو زنجیر باف" ( عبدالهی وحسینعلی بینوایی ) قائم شهر؛ 1359
‏ ‏"بزنیم دشمن سر" ( بینوایی و عبدالهی ) قائم شهر؛1361
‏ ‏"حر" (کار گروهی) مازندران؛ 1361‏ ‏
"منتسرا" (کار گروهی) مازندران؛1361‏ ‏
"سگ ساده لوح" ( علی ابوالقاسم ) تهران، تالار محراب؛ 1364- 1363‏
‏"آهو کوچولو" (حمید متکلم ) تهران، تالار هنر، سنگلج، سینما تئاتر کوچک؛ 1364- 1363‏ ‏
"سفر ماهک" (لقمان نظیری ) تهران، تالار هنر؛ 1364‏
‏"شاه، موش، پنیر" ( ابوالحسن رونده ) تهران،تئاترشهر، تالار اصلی ؛ 1365 ‏
"آنها زنده اند" (حمیدرضا قطبی ) تهران،تئاترشهر ،تالار قشقایی ؛ 1368‏
‏"لچک گلی" ( سیامک صفری ) تهران،تئاترشهر،تالار قشقایی ؛ 1369‏ ‏
"کامو" (محسن هوشیار ) تهران، تالارقشقایی؛ 1369‏ ‏
"شنبه به نوروز افتاد" (عبادالله کریمی ) تهران، تالار سنگلج ‏
"بیژن و منیژه" (پری صابری ) تهران، کاخ سعدآباد، تالار عطار ؛ 1373‏ ‏
"بازرس" ( علیرضا کوشک جلالی ) تهران، تئاترشهر، تالار اصلی ؛ 1379‏ ‏
"دزد دریایی" ( امیر دژاکام ) تهران، تئاترشهر،تالار قشقایی ؛ 1379
‏"روژان" ( امیر دژاکام ) تهران، اداره تئاتر،خانه نمایش ؛ 1380‏ ‏
"ایوانف" ( اکبر زنجانپور ) تهران، تئاترشهر،تالار چهارسو ؛ 1381
‏‏"پل" ( محمد رحمانیان ) تهران،تئاترشهر تالار چهارسو؛ 1382
‏"اسبها" ( محمد رحمانیان ) تهران،تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1383‏
‏"غول زنگی قلعه سنگ باران" (شکرخدا گودرزی)  تهران،تئاترشهر، تالار نو ؛ 1383‏ ‏
"هفت خاج رستم" ( شکرخدا گودرزی ) تهران، تئاترشهر،تالارقشقایی؛ 1387‏ ‏
"باران" ( امیر دژاکام ) تهران،فرهنگسرای نیاوران؛ 1388‏
‏"ته خط" ( حمید ابراهیمی ) تهران، تئاتر شهر،تالارسایه؛ 1388‏
‏"سه ماهی" ( منصور خلج ) تهران،تئاترشهر، تالار شماره2‏ ‏
"بازداشتگاه" ( کیان ) تهران،تئاترشهر، تالار قشقایی ‏
"سیاه سفید خاکستری" ( حسین نصرابادی ) تهران ، تئاترشهر، تالار شماره2‏
‏"خرس وخواستگاری" ( حسین نصرابادی ) تهران، فرهنگسرای قانون
‏"وکیل تسخیری" ( گلرخ میلانی ) تهران،تئاترشهر، تالارنو ‏
"روز به خیر آقای وزیر" ( محسن ابراهیمی ) تهران، تئاترشهر،تالارنو
‏"مرد نیک" ( امیر دژاکام ) تهران،تئاترشهر، تالار قشقایی
"تهرن" ( محمود استاد محمد ) تهران،تئاترشهر، تالارقشقایی
"آخرین جشن" ( حمید ابراهیمی ) تهران،تئاترشهر، تالارسایه ‏
"مرثیه ای برای یک سبک وزن" ( ایوب آقا خانی ) تهران،تئاترشهر، تالارسایه
‏"در خوان هشتم" ( محمد هاشمی ) تهران،تئاترشهر، تالاراصلی
تله تئاتر ‏ ‏
بازی:

"دفینه های گندم" (مجید سرسنگی )‏ ‏
"بازرس" ( محمد رحمانیان )‏ ‏
"پسران آفتاب" ( محمد رحمانیان )‏ ‏
"نکراسف" ( محمد رحمانیان )‏
مجموعه تلویزیونی
‏بازی:

‏"کلاه قرمزی و پسر خاله" (ایرج طهماسب)1380‏ ‏
"النگ و دلنگ" (ایرج طهماسب)؛1384‏ ‏
"نیمکت" (محمد رحمانیان)؛1385‏ ‏
"توی گوش سالمم زمزمه کن" (محمد رحمانیان)؛1386‏
‏"مسافر خانه سعادت" (محمد رحمانیان)؛1387‏
‏ ‏"بلندگوهای افسانه ای" ( محمد رحمانیان ) ‏ ‏
"چراغ های خاموش" ( کاظم بلوچی )
‏ ‏"بیداران" ( اصغرعبدالهی ) ‏
فیلم سینمایی
‏ بازی:

‏"اتل متل توتوله" ( محمد جعفری )؛1371‏
‏"یکی بود یکی نبود" (ایرج طهماسب )؛ 1378‏
‏"تنبل قهرمان" ( بهروز غریب پور )؛1379‏
‏"تارزن تارزان" ( علی عبدالعلی زاده )؛1380‏
‏"دختر شیرینی فروش" ( ایرج طهماسب )؛1381‏ ‏
"جایی برای زندگی" ( محمدرضا بزرگنیا )؛1382‏
‏"کلاه قرمزی و سروناز" ( ایرج طهماسب )؛ 1382‏ ‏
"نوک برج" (کیومرث پوراحمد )؛1383‏ ‏
"عاشق مترسک" ( مهدی نوربخش )؛1383‏
‏"خوابگاه دختران" (محمدحسین لطیفی)؛1383‏ ‏
"مسیح" (نادر طالب زاده)؛ 1384‏
‏"طاووس های بی پر" (جواد مزدابادی ) ؛1387‏ ‏
"هم بازی" (غلام رضا رمضانی)؛1388 ‏به روز شده: 1388/06/31