در حال بارگذاری ...

سعدی(سعداله) افشار

تولد  : 1313 - تهران
تخصص : هنرمند نمایش سنتی تخت حوضی؛سیاه‌بازی
تحصیلات : کلاس ششم
اجراها :
نمایش
بازی:
”بلورک و چشمه‌نوش “ به کارگردانی”مهدی صنایی “؛ تهران، تالار اصلی؛ 1345
”مضحکه هارون‌الرشید “ به کارگردانی”حسن شمشاد “؛ تهران، تئاتر نصر؛ 1345
”عشق‌بازی یزید “ به کارگردانی”حسن شمشاد “؛ تهران، تئاتر دهقان؛ 1345
”عباس دز “ به کارگردانی”علی‌اشرف شرافتی “؛ شیراز؛ 1345
”قنود عرب “ به کارگردانی”حسن شمشاد “؛ تهران، تئاتر نصر؛ 1346
”بیژن و منیژه “ به کارگردانی”حسن شمشاد “؛ تهران، تالار مولوی؛ 1350
”مسافرخانه “ به کارگردانی”منوچهر پوراحمد “؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1365
”ماهی سیاه سحرآمیز “ به کارگردانی”فرزین سمیعی “؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1378
”سعدی هملت می‌شود “ به کارگردانی”محمود عزیزی “؛ تهران، تئاتر نصر و تالار سنگلج؛ 1383
”پینه‌دوز شهر ما “ به کارگردانی”محمود عزیزی “؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1383
"احمد در بارگاه احمد"؛ فرانسه، بلژیک؛ 1384
"کنیز"؛ تهران، تئاترنصر؛‌ اواخر دهه 60
"گودزیلا"؛ تهران، تئاترنصر؛‌ اواخر دهه 60
"زندگی شیرین است"؛ تهران، تئاترنصر؛‌ اواخر دهه 60
"شش درویش و خیر و شر"؛ تهران، تئاترنصر؛ 1371
"سلیم و سلیمه"؛ تهران، تئاترنصر، حافظ نو
"جشن شاه عباس" (رفیعی حالتی)‌ تهران، جامعه باربد؛ 1325
"پیر پاره‌دوز" (رفیعی حالتی)؛ تهران، جامعه باربد؛ 1325
"به خاطر وطنم" تهران، تئاتر نصر
"عروس اکباتان" تهران، تئاتر نصر، حافظ نو
"عشق بازی‌های یزید"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"به خاطر وطنم"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"عروس اکباتان"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"گروهبان ریگی"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"دو ساعت سعادت"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"کبوتر سعادت"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"سرخ پوش ها"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"امیر اسکندریه"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"کفش بلورین"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"مادر فداکار"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"نوکر دله"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"خواجه شمس الدین"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"سه دزد"؛ تهران، حافظ نو، تئاترنصر؛ دهه 30 و 40
"اسه مرد خای"؛ تهران، جامعه باربد، دهه 20
"حاجی گلگون"؛ تهران، جامعه باربد، دهه 20
"آقای 55"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30 و 40
"دیوانه اجتماع"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30 و 40
"هزار و یک شب"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30 و 40
"ایاض"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30 و 40
"حاجی گلگون"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30 و 40
"بهلول"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30 و 40
"به خاطر یک دروغ"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30 و 40
"خوش باور"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30 و 40
"لاش خورها"؛ تهران، تئاتر دهقان، دهه 60
"دست بالای دست"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30 و 40
"رقبای عابد"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30 و 40
"شمسه و قهقهه"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30و 40
"صافی صوفی"؛ تهران، حافظ نو، دهه 30و 40
کارگردانی و بازی:
”پریزاد “؛ تهران، تئاتر پارس؛ 1375
”خلیفه صیاد “؛ تهران، تئاتر پارس؛ 1376
"آخرین معما"؛ تهران، تئاتر پارس؛ 1376
"تئاتر در تئاتر"؛ تهران، تئاتر نصر؛ 1377
”مبارک در ژاپن “؛ تهران، تئاتر پارس؛ 1377
”قضا و قدر “؛ تهران، تئاتر پارس؛ 1384


درگذشت: 1392/1/30