در حال بارگذاری ...

بهاره خداوردیان دهکردی

تولد  : 1356شهرکرد
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک؛ 1381-1380
اجراها :

نمایش
بازی:

"مزگینی" (عبدالله کریمی) تهران، جشنواره دانشجویی؛1376
"شیخون زاگرس" (فرزاد قاسم گودرزی) ماهشهر، جشنواره منطقه 5؛1380
"فتح نامه کلات" (سنا نعمتی) تهران، جشنواره میثاق؛1381
"اژدهاک" (میکائیل شهرستانی) تهران، فرهنگسرای نیاوران؛1385
"آهنگ‌های شکلاتی" (میکائیل شهرستانی) تهران، تالار قشقایی؛1385
بازی، مدیرصحنه:
"اتللو" (حمید مظفری) تهران، تالار ایرانشهر؛1388
مدیر صحنه:
"از پشت شیشه‌‌ها" (مصطفی عبداللهی) تهران، تالار سنگلج؛1388به ر وز شده: 1389/3/5