در حال بارگذاری ...

بهزاد جاودان‌فرد

تولد  : 1352تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کاردانی گرافیک
اجراها :
تئاتر:
بازی در نمایش”در بیابان قلندران مبهوت“به کارگردانی”جواد خادمی“؛ تهران، تالار وحدت؛ 1369 
بازی در نمایش”زیباترین گل‌های قالی“به کارگردانی”امیر دژاکام“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1370 
بازی در نمایش”عروسی چاه“به کارگردانی”امیر دژاکام“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1371 
بازی در نمایش”همسرایی مختار“به کارگردانی”محمود عزیزی“؛ تهران، تالار وحدت؛ 1372 
بازی در نمایش”تولد تا تولد“به کارگردانی”نادر رجب‌پور“؛ تهران، تالار وحدت؛ 1375 
بازی در نمایش”سلطان مار“به کارگردانی”شهره لرستانی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1376 
بازی در نمایش”شمس“به کارگردانی”امیر دژاکام“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1377 
بازی و طراح حرکات موزون در نمایش”خاله ادیسه“به کارگردانی”بابک توسلی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1378 
بازی در نمایش”زکریای رازی“به کارگردانی”مجید جعفری“؛ تهران، تالار وحدت؛ 1384 
بازی در نمایش”خورشید کاروان“به کارگردانی”حسین مسافرآستانه“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1379 - 1378 
بازی در نمایش”سرشت سوگناک زندگی“به کارگردانی”محمود عزیزی“؛ تهران، تالار وحدت؛ 1378 
بازی در نمایش”حر“به کارگردانی”محمود عزیزی“؛ تهران، تالار وحدت؛ 138٠ 
بازی و طراحی حرکات موزون در نمایش”لیلی و مجنون“به کارگردانی”امیر دژاکام“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1383 
بازی و طراحی حرکات موزون در نمایش”تاج محل“به کارگردانی”امیر دژاکام“؛ تهران، اداره تئاتر، خانه نمایش؛ 1383 
بازی در نمایش”غزل کفر“به کارگردانی”حسین مسافرآستانه“؛ تهران، تالار وحدت؛ 1384 
بازی در نمایش”سرداران“به کارگردانی”حسین مسافرآستانه“؛ تهران، تالار وحدت؛ 1378 
بازی در نمایش”راز سرزمین من“به کارگردانی”نادر رجب‌پور“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1383 
طراح حرکات موزون در نمایش”ضیافت شیطان“به کارگردانی”امیر دژاکام“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی 
طراح حرکات موزون در نمایش”زنی برای همیشه“به کارگردانی”چیستا یثربی“؛ تهران، تماشاخانه مهر؛ 1384 
طراح حرکات موزون در نمایش”رابعه“به کارگردانی”حسین سحرخیز“؛ تهران، تالار وحدت؛ 1383- 1382 
طراح حرکات موزون در نمایش”خانم سرگرد باربارا“به کارگردانی”مهرداد رایانی‌مخصوص“؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1384 
طراح حرکات موزون در نمایش”استخوان‌های طلایی“به کارگردانی”شکرخدا گودرزی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره2؛ 1384
تصویر:
بازی در مجموعه تلویزیونی”تئاتر نوجوانان“به کارگردانی”کریم اکبری‌مبارکه“؛1367 
بازی در فیلم تلویزیونی”فاصله“به کارگردانی”کیوان شبدیز“؛1368 


به روز شده: 1388/8/25