در حال بارگذاری ...

شبنم خزلی

تولد  : 1362نهاوند
تخصص : گرافیست، بازیگر
تحصیلات : کاردانی گرافیک رایانه‌ای از دانشگاه علمی کاربردی؛ 1384
اجراها :
بازی در نمایش”سایه‌های ماندگار“نوشته”حشمت‌الله انصاری“؛ همدان ،جشنواره تئاتر استانی ؛ 1377 
بازی در نمایش”سوگنامه سواران“ به کارگردانی”محمدعلی نیری“؛ همدان ،جشنواره تئاتر استانی ؛ 1377 
بازی در نمایش”بیژن و منیژه“نوشته”پری صابری“به کارگردانی”میثم مرادی“؛ همدان ،جشنواره تئاتر استانی ؛ 1379 
بازی در نمایش”زارون“نوشته”حمید امجد“به کارگردانی”فرامرز عین‌قلایی“؛ همدان، جشنواره تئاتر استانی؛ 1379 
کارگردانی نمایش”مرگ سردار“نوشته”پیمان دانشمند“؛ همدان، جشنواره تئاتر و منطقه‌ای؛ 1380 
بازی در نمایش”آبی‌ترین آسمان شهر“نوشته و به کارگردانی”پیمان دانشمند“؛ همدان، جشنواره استانی و منطقه‌ای؛ 1381 
بازی در نمایش”آل“نوشته”عبدالرضا فریدزاد“به کارگردانی”میثم مرادی“؛ همدان، جشنواره تئاتر استانی؛ 1381 
بازی درنمایش”کوهوش“نوشته”پیمان دانشمند“به کارگردانی”میثم مرادی“؛ همدان، جشنواره تئاتر استانی؛ 1382 
بازی در نمایش”آل“نوشته”عبدالرضا فریدزاده“و به کارگردانی”میثم مرادی“؛ ساری، جشنواره تئاتر بومی؛ 1383 
بازی در نمایش”تنها راه ممکن“نوشته و کارگردانی”محمد یعقوبی“؛ بیست و سومین جشنواره فجر ؛(اجرای عمومی ) تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1384 
بازی در نمایش”آقا و خانم ارغوان“نوشته و کارگردانی”پیمان دانشمند“؛ همدان، جشنواره تئاتر استانی و منتخب شرکت در جشنواره تئاتر فجر؛ 1384


دریافت جایزه دوم بازیگری از جشنواره استانی همدان برای بازی در نمایش”سایه‌های ماندگار“؛ 1377 
دریافت جایزه اول بازیگری از جشنواره استانی همدان برای بازی در نمایش‌های”بیژن و منیژه“،”زارون“؛ 1379 
دریافت جایزه اول کارگردانی از جشنواره استانی همدان برای بازی در نمایش”مرگ سردار“؛ 1380 
دریافت جایزه دوم کارگردانی از جشنواره منطقه‌ای زنجان برای بازی در نمایش”مرگ سردار“؛ 1380 
دریافت جایزه اول بازیگری از جشنواره استان همدان برای بازی در نمایش”آبی‌ترین آسمان شهر“؛ 1381 
دریافت جایزه اول بازیگری از جشنواره منطقه‌ای یاسوج برای بازی در نمایش”آبی‌ترین آسمان شهر“؛ 1381 
دریافت جایزه دوم بازیگری از جشنواره استانی همدان برای بازی در نمایش”آقا و خانم ارغوان“؛ 1384
به روز شده: 1385/8/16