در حال بارگذاری ...

عباس شادروان

تولد  : 1335تهران
تخصص : بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس، پژوهشگر، مترجم
تحصیلات : کارشناسی بازیگری، کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران؛ 1364؛ تحصیلات تکمیلی علوم تئاتر از دانشکده انستیتو سینما ـ تئاتر، دانشگاه کلن آلمان؛ 1991
اجراها :
تئاتر:
نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"درون و برون"؛ تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان؛1354 
نگارش نمایشنامه"جشن تولد"؛مجله خط و ربط، شماره3 ؛1355 
بازی در نمایش"طاغوت ـ یاقوت ـ انقلاب" به کارگردانی گروهی؛ کرج، دانشکده کشاورزی‌؛1358 
بازی در نمایش"قیام در هائیتی"به کارگردانی"مصطفی اسکویی"؛ تهران، تالار رودکی(وحدت)؛1358 
بازی در نمایش"بوعلی سینا"به کارگردانی"مصطفی اسکویی"؛تهران، موزه آزادی؛ 1359 
بازی در نمایش"یادآوران سوسنگرد"به کارگردانی"مهدی فتحی"؛ تهران، تالار آناهیتا؛ 1360 
نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"ردُگونه"؛ تهران، پلاتو دانشکده هنرهای زیبا؛ 1362 
بازی در نمایش"داستان باغ وحش"به کارگردانی"جواد پیشگر"؛تهران، پلاتوی دانشکده هنرهای زیبا؛ 1364 
کارگردانی و بازی در نمایش"مضرات دخانیات"؛آلمان، اورانیا تیاتر؛ 1988 
کارگردانی و بازی در نمایش"آوای قو"؛ آلمان، اورانیا تیاتر؛ 1988 
بازی در نمایش"گفت‌وگوی شبانه"به کارگردانی"علی پویان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1373 
بازی در نمایش"آن سوی آینه"به کارگردانی"آزیتا حاجیان"؛ تهران، تئاترشهر، تالاراصلی؛ 1376 
نگارش نمایشنامه رادیویی"مهر در حضور شمشیر" به کارگردانی"جواد پیشگیر"؛ 1376 
بازی در نمایش تلویزیونی"کسب و کار آقای فابریزی"به کارگردانی"محمدرضا خاکی"؛شبکه 4؛ 1377 
کارگردانی نمایش تلویزیونی"نمایش در سکوت"؛ شبکه4؛1377 
نگارش نمایشنامه"عوضی"، مجله کلک شماره 11؛1378 
کارگردانی و بازی در نمایش تلویزیونی"مهر در حضور شمشیر"؛شبکه2؛1379-1378 
بازی در نمایش"گل و قداره"به کارگردانی"بهزاد فراهانی"؛تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1378 
نگارش نمایشنامه رادیویی"روان دژم در سرای سپنج" به کارگردانی"خسرو فرخزادی"؛ 1379 
بازی در نمایش"تقصیر خاک تهرونه"به کارگردانی"داود آریا"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1379 
نگارش نمایشنامه"مهر در حضور در شمشیر"؛ انتشارات نیستان؛1380 
نگارش نمایشنامه"تنگ جادو"؛ مجله صحنه شماره اول؛1380 
نگارش نمایشنامه رادیویی"فرود دوباره تندخویان" به کارگردانی"میکائل شهرستانی"؛ 1380 
نگارش نمایشنامه"اول بازی"؛ مجله نمایش شماره 56؛ 1381 
بازی در نمایش"مریم ومردآویج"به کارگردانی"بهزاد فراهانی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1382 
بازی در نمایش"مفتش"به کارگردانی"بهزاد فراهانی"؛ تهران، جشنواره تئاترفجر؛ 1383 
نگارش و کارگردانی نمایش"سه پرده"؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره2‌؛ 1384 
نگارش نمایشنامه‌ رادیویی"شهر چیستان" به کارگردانی"اکبر زنجانپور"؛ 1384 
نگارش نمایشنامه رادیویی"خانه افسون زده" به کارگردانی"میکائیل شهرستانی"؛ 1384 
بازی در نمایش"سلامان و ابسال"به کارگردانی"مهدی شمسایی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1385 
نگارش نمایشنامه رادیویی"شخم برای زمین سیب‌ زمینی" به کارگردانی"میکائیل شهرستانی"؛ 1385 
نگارش نمایشنامه رادیویی"پشت پنجره" به کارگردانی"اکبر زنجانپور"؛ 1385 
نگارش نمایشنامه رادیویی"حسین کرد شبستری" به کارگردانی"اکبر زنجانپور"؛ 1385 
نگارش نمایشنامه رادیویی"سگ" به کارگردانی"مجید حمزه"؛ 1385 
نگارش نمایشنامه رادیویی"برنده مناقصه" به کارگردانی"مجید حمزه"؛ 1385 
نگارش نمایشنامه رادیویی"حدیث کرامت" به کارگردانی"میکائیل شهرستانی"؛ 1385 
نگارش نمایشنامه رادیویی"دو بال برای پرواز" به کارگردانی"جواد پیشگیر"؛ 1385 
نگارش نمایشنامه رادیویی"بیابان تاتارها" به کارگردانی"میکائیل شهرستانی"؛ 1385
تصویر:
بازی در فیلم سینمایی"نقشه"به کارگردانی"حمید تمجیدی"؛ 1361
بازی در مجموعه تلویزیونی"داستان این شهر"به کارگردانی"خسرو معصومی"؛ شبکه1؛ 1377
بازی در مجموعه تلویزیونی"نوعی دیگر"به کارگردانی"بهروز بقایی"؛ شبکه 5؛ 1378
بازی در فیلم سینمایی"پری"به کارگردانی"داریوش مهرجویی"؛ 1378
بازی در فیلم سینمایی"درخت گلابی"به کارگردانی"داریوش مهرجویی"؛ 1378
بازی در فیلم سینمایی"مهره"به کارگردانی"محمدعلی سجادی"؛ 1379 
بازی در مجموعه تلویزیونی"خانواده رضایت"به کارگردانی"حمید امجد"؛ شبکه 5؛ 1379 
بازی در فیلم سینمایی"سیلک"به کارگردانی"محمدعلی سجادی"؛ 1380
بازی در مجموعه تلویزیونی"خانه‌ی پدری"به کارگردانی"فریدون حسن‌پور"؛ شبکه 5؛ 1381 
بازی در فیلم سینمایی"اثیری"به کارگردانی"محمدعلی سجادی"؛ 1382
بازی در مجموعه تلویزیونی"خبرنگاران"به کارگردانی"محمد حسن‌زاده"؛ شبکه 5؛ 1384
بازی در مجموعه تلویزیونی"مدار صفر درجه"به کارگردانی"حسن فتحی"؛ شبکه1؛ 1384
کتاب:
نگارش مجموعه داستان"از خودمان برای خودمان"؛ انتشارات شباهنگ؛ 1358 
نگارش مجموعه داستان"عکاسی ممنوع"؛ انتشارات همراه؛ 1379 


نقدی بر نمایش"حماسه ننه خضیره"؛ فردای ایران، شماره 2 و 1؛ 1360 
نقدی بر نمایش"درخت انگور"؛ فردای ایران، شماره 3 و 2 ؛ 1361 
پژوهش آماری"فهرستی از اجراهای تیاتر در تهران"؛ فردای ایران، شماره 3 و 2؛ 1361 
تحقیق"اشاره‌ای به چگونگی راه‌یابی تیاتر اروپایی"؛ مجله نمایش، شماره 3؛ 1363 
نگارش مقاله"برگی از تاریخ(یادی از درگذشتگان محمودآقا ظهیرالدینی)؛ مجله نمایش، شماره 4؛ 1363 
نگارش مقاله‌"شاهنامه‌ای که من نمی‌شناسم"؛ چیستا، شماره 77 و 76 ؛ 1370، 1369 
نقدی بر نمایش"سه خواهر" با عنوان"چخوف و سه خواهر دردمند"؛ چیستا، شماره 93 ؛ 1371 
نگارش مقاله‌"واژه‌نگاری هنرهای نمایشی"؛ دنیای سخن، شماره 52؛ 1371 
‌نگارش مقاله‌"تیاتر و نقادی آن"؛ روزنامه سلام، شماره ‌ 649 ؛ 1372 
نگارش مقاله‌"حدیث اصالت تیاتر"؛ روزنامه سلام، شماره ‌ 684 ـ پویه؛ ؛ 1372 
نگارش مقاله‌"زمزمه‌های تیاتری"؛ روزنامه سلام، شماره ‌696؛ 1372 
نگارش مقاله‌"تیاتر و تماشاگران آن"؛ سلام، شماره‌ 726؛ 1372 
حضور در میزگرد"تیاتر، بحران یا عدم بحران"؛ دنیای تصویر، شماره 10؛ 1372 
نگارش مقاله‌"حماسه، برادر بزرگ‌تر تیاتر است"؛ مجله نمایش، شماره 1؛ 1372 
نگارش مقاله‌"درنگی در تفاوت بینش شرق و غرب و بازتاب آن در نمایش و تیاتر"؛ مجله نمایش، شماره 2؛ 1372 
ترجمه مقاله"پای سخن دو اَبَر کارگردان"؛ مجله نمایش، شماره 9؛ 1372‌ 
نگارش مقاله‌"اثرات تربیتی نمایشی بر دانش آموزان"؛ انتشارات تربیت، شماره ویژه نخستین کنگره نقش هنر در تربیت؛ 1373 
نگارش مقاله‌"سرشت آفرینشگری تیاتر دانشجویی"؛ روزنامه سلام، شماره ‌ 903؛ 1373 
نگارش مجموعه"عکاسی ممنوع"؛ گردون، شماره پنجم صفحه 45 ـ 44؛ 1373 
نگارش مقاله‌"آموزش آفت‌زده و بحران تیاتر در ایران"؛ آدینه، شماره 98؛ 1373 
نگارش مقاله‌"بازیگری، یگانگی در آموزش، گوناگونی ..."؛ همشهری، شماره ‌ 908؛ 1374
نگارش مقاله‌"دانش آموختگان و کار پخش‌ کن‌های تیاتر"؛ آدینه، شماره 103؛ 1374 
نگارش مقاله‌"اندام بیمار تیاتر بحران زده"؛ آدینه، شماره 109، 108؛ 1375 
نگارش مقاله‌"کارگردان تیاتر پست مدرنیزم"؛ همشهری و مجله نمایش، شماره سوم و چهارم؛ 1375، 1377 
نگارش داستان کوتاه"خیال سفر کرده"؛ آدینه، شماره 2؛ 1376 
‌نقدی بر نمایش"ماه زدگان"؛ نگاه، شماره 3؛ 1379 
نقدی بر نمایش"زمانی برای گفتن"؛ نگاه، شماره 4؛ 1379 
نگارش مقاله‌"تیاتر خیابانی"؛ مجله نمایش،‌ شماره 1؛ 1376، مجموعه نوجه؛ 1381 
ترجمه مقاله"پدران تیاتر معاصر" نوشته"پائول پورتنر"؛ مجله نمایش، شماره 4؛ 1377 
نگارش مقاله‌ پژوهشی"بافت، روند و ساختار تیاتر"؛ مجله نمایش، شماره 5؛ 1377 
ترجمه مقاله"آرزوی سفر به آرمان شهر"؛ مجله نمایش، شماره 13 و 12؛ 1377 
نگارش داستان کوتاه"آمد"؛ فرهنگ و توسعه، شماره 37 و 38 ؛ 1377 
ترجمه نمایشنامه"موفقیت" نوشته"الکساندر واپیلو"؛ مجله نمایش، شماره 25 و 24 ؛ 1377‌ 
پژوهش و انتشار کتاب"تاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت"؛ انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول؛ 1379 
نگارش مقاله پژوهشی"پویشی در قلمرو تیاتر کودکان و نوجوانان"؛ عشق سوم، شماره 1؛ 1379‌ 
نگارش مقاله نظری"نمایشنامه و تجلی‌گاه ادب و هنر"؛ بولتن کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر، شماره 1؛ 1382 
نگارش مقاله"در نکوهش شأن و منزلت تیاتر در ایران"؛ بازیگر، شماره 2؛ 1382‌ 
نگارش مقاله"نمایش‌نامه با دو حیات"؛ کتاب هفته، شماره 148؛ 1382 
نگارش مقاله نظری"درنگی بر آستانه کودکی"؛ کتاب ماه، شماره 9؛ 1382‌ 
نگارش مقاله"نقدنامه"؛ مجله خانه تئاتر، پیش شماره 1؛ 1383 
نگارش مقاله"تیاتر بایا و شایان"؛ مجله خانه تئاتر، پیش شماره 2؛ 1384 
نگارش مقاله"پیگرد نمایشنامه‌نویسی"؛ بولتن کانون نمایشنامه‌نویسان؛ 1384 
ترجمه کتاب"دراماتورژی تئاتر و نمایش رادیویی"نوشته"گادفرید مولر"Gottfried –Moler ‌؛ انتشارات قطره؛ 1385 
نگارش مقاله با عنوان"درنگی و پویشی در آستانه تئاتر کودک و نوجوان"؛ چاپ شده در مجموعه مقالات"پرواز پروانه خیال"؛ تهران، انتشارات نمایش؛ 1385 
نگارش مقاله"کدام راست است؛ تیاتر یا تئاتر یا...؟ "؛ روزنامه آینده نو، شماره 27، مهر؛ 1385 
نگارش مقاله"موریانه در بن آموزش تئاتر"؛ نشریه خانه تئاتر، شماره 2؛ آذر 1385
به روز شده: 1385/11/30