در حال بارگذاری ...

پری صابری

تولد  : تهران1311
تخصص : نویسنده، کارگردان، طراح صحنه، مترجم
تحصیلات : لیسانس سینما و تئاتر در فرانسه
اجراها :

نمایش
نویسنده، کارگردان:‏

‏"من به باغ عرفان"؛1367 ‏
‏"رستم و سهراب" تهران، تالار وحدت؛ 1376-1377‏
‏"آنتیگونه" تهران، تالار وحدت، 1379‏
‏"یوسف و زلیخا" تهران، تئاترشهر، سالن اصلی؛1381‏
‏"رند خلوت نشین" تهران، تئاترشهر، سالن اصلی؛138٠ ‏
‏"سوگ سیاوش"؛بیست و دومین جشنواره بین اللملی تئاتر فجر؛1382- پاریس؛1383‏
‏"شمس پرنده" تهران، تالار وحدت؛1378 ـ 1377 ایران؛ 1379 پاریس؛ 1383 ایتالیا؛384 ایران؛ ‏‏1386‏
‏"لیلی و مجنون"؛1386- دوبی؛1387‏
"رستم و اسفندیار" تئاترشهر 1389
"رستم و اسفندیار" تاجیکستانن 1390
"شمس پرنده" تالار وحدت 1390
نویسنده، کارگردان، طراح صحنه:‏
‏"بیژن و منیژه" تهران، تالار وحدت؛1375 ‏
‏"هفت شهر عشق" تهران، تالار وحدت؛1374- هند؛1375‏
‏"من از کجا عشق از کجا؟" تهران، تئاترشهر، سالن اصلی؛ 1383‏
کارگردان، طراحی صحنه:‏
‏"بدی دنیا را گرفته" (ژاک ادیبرتی)؛1344‏
‏"مرغ دریایی" (آنتوان چخوف)؛1343‏
‏"امشب از خود می‌سازیم" (پیراندللو)؛1348‏
کرک هویج" (ژول رونار)‏
‏"شش شخصیت در جستجوی نویسنده(2)" ایران؛1342‏‎- ‎‏1352‏
‏"دایی وانیا" (چخوف)؛1370 ‏
‏"آنتیگون"1349- ایتالیا1379- ایران1380‏
‏"باغ وحش شیشه‌ای" (تنسی ویلیامز) ایران؛‎ ‎‏1983‏‎ – ‎پاریس؛1983 – ایتالیا؛‎ ‎‏1984‏‎ ‎ایران؛ 1986‏
کارگردان:‏
‏"یرما" (لورکا)؛1347‏
‏"جزیره‌ بزها"‏
‏"شش شخصیت در جستجوی نویسنده“،ایران،‎ ‎‏1379‏‎ – ‎پاریس، 1383 – ایتالیا،‎ ‎‏1384‏‎ – ‎ایران؛ ‏‏1386‏
طراحی صحنه:‏
‏"کرگدن" (حمید سمندریان)‏
‏"نگاهی از پل" (حمید سمندریان)‏
بازی:‏
‏"باغ وحش شیشه‌ای"(حمید سمندریان)‏
‏"مرده‌های بی‌کفن و دفن"‏
نمایشنامه
نویسنده:‏

‏"بابا نشاط"‏
‏"سوگ سیاوش"؛ 1382‏
لیلی و مجنون"؛1386‏
‏"مرغ باران"‏
‏"باغ عرفان"‏
‏"مصدق در آینه تاریخ"‏
‏"هفت شهر عشق"‏
ترجمه:‏
‏"آنتیگون" (ژان آنوی)‏
‏"کرگدن" (اوژن یونسکو)‏
‏"امشب از خود می‌سازیم" (لوئیجی پیراندللو)‏
‏"شش شخصیت در جستجوی نویسنده" (لوئیجی پیراندللو)‏
‏"یرما"(گابریل گارسیالورکا)‏
‏"جزیره بزه" (هوگوبتی)‏
‏"کرک هویج" (ژول رونار)‏
‏"آمده یا چطور از شرش خلاص شویم" (اوژن یونسکو)‏
‏"عیار شوریده" (وردی اپرا)‏
‏"مرغ دریایی" (آنتوان چخوف)‏
‏"باغ آلبالو" (آنتوان چخوف)‏
‏"دایی وانیا" (آنتوان چخوف)‏
‏"ایوانف" (آنتوان چخوف)‏
‏"مجلس رقص دزدان" (ژان آنوی)‏
‏"خمره" (لوئیجی پیراندللو)‏
‏"آتش افروزها" (ماکس فریش)‏
‏"کالیگولا" (آلبر کامو)‏
‏"مرده‌های بی‌کفن و دفن" (ژان پل‌سارتر)‏
‏"در بسته یا جلسه سری" (ژان پل‌سارتر)‏
‏"باغ وحش شیشه‌ای" (تنسی ویلیامز)‏
‏"بدی دنیا را گرفته" (ژاک اودیبرتی)‏
‏"درس" (اوژن یونسکو)‏
‏"بیدر من و آتش افروزها" (ماکی فریش)‏
‏"هویچ فرنگی" (ژول رنار)‏
رمان
نویسنده:‏

‏"اطلسی"‏
‏"در اندرون من خسته"‏
‏"لیلا در نصف جهان"‏
‏"مرغ سحر"‏
‏"آسمان با من بود"‏
‏"طاووس مست"‏
‏"بابا نشاط"‏
"باغ دلگشا" در دست چاپ 1391جوایز:‏
دریافت ‏‎ de la meilleure mise en scene‎؛1367‏
دریافت تئاتر فجر؛1368‏
دریافت تقدیر نامه از وزیر فرهنگ و هنر ایتالیا؛1381‏
دریافت تئاتر فجر؛1382‏
دریافت نشان ابوعلی سینا،یونسکو؛1383‏
دریافت نشان و لقب شوالیه هنر و ادبیات، از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد فرانسه،1383‏
فعالیتها:
مدیر فرهنگی دانشگاه تهران؛1347-1357

به روز شده: 1391/9/20