در حال بارگذاری ...

تاجبخش فنائیان

تولد  : 1329 شمیران
تخصص : استادیار دانشگاه تهران، نویسنده، کارگردان تئاتر و تلویزیون
تحصیلات : کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر 1368 ,مقطع دکترای مطاعات عالی هنر
اجراها :
بازی در نمایش”جنگ“ به کارگردانی”هوشنگ حسامی“؛تهران ،خانه نمایش؛ 1353 
کارگردانی نمایش”جشن سالگرد “ نوشته”آنتوان چخوف “؛تهران ، دانشکده هنرهای دراماتیک؛ 1354 
کارگردانی نمایش”پرده‌برداری “ نوشته”روسودی سان سکوندو“؛تهران، دانشکده هنرهای دراماتیک؛ 1355 
کارگردان و بازیگر در نمایش”شب آخر “ نوشته”محسن مخملباف “؛حوزه اندیشه و هنر اسلامی؛ 1362 
بازی در فیلم سینمایی”توجیه “ به کارگردانی”محسن مخلباف “؛ 1362 
بازی در فیلم سینمایی”عقود “ به کارگردانی”عباس شادروان ؛ 1363 
بازی در فیلم سینمایی”پرواز در شب “ به کارگردانی”رسول ملاقلی‌پور “؛ 1363 
کارگردان و بازیگر در نمایش”رولت روسی “ نوشته”محسن مخملباف “؛ حوزه اندیشه و هنر اسلامی؛ 1363 
کارگردان و بازیگر در نمایش”تیر غیب “ نوشته”محسن مخملباف “؛ حوزه اندیشه و هنر اسلامی؛ 1363 
کارگردان و بازیگر در نمایش”بند “ نوشته”تاجبخش فنائیان “؛ حوزه اندیشه و هنر اسلامی؛ 1363 
کارگردانی نمایش تلویزیونی”شب آخر “؛تولید شبکه دوم ؛1363 
کارگردانی نمایش تلویزیونی”تیر غیب “؛ تولید شبکه دوم ؛ 1364 
کارگردان و بازیگر در نمایش”تیر غیب “ نوشته”محسن مخملباف “؛تهران ،تئاترشهر، تالاراصلی؛ 1364 
کارگردان و بازیگر در نمایش”صابرین “ نوشته”تاجبخش فنائیان “؛تهران، تئاترشهر ،تالاراصلی؛ 1364 
نگارش و کارگردانی نمایش”پرده برداری “؛تهران، تالار مولوی؛ 1364 
نگارش و کارگردانی نمایش”تاجر ونیزی “ نوشته”ویلیام شکسپیر “، تالار مولوی، وحدت، 1365 
نگارش و کارگردانی نمایش”مکبیرد “ نوشته”باربارا گارسن “؛تهران، تالار وحدت؛ 1366 
نگارش و کارگردانی نمایش”بانگ جرس “ نوشته”تاجبخش فنائیان“ ؛تهران ، تالار مولوی؛1368 
بازی در نمایش تلویزیونی”مرد عمل “؛ تولید شبکه اول ؛ 1369 
نگارش و کارگردانی نمایش”لیرشاه “ نوشته”ویلیام شکسپیر “؛تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی؛ 1370 
نگارش و کارگردانی نمایش”دکتر شواتیزر “ نوشته”ژیلبر سسبرن “؛تهران، تالار مولوی؛1372 
نگارش و کارگردانی نمایش”دژ هوش‌ ربا “؛تهران، تالار وحدت؛1376 
کارگردانی نمایش تلویزیونی”مجموعه رمضان“؛ تولید شبکه اول؛1373 
کارگردانی نمایش تلویزیونی”تاجر ونیزی “؛ تولید شبکه دوم؛ 1376 
نگارش و کارگردانی نمایش”کمپیرک جادو “؛ تهران، تالار وحدت؛1380 
کارگردانی مجموعه تلویزیونی”حجرابن عدی “؛ تولید سیما فیلم؛ 1381


چاپ مقاله‌ با عنوان”در شرق 1 ژاپن“در نشریه هنرهای زیبا، شماره1 
چاپ مقاله با عنوان”در شرق 1 چین“در نشریه هنرهای زیبا، شماره 2 
چاپ مقاله با عنوان”کارگردان و هدایت بازیگران“، در نشریه هنرهای زیبا، 1374 
چاپ مقاله با عنوان”جنگ“(قصه‌گوی گذشته یا زمینه ساز آینده)، در نشریه صحنه، شماره 4 
ارائه مقاله با عنوان”ویژگی‌های نمایش“ در همایش بین‌المللی هنر و ایران، در شهر استراسبورگ فرانسه؛1997 
دریافت جایزه هنرمندان دفاع مقدس در تالا وحدت؛ 1367 دریافت جایزه هنرمندان انقلاب در حوزه هنری؛ 1379 
به روز شده: 1388/6/8