در حال بارگذاری ...

هوشنگ هیهاوند

تولد  : 1338
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناسی نمایش باگرایش کارگردانی از دانشکده هنر های زیبا،کارشناسی ارشد نمایش با گرایش بازیگری و کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس، 1375 ـ 1376
اجراها :
تئاتر:
بازی در نمایش”آنکه گفت آری آنکه گفت نه “ نوشته”برتولت برشت“به کارگردانی”علی نسیم عربستانی “؛مسجد سلیمان، تالار طالقانی؛ 1352 
بازی در نمایش”بام‌ها و زیر بام‌ها “ نوشته”غلامحسین ساعدی“به کارگردانی”هوشنگ هیهاوند “؛ تالار امور تربیتی؛ 1353 
کارگردانی نمایش”بام‌ها و زیر بام‌ها “، نوشته”‌غلامحسین ساعدی “؛امور تربیتی مسجد سلیمان؛ 1353 
بازی در نمایش”کور و افلیج “ به کارگردانی”محمدعلی خشنودپور “؛کتابخانه عمومی؛ 1354 
بازی در نمایش”کلوخ “ به کارگردانی”محمدعلی خشنودپور “؛کتابخانه عمومی؛ 1354 
بازی در نمایش”ناقالدی“نوشته”بهزاد فراهانی“به کارگردانی”حمید صفایی“مسجد سلیمان،تالار ملی افسران؛1355 
بازی در نمایش”شوخی در گود “ تنظیم”بهزاد فراهانی“به کارگردانی”حمید صفایی “؛مسجد سلیمان ، تالار امور تربیتی ؛ 1355 
بازی در نمایش”پهلوان شهر خیال “نوشته”مهدی محمد“ به کارگردانی”حمید صفایی“؛ مسجد سلیمان،تالار امور تربیتی(آخرین جشنواره سراسری منطقه ای قبل از انقلاب) ؛ 1356 
کارگردانی وبازی نمایش”سیاه بنده‌ خدا “، نوشته”احمد نصوحی‌ “، (اولین جشنواره فجر)تهران،تالار محراب،(اجرای عموم)مسجد سلیمان، امور تربیتی،باشگاه مرکزی ،اهواز،تالار شهرداری1360 -1359 
بازی در نمایش”هجرتی کوتاه“ به کارگرانی”محمدرضا خسرویان“؛ تبریز، جشنواره وحدت؛ 1361 
کارگردانی و بازی در نمایش”میراث “نوشته” بهرام بیضایی“ به کارگردانی”هوشنگ هیهاوند “،باشگاه مرکزی مسجد سلیمان؛1361 
بازی در نمایش”صبح غریب “ به کارگردانی”داریوش باقرمز “، (سومین جشنواره فجر)تهران،تالار مولوی،(اجرای عموم) باشگاه مرکزی مسجد سلیمان؛ 1362 
کارگردانی نمایش”شاخه شکسته زیتون “، نوشته”احمد نصوحی‌ “، (دوره سوم جشنواره وحدت)تبریز، (اجرای عموم)مسجد سلیمان،باشگاه مرکزی، 1362 
بازی در نمایش”داوی ایندرا “نوشته”دان کوپال موکرجی“ به کارگردانی”فرهاد مهندس‌پور “؛ جشنواره فجر؛تهران، تئاترشهر،تالار چهارسو؛1366- 1367 
مشاور کارگردان حسین پارسایی در نمایش”طوفان روح“؛تهران، تالار وحدت؛ 1376 
کارگردانی نمایش”مات “، نوشته”‌فرشاد فرشته‌حکمت “، (جشنواره دانشجویی) کاشان،(اجرای عموم)تهران،دانشکده هنرهای زیبا، تالار تجربه نمایش؛ 1367- 1368 
بازی در نمایش”مرگ “نوشته”وودی آلن“ به کارگردانی”صادق صفایی “؛تهران ،تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1368 
بازی در نمایش”زیباترین گل‌های قالی “ به کارگردانی”امیر دژاکام “؛ جشنواره فجر؛ چهارمین جشنواره دانشجویی؛ (اجرای عموم)تهران،تئاترشهر،تالاراصلی؛ 1368 
بازی در نمایش”پرونده “نوشته”سوخوکابیلین“ به کارگردانی”مهدی شمسایی “؛(جشنواره فجرواجرای عموم)تهران، تالار مولوی؛ 1368- 1369 
بازی در نمایش تلویزیونی”قطار 21 جنوب“ به کارگردانی”اردشیر صالح‌پور“؛ شبکه دوم؛ 1370 
بازی در نمایش”خشم شدید فیلیپ هوتس “ به کارگردانی”اردشیر صالح‌پور “ ؛دانشگاه تهران، تالار تجربه نمایش ؛ ١٣٧١ 
کارگردانی نمایش”خواجگان شیر ـ اژدها “، نوشته”‌دکتر ناظرزاده کرمانی“؛( بخش غیر مسابقه‌ای جشنواره دانشجویی) تهران، (اجرای عموم)تهران،دانشکده هنرهای زیبا،تالار تجربه نمایش؛ 1371 
بازی در نمایش”گالیله “ به کارگردانی”فرهاد مهندس‌پور “؛ تهران، تالار مولوی؛ 1372 
نویسنده نمایشنامه”میقات “ به کارگردانی”سیدرضا محمودی “؛تهران، جشنواره دانشجویی؛ 1372 
بازی در نمایش”نی‌لبک و بهمن “ به کارگردانی”فرهاد مهندس‌پور “؛تهران، کاخ سعد‌آباد؛ 1372-1373 
نویسنده نمایشنامه”در جامه مردگان “ به کارگردانی”صادق صفایی “؛تهران، تالار مولوی؛ 1373 
بازی در نمایش”کوهولین “ به کارگردانی”مهدی رضاخانی “؛تهران، تالار مولوی؛1373 
بازی در نمایش‌های”خورشید کاروان “ و”زخم مدینه“ به کارگردانی”حسین مسافرآستانه “؛تهران، تالار وحدت ؛تهران، تئاتر شهر،تالاراصلی؛تهران، حوزه هنری از 1373 تا 1376 
بازی در نمایش”غزل در حریر “ به کارگردانی”امیر دژاکام “؛ (جشنواره فجر)تهران،تالار وحدت، (اجرای عموم)تهران،فرهنگسرای بهمن؛ 1374 
کارگردانی نمایش”آژیر چهارگوش“نوشته”عبدالهی شماسی“تهران،دانشگاه تربیت مدرس؛1375-1374 
بازی در نمایش”سرودی کنار گودال “ به کارگردانی”فرهاد مهندس‌پور “؛تهران، تالار مولوی؛1371 دانشگاه تهران.تالار تجربه نمایش؛١٣٧۴ 
بازی در نمایشی به کارگردانی”فرشاد فرشته حکمت “؛تهران،تئاتر شهر، تالار چهارسو؛1374 
بازی در نمایش”پسر کارون “ به کارگردانی”امیر دژاکام “؛( جشنواره فجر) تهران، تالار وحدت؛1374 
نویسنده نمایشنامه”پسر کارون “ به کارگردانی”امیر دژاکام “؛تهران، تالار وحدت؛ 1374 
بازی در نمایش”پرده‌های نیلگون “ به کارگردانی”امیر دژاکام “،؛( جشنواره فجرواجرای عموم) تهران ،تالار وحدت؛ 1375 
بازی در نمایش تلویزیونی”سقوط سایه ها“ نوشته”عبدالحی شماسی“ به کارگردانی”حامد سقاییان“؛ شبکه دوم؛ 1377 
کارگردانی نمایش تلویزیونی”مسافر“ نوشته”مسعود سمیعی“؛ شبکه چهار؛ 1378 ـ 1377 
بازی در نمایش”کنار شیر آتش‌نشانی “ به کارگردانی”حجت‌الله سیدعلیخانی “؛( جشنواره دانشجویی واجرای عموم) تهران، تالار مولوی؛1378 
بازی در نمایش تلویزیونی”استنطاق“ نوشته”پیتر وایس“ به کارگردانی”فرهاد مهندس‌پور“؛ شبکه چهار؛ 1379 
نویسنده نمایشنامه”بهار سرخ “ به کارگردانی”حسین مسافرآستانه “؛تهران، تالار وحدت؛ 1380 
بازی در نمایش”مکبت “ به کارگردانی”فرهاد مهندس‌پور “؛(جشنواره فجر) تالار سایه؛ 1380 
بازی در فیلم سینمایی”مسافر“ به کارگردانی”فرهاد مهندس‌پور“؛ 1381 
بازی در مجموعه تلویزیونی”آواز مه“ به کارگردانی”حسینعلی لیالستانی“؛ شبکه اول؛ 1382 ـ 1381 
نویسنده نمایشنامه”فرزند بهار “ به کارگردانی”هوشنگ هیهاوند“؛تهران، فرهنگسرای بهمن؛ 1382 
مشاور کارگردان در نمایش”روز رستاخیز“به کارگردانی ”فرهاد مهندس پور“؛تهران،تئاتر شهر، تالار سایه؛ 1382 
بازی در نمایش”دیر راهبان “ به کارگردانی”فرهاد مهندس‌پور “؛( جشنواره فجر) تهران،تئاتر شهر، تالار سایه؛1382 
بازی در فیلم سینمایی”شهر زیبا“ به کارگردانی”اصغر فرهادی“؛ 1383 
بازی در نمایش”خانم سرگرد باربارا “ به کارگردانی”مهرداد رایانی‌مخصوص “؛( جشنواره فجر ) تهران،تئاتر شهر، تالار قشقایی؛1384
تصویر:
بازی در فیلم سینمایی”آبادانی‌ها“ به کارگردانی”عبدالرضا منجزی“؛ 1367 
بازی در فیلم سینمایی”ساز و ستاره“ به کارگردانی”محرم زینال‌زاده“؛ 1374 


لوح زرین افتخار از اولین جشنواره فجر برای بازی و کارگردانی نمایش”سیاه بنده خدا“1359 
دیپلم افتخار کارگردانی و بازیگری از جشنواره وحدت و تئاتر انقلاب اسلامی خوزستان برای نمایش ”شاخه شکسته زیتون“1362 
موسس”مرکز تئاتر تجربی“ دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران( به همراه مجید سرسنگی )و عضو هیئت رئیسه به مدت ۴ سال؛ 1366 
موسس”کانون نمایش دانشگاهیان کشور“ در دوره‌های مسعود شاهی با حضور فرهاد ناظرزاده کرمانی، محمود عزیزی، تاجبخش فنائیان، سعید کشن فلاح، ناصر آقایی، امیر دژاکام و همچنین عضو هیئت مدیره ومعاون اجرایی کانون همکاری و چاپ مطلب در بولتن های جشنواره‌ فجر از سال 1366 تا 1372 
همکاری و چاپ مطلب در مجله تئاتر تجربی دانشگاه تهران از سال 1366تا1371 
همکاری در انتشار‌ بولتن‌های جشنواره تئاتر دفاع مقدس از دوره اول تا یازدهم 
دریافت جایزه سفر حج از بیست و سومین جشنواره تئاتر فجر ؛1383 
دریافت دیپلم افتخار بازیگری اول از جشنواره دفاع مقدس برای نمایش تلویزیونی”سقوط سایه ها“ به کارگردانی”حامد سقاییان“؛ 1378 
دریافت دیپلم افتخار کارگردانی اول از جشنواره دفاع مقدس برای نمایش تلویزیونی”مسافر“؛ 1377 
دریافت کننده بیش از 20 لوح تقدیر تئاتر دفاع مقدس به عنوان هنرمند، مجری از معاونت فرماندهی کل قوا و ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس 
نگارش ده‌ها نقد، گفت‌وگو، مقاله از سال 1366 تا 1384 با نام‌های”هوشنگ هیهاوند“، ”علی حسین‌پور“، ”کمیل“، ”کمیل بختیاری“ در روزنامه‌های”کیهان“، ”اطلاعات“، ”شرق“، ”سلام“، ”رسالت“، ”جمهوری اسلامی“، ”بانی فیلم“ و در هفته‌نامه‌ها و مجلات”صحنه“، ”تئاتر تجربی“، ”نمایش“، ”سروش“، ”زن روز“، ”روزگار وصل“ 
چاپ 10 مقاله در روزشمار نمایش ویژه جشنواره فجر بیست‌وچهارم؛ 1384 
دریافت لوح افتخار دوم بازیگری از سومین جشنواره تئاتر انقلاب اسلامی دزفول برای بازی در نمایش”گودال“؛ 1361 
دریافت لوح افتخار دوم کارگردانی از سومین جشنواره تئاتر انقلاب اسلامی دزفول برای کارگردانی در نمایش”گودال“؛ 1361 
دریافت دیپلم افتخار کارگردانی از دومین جشنواره تئاتر انقلاب اسلامی اهواز برای کارگردانی نمایش”سیاه بنده خدا“؛ 1360 
کاندیدای دریافت جایزه بازیگری اول مرد از پنجمین جشنواره فیلم دفاع مقدس برای فیلم سینمایی”ساز و ستاره“؛ 1374 
 
به روز شده: 1388/10/11