در حال بارگذاری ...

حسین کیانی

تولد  : 1353ملایر
تخصص : کارگردان و نویسنده
تحصیلات : کارشناسی نمایش با گرایش کارگردانی از دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا؛ 1377کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس؛ 1382
اجراها :
تئاتر:
نگارش ،کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش”خیشخانه“؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره2؛ 1378 
نگارش ،کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش”بازیخانه“؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره2؛ 1378 
نگارش و کارگردانی نمایش”پنهانخانه پنج در“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ ایتالیا، جشنواره پارما؛ 1379 
نگارش و کارگردانی نمایش”رژیستورها نمی‌میرند“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1380 
نگارش ،کارگردانی و طراحی صحنه در نمایش”مضحکه‌ شبیه قتل“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1382 
نگارش و کارگردانی نمایش”تیاتر اجباری“؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1383 
نگارش و کارگردانی نمایش”تکیه ملت“؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1384 
نگارش و کارگردانی نمایش"همسایه آقا"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1385 
تصویر:
کارگردانی هنری مجموعه تلویزیونی"بی مقدمه"؛ به کارگردانی تلویزیونی"افشین اربابی"؛ شبکه 2؛ 1385


دریافت جایزه اول نمایشنامه‌نویسی و اول طراحی صحنه برای نمایش”خیشخانه“ از نخستین جشنواره بین‌المللی ایران زمین؛1378 
دریافت جایزه اول نمایشنامه‌نویسی برای نگارش نمایشنامه”پنهانخانه پنج در“ از هجدهمین جشنواره بین‌المللی فجر؛ 1378 
دریافت جایزه دوم کارگردانی و دوم نمایشنامه‌نویسی برای نگارش و کارگردانی نمایش”رژیستورها نمی‌میرند“ از نوزدهمین جشنواره تئاتر فجر؛ 1379 
دریافت جایزه اول طراحی صحنه برای نمایش”خیشخانه“ از جشنواره فجر؛ 1379
پست الکترونیکی:  mahijan_2003@yahoo.com
به روز شده: 1385/11/30