در حال بارگذاری ...

سعید هاشمی‌‌پور

تولد  : 1355قم
تخصص : کارگردان
تحصیلات : کارشناسی کارگردانی تئاتر از دانشکده سینما، تئاتر دانشگاه هنر؛ 1381کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشکده سینما، تئاتر دانشگاه هنر؛ 1384
اجراها :

بازی در نمایش”داستان بزرگ جنگ“ به کارگردانی”علیرضا ناصرفصیحی“؛ تهران، تالار فارابی؛ 1379
کارگردانی نمایش”سلول“نوشته”سلمان باهنر“؛ تهران، تالار مولوی؛ 1381
کارگردانی نمایش”سه شب با مادوکس“نوشته”ماتئی ویسنی‌یک“؛ تهران، دانشکده سینما و تئاتر؛ 1382
نگارش و کارگردانی نمایش”بازی ناتمام“؛ تهران، دانشکده سینما و تئاتر؛ 1384
بازی در نمایش”پایکوبی در شامگاه بتان“ به کارگردانی”عباس اقسامی“؛ تهران، تالار مولوی؛ 1384پست الکترونیکی: hashemi_mts@yahoo.com

به روز شده: 1385/9/26