در حال بارگذاری ...

علی یعقوبی

تولد  : 1357 همدان
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اراک؛ 138٢
اجراها :
بازی در نمایش”و اما عشق“ نوشته”روح‌الله سهرابی“؛1379 
کارگردانی و بازی در نمایش”مورچه‌ها“؛1379 
کارگردانی نمایش”مورچه‌ها“؛1379 
نگارش نمایشنامه”به پشت سر نگاه نکن“؛ 1380 
بازی در نمایش”طاووس“ نوشته”صادق عاشورپور“ به کارگرانی”محسن ذوالفقاری“؛1380 
بازی در نمایش”مست قلندر“به کارگرانی”محسن ذوالفقاری“؛1381 
بازی در نمایش”اژدهاک“ نوشته”بهرام بیضایی“ به کارگرانی”سنا نعمتی“؛ اهواز،تالار ارشاد؛تبریز،تالار ارشاد؛دانشگاه اراک؛ 1382 
بازی در نمایش”کارنامه بندار بیدخش“ نوشته”بهرام بیضایی“ به کارگرانی”سنا نعمتی“؛ اراک،تالار ارشاد؛ 1382 
بازی در نمایش”آرش“ نوشته”بهرام بیضایی“ به کارگرانی”سنا نعمتی“؛ اراک،تالار ارشاد؛ 1382 
کارگردانی و بازی در نمایش”سر به ازای نیزه“ نوشته”ناصح کامکاری“؛1383 
بازی در نمایشنامه(فیلم‌نامه)”حقایق درباره لیلا دختر ادریس“ نوشته”بهرام بیضایی“ به کارگرانی”سنا نعمتی“؛ زنجان،تالار ارشاد؛ 1383 
کارگردانی نمایش”سر به ازای نیزه“ نوشته”ناصح کامکاری“؛1383 
نگارش نمایشنامه”سفر“؛ 1383
نگارش نمایشنامه”نخلستان سوخته“؛ 1384 
نگارش نمایشنامه”منجلاب“؛ 1384 


به روز شده: 1385/7/18