در حال بارگذاری ...

ملیحه گلشن‌موسوی

تولد  : 1335 تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات :
اجراها :
بازی در نمایش”پهلوان کچل و اژدها“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1374 
بازی در نمایش”هر چی شما بگید“ به کارگردانی”مجید جعفری“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1377 
بازی در نمایش”مضحکه پهلوان و نوبهار“ به کارگردانی”وحید ترحمی“؛ تهران، دانشگاه هنر؛ 1377 
بازی در نمایش”نمایش ممنوع“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1377 
بازی در نمایش”تخت و خنجر“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1380 
بازی در نمایش”رام کردن زن سرکش“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1381 
بازی در نمایش”یوسف و زلیخا“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، حوزه هنری؛ 1382 
بازی در نمایش”دار و دلدار“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛تهران، تالار سنگلج؛ 1383 
بازی در نمایش”این غرفه از بهشت“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1383 
بازی در نمایش”سعدی هملت می‌شود“ به کارگردانی”محمود عزیزی“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1384 
بازی در نمایش”پینه دوز“ به کارگردانی”محمود عزیزی“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1384 
بازی در نمایش”غروب مضحک صمصام میرزا“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1385


به روز شده: 1385/6/26