در حال بارگذاری ...

میرحمید گلشن‌موسوی

تولد  : 1337تهران
تخصص : بازیگر، مدیر تدارکات
تحصیلات :
اجراها :
بازی در نمایش”پهلوان کچل و اژدها“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ 1374
بازی و مدیر تدارکات در نمایش”تخت و خنجر“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1377 
مدیر تدارکات در نمایش”هر چی شما بگید“ به کارگردانی”مجید جعفری“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1377 
مدیر تدارکات در نمایش”رام کردن زن سرکش“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ اجرا در(؟)؛ 1381 
مدیر تدارکات در نمایش”افاده‌ها طبق طبق“ به کارگردانی”لقمان نظیری“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1381 
مدیر تدارکات در نمایش”طلسم گمشده“ به کارگردانی”مجید افشار“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1381 
مدیر تدارکات در نمایش”راز عروسک“ به کارگردانی”ساسان مهرپویان“؛تهران، تالار سنگلج؛ 1382 
بازی و مدیر تدارکات در نمایش”دار و دلدار“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1383 
مدیر تدارکات در نمایش”این غرفه از بهشت“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1383
بازی و مدیر تدارکات در نمایش”غروب مضحک صمصام میرزا“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1385 
بازی در نمایش خیابانی”خواستگاری“ به کارگردانی”اصغر زمان“؛ تهران 
مدیر تدارکات در نمایش عروسکی”پهلوان کچل و اژدها“ به کارگردانی”ساسان مهرپویان“؛ تهران، تالار سنگلج


به روز شده: 1385/7/19