در حال بارگذاری ...

کورش خزاعی‌اصل

تولد  : 1356تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم ریاضی و فیزیک؛ 1374
اجراها :
بازی در نمایش”شمس“ به کارگردانی”امیر دژاکام“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1375 
بازی در نمایش”غم عشق“ به کارگردانی”نصرالله قادری“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1376 
بازی در نمایش”حماسه کوراغلو“ به کارگردانی”لطفعلی توده‌فلاح“؛ تهران، فرهنگسرای بهمن، تالار سینما تراس چاپلین؛ 1376 
بازی در نمایش”این غرفه از بهشت“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1383 
بازی در نمایش”تصویر یک زندگی عاشقانه“ به کارگردانی”عبدالحی شماسی“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1384 
بازی در نمایش”من نمی‌شکنم“ به کارگردانی”احمد علامه‌دهر“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1384 
بازی در نمایش”ارباب پاکروان و نوکرش ماهک خوش سیما“ به کارگردانی”محمدحسین ناصربخت“؛ تهران، تالار مولوی؛ 1384 
بازی در نمایش”غروب مضحک صمصام میرزا“ به کارگردانی”داود فتحعلی‌بیگی“؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1385 
بازی در نمایش”از تولد تا تولد“؛ کرج، جشنواره نمایشگران فردا 
بازی در نمایش”شیرین به روایت امروز“؛ قزوین، جشنواره منطقه‌ای 
بازی در نمایش”بازینامه فرود“؛ قزوین، ششمین جشنواره استانی 
بازی در نمایش”هفت بیجار یونانی“؛ قزوین، هفتمین جشنواره استانی 
بازی در نمایش”تولد، مضرات بیکاری“؛ تهران، چهارمین جشنواره کانون‌های نمایشی 
بازی در نمایش”عباس هندو“؛ تهران، اولین جشنواره تئاتر میثاق 
کارگردانی، طراحی صحنه و لباس و بازی در نمایش”بازینامه فرود“؛ بجنورد، جشنواره منطقه‌ای 
کارگردانی نمایش”اسیر“؛ بجنورد، جشنواره منطقه‌ای، قزوین


به روز شده: 1385/7/14