در حال بارگذاری ...

عمار عاشوری حویزاوی

تولد  : 1363دشت آزادگان
تخصص :
تحصیلات : دانشجوی کارشناسی نمایش با گرایش بازیگری در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد
اجراها :

بازی در نمایش"خداوند یحیی را در جلیل می‌خواند" به کارگردانی"سعید شاپوری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار سایه؛ 1384
بازی در نمایش"الفبای ضربه‌ها" به کارگردانی"آرش دادگر"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1384
بازی در نمایش"کالون و قیام کاستلیون" به کارگردانی"آرش دادگر"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1385، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1386پست الکترونیکی: hoveizavi@yahoo.com

به روز شده: 1386/6/12